Kamerové systémy jsou velkým pomocníkem při kontrolách docházky zaměstnanců, dodržování technologických postupů, ochraně majetku, snižování krádeží a kriminality obecně, ale také při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jak mohou kamery zlepšit úroveň BOZP na pracovišti? A za jakých podmínek může vlastně zaměstnavatel natáčet své zaměstnance?

Výhody kamerového systému pro BOZP

Monitoring pracoviště pomocí kamerových systém přináší do oblasti bezpečnosti práce zcela nový rozměr. Použití těchto technologií představuje velmi efektivní nástroj, jehož hlavními výhodami je:

1. Prevence – odrazuje potenciálního účastníka od jeho nekalého činu
2. Varování – dokáže dopředu varovat před blížícím se nebezpečím
3. Zrychlení – zrychluje proces záchrany a přivolání první pomoci
4. Vyšetřování – pomáhá při shromažďování důkazů při havárii

1. Prevence

Hlavním důvodem, proč si pořídit kamerový systém, je odradit trestnou činnost, která velmi úzce souvisí také s bezpečností práce. Je dokázáno, že přítomnost kamerového systému v objektu, ale i kolem něj, odrazuje potenciálního účastníka od jeho nekalého činu. Například na parkovištích nebo u vstupů do objektů za něj budou vaši zaměstnanci, zejména v nočních hodinách, určitě rádi.

Stejně tak odrazuje kamerový systém zaměstnance od porušování povinností při bezpečnosti práce. Pokud totiž ví, že je sledován, a že za nedodržování BOZP bude mít postih, porušení předpisů si jen tak nedovolí. Díky tomu tak chráníte nejen jeho bezpečnost, ale také bezpečnost všech okolních osob.

Neměli bychom zapomenout ani na monitorovací systém v autě. Ten je čím dál více používán zejména u řidičů referentů a řidičů z povolání. Často ho mívají dopravci a přepravci, taxi služby, rozvážkové služby, ale také obchodní zástupci. Systém monitoruje styl jízdy, zaznamenává rychlost, ale také trasu, kde se automobil pohybuje a samozřejmě vše natáčí na kameru. Pak už si žádný zaměstnanec nedovolí jezdit rychle a nebezpečně. Pokud ano, bude za to mít postih v podobě sankcí nebo dokonce ukončení pracovního poměru za porušení pracovní kázně.

2. Varování

Kamerový systém může sloužit v mnoha případech také jako včasné varování před blížícím se nebezpečím. Například ve firmách, kde je nutný nepřetržitý monitoring pracoviště pomocí kamer, které neustále sleduje hlídač, který dokáže včas identifikovat nebezpečí a ihned zasáhnout, aby nedošlo k jeho rozšíření s následkem havárie nebo pracovního úrazu. 

Typickým příkladem jsou třeba nebezpečné hrátky s vysokozdvižným vozíkem na nákladové rampě, šikana, hádky, potyčky nebo třeba sexuální obtěžování na pracovišti, kouření v místech, kde to není povolené, používání zakázaných pracovních postupů apod. Díky kamerovému systému s nepřetržitým monitoringem pracoviště můžete u všech těchto případů předejít eskalaci, jejíž následky mohou být katastrofální.

Kamery mohou zvyšovat také bezpečnost práce z hlediska požární ochrany. Stačí když na kamerách pracovník zahlédne neobvyklou situaci – například kouř nebo zkrat elektrického zařízení, může ihned reagovat a vyhlásit poplach. 

3. Zrychlení

Kamerový systém zrychluje proces záchrany a přivolání první pomoci. Existují případy, ve kterých se zaměstnanec stal obětí vážného pracovního úrazu, přičemž nebyl schopný si sám zavolat pomoc. Byl ale spatřen na kamerách, a tak mu byla včas zavolána první pomoc a zachráněn život. 

V jiných známých případech při přepadení se zase díky kamerovému systému podařilo přivolat velmi rychle policii a záchrannou službu. Kamerové a jiné monitorovací systémy celkově zrychlují komunikaci a přenos informací.

4. Vyšetřování

Kamery vám pomohou také při shromažďování důkazů v případě havárie nebo pracovního úrazu. Některé situace se velmi špatně dokazují a tak se přistoupilo na kamerové systémy, díky kterým můžete velmi přesně a rychle zjistit, co se ve zkutečnosti stalo. 

Kamerový systém se ale stal také skvělým důkazním nástrojem při odhalování a vyšetřování zaměstnaneckých krádeží, násilností, obtěžování, porušování kázně a bezpečnostních předpisů.


Podmínky použití kamer na pracovišti

Použití kamerových a jiných monitorovacích systémů na pracovišti má ale své zákonné požadavky. Pořizování kamerových záznamů se totiž považuje za zpracování osobních údajů, přičemž zaměstnavatel se stává jejich správcem, což podléhá zákonným požadavkům. Níže je uvedena legislativa týkající se této problematiky.

 

„Může tedy zaměstnavatel nahrávat na kamery pracoviště, kde jsou zaměstnanci nebo ne? Ano, ale za určitých podmínek.“

 

Ochrana osobních údajů zaměstnance

Zaměstnavatel nemůže bez závažných důvodů narušovat soukromí zaměstnanců, například pořizovat kamerové záznamy na pracovišti, provádět odposlechy nebo provádět kontrolu jejich e-mailů.

Pokud má ale zaměstnavatel závažný důvod k používání kamer, může do jejich soukromí zasáhnout. Pouze ale za určitých podmínek, ke kterým se ještě dostaneme. Nejdříve, co jsou závažné důvody.

Kamery pouze v závažných důvodech

Obecně platí, že zaměstnavatel může pořizovat kamerové záznamy pouze v případě, že je to pro jeho podnikatelskou činnost nezbytně důležité – například ochrana osob a majetku, dodržování pracovního nebo technologického postupu apod., a není-li možné toho dosáhnout jinak než tímto způsobem.

Chcete-li tedy zavést do svého podniku kamerové systémy, ať už pro zlepšení bezpečnosti práce nebo ochrany majetku, musíte k tomu mít závažné důvody. Těmito důvody mohou být právě:

  • nezbytná ochrana života a zdraví zaměstnanců při práci
  • nezbytná ochrana života a zdraví ostatních osob pohybujících se v okolí
  • ochrana majetku, ale i zaměstnanců a jiných osob v okolí
  • dodržování pracovních postupů z hlediska BOZP

Zásah do soukromí, ale jen přiměřeně

Nezapomeňte také na to, že případný zásah do soukromí zaměstnanců musí být vždy přiměřený. Kamery tak nesmíte instalovat v místech, jako jsou toalety, sprchy, šatny apod., ale pouze na veřejných místech.

Nahlášení na ÚOOÚ

Pokud budete používat kamery na pracovišti musíte to nahlásit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zde je Registrační formulář – jak podat oznámení o zpracování osobních údajů

ÚOOÚ vás do 30 dnů zaregistruje, čímž vám vzniká právo zpracovávat osobní údaje – používat kamery pro zvýšení bezpečnosti práce a ochrany majetku.

Zpracování projektové dokumentace

Jako správce kamerového systému musíte také zpracovat projektovou dokumentaci, která obnáší:

  • analýzu zásahu do soukromí sledovaných osob
  • analýzu možností ochrany objektu, zařízení nebo osob
  • analýzu rizik a dokumentaci přijatých opatření týkající se technické organizace
  • směrnici k provozování kamerového systému.

Oznámení zaměstnancům a třetím osobám

Stejně tak o této zkutečnosti musíte jako zaměstnavatel informovat své zaměstnance a třetí osoby, které se mohou ve sledovaném prostoru vyskytovat. To se řeší buď písemně v pracovní smlouvě nebo informačními cedulkami (Objekt je monitorován kamerami).

Zabezpečení kamerových záznamů

Jak už bylo řečeno, používáním kamerových systému se stáváte jejich správcem a zároveň strážcem. To znamená, že musíte záznamy z kamer zabezpečit proti neoprávněmému přístupu a případnému zneužití cizích osob.

Tip: Více informací se dočtete v dokumentech o kamerových systémech od ÚOOÚ.