Státní úřad inspekce práce (SÚIP), který prováděl několikadenní kontroly a detailní analýzu stavu bezpečnosti jaderných elektráren Temelín a Dukovany, zjistil, že obě jsou bezpečné. ČEZ, který elektrárny provozuje, navíc koncem roku 2017 obhájil a převzal ocenění “Bezpečný podnik”. Tento certifikát byl společnosti prodloužen na další tři roky. Elektrárna Temelín získala toto ocenění popáté, přičemž elektrárna Dukovany již po sedmé. Jaké jsou priority ČEZu a co konkrétně inspektoři kontrolovali?

 

Prověrka BOZP je hlavní prioritou ČEZu

Obě elektrárny, které jsou největším zdrojem elektřiny v České republice, prověřoval tým inspektorů z OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu několik měsíců. Podle společnosti ČEZ zhruba půl roku, od dubna do září 2017. Inspektoři se soustředili zejména na funkčnost systému a dodržování stanovených pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Roman Havlín, ředitel pro bezpečnost a jadernou přípravu personálu divize jaderná energetika uvedl, že společnost ČEZ vnímá problematiku bezpečnosti vždy jako jednu ze svých hlavních priorit. Dodal také, že ČEZ pravidelně ověřuje a kontroluje správnost nastavení kritérií a funkčnosti systému řízení bezpečnosti. Podle jeho slov společnosti velmi pomáhají audity systému řízení BOZP, která přinášejí doporučení na další zlepšení, která eliminují rizika a přispívají k tomu, že Temelín i Dukovany jsou pro naše zaměstnance, dodavatele, ale i okolí zcela bezpečné.

Co inspektoři kontrolovali

Inspektoři se při této velké kontrole zaměřili zejména na vyhrazená elektrická, zdvihací, plynová a tlaková zařízení, ale také dopravní prostředky, výrobní a provozní zařízení, stavební činnosti a prevenci závažných havárií. Podle všeho se jednalo opravdu o velmi rozsáhlou prověrku řízení systému BOZP.

Bezpečný podnik

Osvědčení “Bezpeční podnik” má ke dni 31. října 2017 celkem 85 právních subjektů. Tyto podniky přispívají zavedením a řádným plněním bezpečnostních požadavků a systémovým pojetím řízení BOZP ke snižování pracovní úrazovost a nemocnosti zaměstnanců. Certifikace “Bezpečný podnik” je totiž jedním ze způsobů, jak lze systém řízení BOZP úspěšně implementovat do firmy a docílit tak co nejlepší úrovně bezpečnosti. Certifikaci zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR společně s SÚIP od roku 1996. Kritéria ale nejsou zrovna jednoduchá. Firma, která již ocenění má, je například povinna provádět každoroční audit BOZP. Po dobu platnosti certifikátu ve firmě navíc provádí OIP pravidelné inspekce, díky kterým se daří ověřovat plnění přísných požadavků, které jsou stanoveny pro opětovné vydání osvědčení.