Jedním ze základních kamenů prevence rizik na pracovišti je registr rizik, tedy databáze obsahující veškerá rizika, která mohou na pracovišti nastat. Tento katalog rizik vzniká na základě zmapování všech prostor, pracovišť, strojů, technologií a činností, které mohou způsobit ohrožení zaměstnanců, případně i jiných lidí.

Aby mohl registr rizik vůbec vzniknout, je potřeba provést hodnocení rizik

Pokud má firma maximálně 25 zaměstnanců, může úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám zaměstnavatel, ve firmě s 26 až 500 zaměstnanci pak zaměstnavatel, jedna či více odborně způsobilých osob nebo externí firma. U větších společností pak hodnocení rizik provádí vždy jedna či více odborně způsobilých osob. Doporučujeme zvolit vhodnou firmu, která se zabývá dokumentací bezpečnosti práce.

Jak na hodnocení rizik?

  1. Prvním krokem procesu hodnocení rizik je vytvoření tabulky se seznamem míst a prostorů daného pracovního systému a seznamem činností, které se v jednotlivých pracovních prostorech provádějí.
  2. Následně je třeba daná pracovní místa a činnosti spojit s nebezpečnou situací – tedy rizika identifikovat.
  3. Třetím krokem je oceňování rizik, kdy hodnotitel musí posoudit závažnost případného poškození a míru pravděpodobnosti, že k poškození opravdu dojde. Na základě hodnoty rizika pak hodnotitel určí, zda lze rizika přijmout, nebo navrhne opatření nutná k jejich odstranění či minimalizaci. Tato opatření je nutné zavést co nejdříve, aby riziko ohrožení bezpečnosti zaměstnanců bylo co nejnižší.

Dbejte na pravidelné hodnocení rizik

Hodnocení rizik ovšem není jednorázová záležitost, provádět by se mělo pravidelně, ale také po každé nehodě a úrazu či jakékoli změně, která by mohla ovlivnit bezpečnost práce. S výsledky hodnocení rizik a nově přijatými bezpečnostními opatřeními je potřeba seznámit nejen příslušné odborové orgány, ale především samotné zaměstnance. Jen tak může být prevence rizik účinná.

Registr rizik podrobněji

Více informací o registru rizik naleznete v článku Registr rizik – nezastupitelný pomocník při prevenci