V dnešní době, kdy se pravidla a normy v oblasti bezpečnosti práce neustále mění a zpřísňují, je důležité mít spolehlivého průvodce, který vám pomůže se v nich orientovat. Představujeme vám Sandru – inovativní chatbot vyvinutý na platformě ChatGPT, který vám zcela zdarma poskytne rychlou a efektivní odpověď v oblasti BOZP, PO a souvisejících témat. Pojďte se podívat, jak Sandra funguje a jak může být prospěšná pro zaměstnance, zaměstnavatele, podnikatele a provozovatele firem.

Kdo je Sandra a jak funguje?

Sandra je pokročilý digitální asistent, který využívá technologii umělé inteligence (AI) k zajištění odborného poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Její základ tvoří znalostní báze s přibližně 1000 legislativními dokumenty a normami. Díky integraci s ChatGPT může komunikovat v přirozeném jazyce a poskytovat odpovědi, které jsou srozumitelné a přímo aplikovatelné na konkrétní dotazy uživatelů.

Jak Sandra pomáhá v BOZP a PO?

Zaměstnanci často stojí před výzvami, jak nakládat s bezpečností práce. Na pracovišti se setkávají s různými situacemi, které představují např. porušování povinností, a často si neví rady, jak to řešit. Zaměstnavatelé a provozovatelé firem mají na starosti nejen vedení svého podniku, ale také zajištění, aby všechny činnosti probíhaly bezpečně a v souladu s platnými zákony a normami. Sandra poskytne oběma stranám okamžité odpovědi na dotazy týkající bezpečnosti práce, požární ochrany, ale i dalších souvisejících agend.

Sandra nabízí několik klíčových výhod:

 • Znalosti: Sandra má v oblasti BOZP a PO špičkové právní znalosti na úrovni OZO s vysokoškolským vzděláním a desítkami let praxe.
 • Přístupnost 24/7: Sandra je dostupná kdykoliv, což je ideální pro rychlé odpovědi na naléhavé dotazy.
 • Aktuální informace: Díky neustálé aktualizaci databáze legislativy a norem poskytuje Sandra vždy nejnovější informace.
 • Ušetření času a zdrojů: Sandra umožňuje zaměstnancům a manažerům efektivněji využívat svůj pracovní čas.

 

Jak používat AI model Sandra?

Začít používat naší digitální asistentku Sandru je snadné. Stačí navštívit web BezpecnostPrace.info a začít s ní interagovat a to na jakékoliv stránce webu.

Ikona chatbota SANDRA
 • Vpravo dole je modrá chatovací ikona.
 • Otevřete si chat a dále už vás provede Sandra.
 • Stačí napsat a odeslat váš dotaz a během několika vteřin dostanete odpověď.

Jak správně klást otázky pro nejlepší odpovědi

Sandra je mocný nástroj pro každého, kdo hledá odbornou pomoc v oblasti BOZP a PO. Efektivní komunikace s ní vyžaduje pochopení, jak formulovat otázky, aby odpovědi byly co nejrelevantnější a nejúčinnější. Sandra, založená na platformě ChatGPT, je vysoce adaptabilní a inteligentní, ale i tak může kvalita odpovědi záviset na způsobu, jakým je otázka položena. Správným formulováním otázek můžete maximálně využít jejích schopností a zajistit, že získáte přesné a aplikovatelné informace pro vaše specifické potřeby. Tím, že budete následovat níže uvedené rady, můžete zefektivnit vaši komunikaci se Sandrou a získat nejlepší možné výsledky.

Zde je několik tipů, jak se ptát, aby byly odpovědi co nejpřesnější a nejužitečnější.

1. Buďte konkrétní ve svých otázkách

Abyste získali co nejlepší informace, je důležité klást konkrétní otázky.

 • Místo obecné otázky, jako je „Co je to BOZP?“ zkuste specifičtější dotaz, například „Jaké jsou zákonné požadavky na školení v oblasti BOZP pro stavební průmysl?“

Tímto způsobem Sandra lépe pochopí, co potřebujete, a poskytne přesnější informace relevantní pro vaši situaci.

2. Používejte odborný jazyk, pokud je to možné

Pokud znáte specifické termíny nebo odbornou terminologii související s vaším dotazem, neváhejte je použít. Sandra je trénována na rozsáhlé databázi legislativy a norem, takže přesnější jazyk může pomoci dosáhnout přesnějších odpovědí.

 • Například, pokud se ptáte na konkrétní právní normu, uveďte její přesný název nebo číslo.

3. Rozdělte složitější otázky na menší části

Pokud máte složitý dotaz, který pokrývá několik aspektů, může být užitečné rozdělit ho na několik jednodušších otázek. To umožní Sandře lépe zpracovat každou část otázky a poskytnout detailnější odpovědi.

 • Například, místo jedné komplexní otázky o celkových požadavcích na bezpečnost pracoviště byste mohli klást samostatné otázky týkající se specifických aspektů, jako je manipulace s nebezpečnými materiály, bezpečnostní protokoly pro stroje a tak dále.

4. Vyhněte se příliš otevřeným otázkám

Příliš otevřené otázky mohou vést k méně specifickým odpovědím.

 • Místo otázky „Jak zlepšit bezpečnost na pracovišti?“ by bylo efektivnější položit více zaměřený dotaz jako „Jaké kroky bych měl podniknout pro zajištění bezpečnosti při práci s elektrickým nářadím?“

Tímto způsobem získáte konkrétní doporučení, která můžete ihned aplikovat.