Únava na pracovišti je velký, ale za to málo řešený problém týkající se z velké části bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všichni víme, co taková únava s člověkem udělá – nervozita, pomalé reakce apod. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, že únava v práci může ohrozit také váš život? Co je únava, jak ovlivňuje člověka, jaké jsou její příznaky, co jí způsobuje a hlavně, jak jí předejít nebo dokonce překonat v práci?

Únava za volantem je srovnatelná s alkoholem

V roce 2012 ve známém francouzském průzkumu Factors Associated With Serious Traffic Crashes bylo zjištěno, že únava za volantem je téměř srovnatelná s jízdou v opilosti, a že řidiči, kteří byli opilí nebo ospalí, měli dvakrát větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu. Bohužel se ale už málo mluví o tom, co může únava člověka způsobit na pracovišti.

 

Únava je pokles duševní nebo fyzické výkonnosti, která je důsledkem dlouhodobé námahy, nedostatku spánku nebo narušení vnitřních biologických hodin člověka.“

 

Jak únava ovlivňuje člověka?

Únava člověku způsobuje pomalejší reakce, sníženou schopnost zpracovávat informace, ztrátu paměti, ztrátu pozornosti, snížení vědomí, snížení koordinace a nakonec i podhodnocení možných rizik. Může vést k zásadním rozhodovacím chybám při práci, které mohou způsobit nehodu nebo pracovní úraz. Unavený člověk je vždy méně produktivní než ten odpočatý.

Co způsobuje únavu?

Příčiny jsou většinou velmi individuální. Z vlastních zkušeností asi víte, že únavu může způsobit večerní flám, ale také vaše děti, které narušují váš spánek. Únava může být ale způsobena přímo poruchou spánku a nespavostí.

Existuje však i další řada pracovních faktorů, na které je dobré upozornit a vzít je v úvahu. Jedním z nejdůležitějších faktorů únavy je špatně navržená úprava pracovních směn a dlouhodová pracovní doba – nadměrná práce přes čas. Člověk, který je dlouhodobě vystaven práci přes čas získává tzv. “spánkový dluh”. Když zvážíme, že v České republice pracuje na směny necelých 30 % všech zaměstnaných, což představuje přibližně 1 milion lidí, měl by každý zaměstnavatel pečlivě zvážit, zda se tímto problémem také nezabývat.

Další ohroženou skupinou jsou noční pracovníci. Jejich denní spánek je často lehčí, kratší a snadno narušitelný kvůli dennímu hluku a přirozené obraně spát při denním světle.

Nezapomeňte také, že pracovní doba a doba odpočinku se řídí zákonem. Prostudujte si fragment #f3053734 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Ne vždy se ale únavě ubráníte. Může jí totiž způsobovat také onemocnění, například Apnoe (poruchy spánku v důsledku přerušování dýchání) nebo Insomnie (porucha spánku – neusnutí a probouzení se při spánku).

Jak zvládat rizika únavy zaměstnanců?

Jak už bylo zmíněno o odstavec výše, jedním z hlavních obranných mechanizmů proti únavě jsou úprava pracovní doby a doby odpočinku, které jsou ustanoveny v zákoníku práce. Tento zákon je sice velmi důležitý a je dobře, že existuje, nicméně ke zvládnutí rizika únavy zaměstnanců nestačí. Je na zváženou každého zaměstnavatele, zda by neměl přijmout další opatření, jako například:

  • přepracování směnných plánů
  • školení pro zvládání únavy
  • rozvíjet systém hlášení únavy

Nejdůležitější však je, aby únava byla ve firmě uznána a řízena, jako jakékoliv jiné nebezpečí na pracovišti. To je třeba provést tzv. posouzením rizik a určením faktorů, které představují riziko unaveného pracovníka. Jednoduše řečeno jde o průzkum, který by měl odhalit, proč jsou zaměstnanci unavení a proti tomu vytvořit a zavést opatření, která riziko minimalizují nebo úplně odstraní.

rizeni management rizik schema bozp

 

Možná se vám hodí: Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

Jak se vypořádat se spánkem v práci?

Pokud jste v práci pravidelně unaveni nebo dokonce usínáte, a to aniž byste trpěli nějakou poruchou spánku, nebo byli dokonce po flámu, zkrátka jste dobře odpočati, může být příčinou únavy to, že necvičíte ani se neprotahujete, špatně sedíte, nedodržujete pitný režim, jíte těžko stravitelná jídla a další. Příčin může být samozřejmě více, nicméně je vždy jen na daném člověku, zda je ochoten to řešit a zjistit, kde je chyba. Alespoň se zamyslete nad následujícím doporučením. Pokud nepomůže, sdělte váš problém firemnímu lékaři, který by vám měl pomoct.

1. Krátká přestávka a protažení je jedním z nejdůležitějších faktorů v boji proti náhlé únavě. Věnujte tři krát denně dvě minuty protažení celého těla.
2. Ergonomie pracoviště a správné sezení na kancelářské židli souvisí nejen s bolestí zad, ale také s únavou. Nastudujte si, jak správně sedět u počítače.
3. Pitný režim je pro správné fungování lidského organizmu nepostradatelný. Pijte více vody a méně kávy a černého čaje. Poraďte se s odborníkem na výživu.
4. Lehká a pravidelná strava během celého dne vám pomůže rozložit energii. Pozor na překyselený žaludek! Obraťte se na výživového poradce a změňte jídelníček.
5. Čerství vzduch a chladnější prostředí vás probere. Pokud možno, nepřetápějte. Klimatizaci ale nastavte maximálně o 5 stupňů méně, než je venku.
6. Slunce nebo alespoň umělé světlo sníží vaši únavu neuvěřitelným způsobem. Roztáhněte závěs a snažte se pracovat za světla – ideálně slunečních paprsků.
7. Studená sprcha, pokud je to možné, z vás udělá znovuzrozeného člověka. Ráro rozhodně studená a večer teplá.
8. Organizace práce, pokud o ní rozhodujete sami, také velmi pomáhá. Ráno a dopoledne řešte náročnější práci a odpoledne se snažte více pohybovat – schůzky, úklid apod.
9. Fyzická kondice podporuje také kondici psychickou. Čím více ze sebe vyplavíte endorfinů, tím lépe na tom pak bude vaše mysl.
10. Mentální cviky rozproudí energii ve vašem těle. Pokud bude vaše tělo v rovnováze, odrazí se to na vašem psychickém stavu. Zkuste cvičení metodou Infinity od prim. MUDr. Michaely Tomanové, MBA, Ph. D.

Pokud na vás v práci jde silný spánek a cítíte, že by to mohlo být životu nebezpečné, neprodleně to oznamte svému nadřízenému.“