Tento článek poskytuje užitečné tipy, jak efektivně komunikovat s úřady v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a související požární ochrany (PO). Obě tyto agendy jsou základními aspekty ochrany života a majetku, a proto je důležité znát správné postupy, jak komunikovat s úřady v těchto oblastech. Díky těmto tipům budete schopni lépe porozumět celé problematice a zajistit tak bezpečné pracovní prostředí pro sebe a své zaměstnance.

Zjistěte si kontakt na příslušný úřad a úředníka

Před tím, než začnete komunikovat s úřady v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, je důležité si zjistit, kdo vás má ve vašem městě nebo kraji na starosti. Obecně se o oblast BOZP stará SÚIP (Státní úřad inspekce práce) a jeho podřízené samostatné oblastní inspektoráty práce (OIP) působící ve všech krajích České republiky.

Pro zjištění kontaktů na příslušné úřady můžete využít níže uvedené odkazy:

Mohlo by vás také zajímat: Jak často chodí SÚIP nebo OIP na kontroly BOZP a jak vysoké jsou pokuty?

Hlavním kontrolním orgánem požární ochrany je Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), který je zodpovědný za požární prevenci, ochranu a záchranné operace na území České republiky. Poskytne vám poradenství, kontrolu a dohled v oblasti požární ochrany ve vašem provozu.

Připravte se na osobní návštěvu s úředníkem

Pokud se rozhodnete osobně navštívit úřad, např. z důvodu ohlášené kontroly, připravte si potřebné dokumenty a informace. Pokud si nejste jisti, co všechno potřebujete, kontaktujte úřad předem a zeptejte se na potřebné dokumenty a informace. Pokud máte v organizaci osobu odpovědnou za bezpečnost práce a požární ochranu, kompletní přípravu na případnou nahlášenou kontrolu by měla zajistit tato osoba. Příklady potřebných dokumentů a informací jsou uvedeny v odstavci “Sestavte seznam potřebných dokumentů a informací”.

  • Vyzkoušejte komunikaci s úřadem předem, např. telefonicky nebo e-mailem. Poznáte tak vstřícnost a kvality druhé strany ještě, než se potkáte osobně.
  • Když navštívíte úřad, buďte přátelští a profesionální. Úředníci pracují s mnoha lidmi a mohou být někdy pod tlakem, takže je důležité zacházet s nimi s respektem. Pokud budete přátelští a profesionální, úředník se bude cítit více ochoten vám pomoci.
  • Při komunikaci s úředníky mluvte zřetelně a přesně. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se zeptat. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte o vysvětlení. Pokud máte nějaké obavy ohledně vaší bezpečnosti práce nebo požární ochrany, vyjádřete své obavy a požádejte o radu. Úředníci jsou na svých místech proto, aby vám pomohli a zajistili bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • Úředník vám poskytne pokyny a doporučení, jak zajistit bezpečnost práce a požární ochranu. Dodržujte tyto pokyny a doporučení a postupujte podle nich. Pokud máte nějaké další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte se zeptat.
  • Udržujte si kontakt s úřadem. Můžete se s nimi spojit kdykoli, pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti o postupech. Pokud se změní nějaké okolnosti, jako například pracovní podmínky, doporučujeme informovat úřad o těchto změnách.
  • Dodržujte zákony a předpisy. Je to důležité pro zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Je třeba si uvědomit, že bezpečnost práce a požární ochrana jsou základními aspekty ochrany života a majetku, a tudíž je nutné se k nim přistupovat zodpovědně a v souladu s platnými předpisy.

  Komunikace s úřady může být někdy složitá, ale dodržování výše uvedených bodů vám může pomoci s efektivním řešením otázek a problémů.

  Sestavte seznam potřebných dokumentů a informací

  Před komunikací s úřadem si sestavte seznam dokumentů a informací, které budete potřebovat. Tyto informace mohou zahrnovat například registrace, licence, povolení, plány a dokumentaci související s bezpečností práce a požární ochranou. Důležité je mít tyto dokumenty připravené a uspořádané, aby se optimalizoval čas, který strávíte na úřadě.

  Úředníka bude s velkou pravděpodobností zajímat:

  • Dokumentace BOZP – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. Zahrnuje například záznamy o nehodách, zdravotním stavu zaměstnanců, preventivních opatřeních a pravidlech pro vstup na pracoviště.
  • Dokumentace PO – v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. Zahrnuje například plány evakuace, plány hasičských cvičení, záznamy o zjištění a odstranění rizik požáru, seznamy hasičských přístrojů a další relevantní informace.
  • Dokumentace o provozu zařízení – zahrnuje podrobné informace o provozu zařízení, včetně technických parametrů, návodů k obsluze, pravidel pro používání a údržbu a další relevantní informace.
  • Záznamy o školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO – musí být udržovány a zahrnovat informace o tématech školení, datumech realizace kurzů a účastnících.
  • Dokumentace o pracovních postupech – v souladu s pracovními postupy, které jsou aplikovány v rámci firmy. Zahrnuje například postupy pro obsluhu strojů, nakládání s nebezpečnými látkami apod.
  • Ostatní dokumenty – v závislosti na povaze a charakteru podnikatelské činnosti, mohou být vyžadovány další dokumenty, například certifikáty o bezpečnosti výrobků, dopravní plány, povolení pro nakládání s odpady a další.

  Je důležité zajistit, aby všechny potřebné dokumenty byly k dispozici před provedením kontroly ze strany OIP, aby byla kontrola efektivní a úspěšná.

  Delegujte problematiku BOZP a PO na profesionály

  Delegování znamená přenesení povinnosti, zodpovědnosti nebo úkolů na někoho jiného. Delegování problematiky BOZP a PO na profesionály, tedy externího dodavatele těchto služeb, se nabízí jako ideální řešení. Má totiž hned několik výhod:

  • Odbornost a zkušenosti – externí dodavatelé služeb BOZP a PO jsou specializovaní na tuto oblast a mají bohaté zkušenosti z praxe. Mají také neustále aktualizované znalosti o platných předpisech a legislativě a jsou schopni tuto problematiku řešit efektivněji, než osoby bez znalostí. Úředník při komunikaci s takovým člověkem bude také jistě v úplně jiné pozici, protože ví, že mluví s profíkem.
  • Úspora času a zdrojů – delegováním BOZP a PO můžete ušetřit čas a zdroje, které byste jinak museli vynakládat na řešení těchto záležitostí sami. Externí dodavatelé se postarají o veškeré náležitosti, jako jsou školení zaměstnanců, zpracování dokumentace, plánování požární ochrany, ale i komunikaci s úřady.
  • Zvyšování efektivity a produktivity – delegování problematiky BOZP a PO může zvýšit vaší efektivitu a produktivitu. Budete se věnovat své práci a úřady necháte na odbornících.
  • Zajištění souladu s legislativou – externí dodavatelé pomáhají zaměstnavatelům zajistit soulad s platnou legislativou a předpisy. To může v konečném důsledku snížit riziko pokut a soudních sporů.

  Máte nahlášenou kontrolu bezpečnosti práce z OIP?

  Nezoufejte a využijte expresní BOZP pohotovost! Dozvíte se, co dělat, když máte ohlášenou kontrolu BOZP a několik dalších důležitých faktů o kontrolách ze strany Oblastního inspektorátu práce (OIP).