Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je součástí každého pracovního poměru, přičemž povinnosti se vztahují jak na zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zatímco zaměstnavatelé řeší jednoduchou kontrolu a nákladovou efektivitu opatření, zaměstnanci vítají moderní nástroje, které je neomezují v práci a zároveň jim v případě potřeby poskytnou rychlou pomoc. Tyto požadavky splňuje i aplikace Jablotron S.O.S., kterou vyvinulo Bezpečnostní centrum JABLOTRON společně s autory aplikace Záchranka.

Jablotron S.O.S. může významně pomoci například osamoceným pracovníkům, kteří se musejí v pravidelných intervalech hlásit, že jsou v pořádku. Jedná se např. o práci v chemickém a potravinářském průmyslu, ostrahu či práci ve výškách. Pravidelné hlášení řeší funkce Odpočet S.O.S., kde nastavíte dny a časové rozmezí, kdy má být funkce aktivní. „Pokud zaměstnanec kódem nepotvrdí v rámci časového limitu v aplikaci, že je v pořádku, dojde k vyvolání poplachu, který přijmou proškolení operátoři 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ti mají k dispozici přesnou polohu zaměstnance a postupují dle předem dohodnutých pokynů – informují o situaci zaměstnavatele a v případě potřeby zajistí rychlou asistenci pomocí 200 zásahových vozidel po celé ČR,“ vysvětluje Petr Němeček, vedoucí marketingu ze společnosti Jablotron.

Aplikace dále obsahuje S.O.S. tlačítko, které mohou zaměstnanci zmáčknout kdykoliv a kdekoliv a vyvolat tak okamžitě poplach – ať již při strachu z ohrožení, zdravotních potíží, napadení či jiné mimořádné situaci. Tuto funkci ocení například zaměstnanci směnáren, pokladen, zastaváren, benzinových pump, ale i exekutoři a další pracovníci vykonávající práci v rizikovém prostředí.

Pro více informací o aplikaci navštivte webové stránky www.jablotronsos.cz nebo kontaktujte bezplatnou Zákaznickou linku na 800 800 522.