Účelem spolku je poskytování poradenství a osvěta problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany prostřednictvím internetového portálu BezpecnostPrace.info.

Název: Magazín BezpečnostPráce.info, z.s.
Sídlo: Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 041 34 206
E-mail: magazin@bezpecnostprace.info

Spolupráce a reklama

Chcete se stát autorizovaným členem našeho magazínu a podílet se na jeho vývoji? Nebo byste zde rádi inzerovali? Můžeme vám nabídnout publikaci komerčních článků, reklamních bannerů apod. Podívejte se na naše statistiky návštěvnosti.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

10 + 3 =

Redakce – autoři magazínu

Chcete se stát autorem tohoto magazínu nebo se jinak zapojit do spolupráce na jeho tvorbě? Přejděte na tuto stránku.

Mgr. Helena Pirnerová

Poradce magazínu ve věcech veřejných, PR a kontakt s veřejností. Poslední dva roky pracovala jako ekonomická redaktorka serveru iDNES.cz. Nyní členka týmu Nedori.cz.

JUDr. Stanislav Diviš

Absolvent Právnické fakulty UK Praha. Více než 25 let praxe v oblasti BOZP. Předseda komise pro zkoušky koordinátora BOZP na staveništi. Aktuálně se zabývá problematikou BOZP a PO ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Michal Šiška

Webdesigner, specialista online marketingu a copywriter pod značkou Digito.cz. Zajišťuje technické zázemí a celkový chod magazínu. Od roku 2013 připravuje obsahovou strategii magazínu a píše články z oblasti BOZP a PO.

Silvie Šnebergerová

Pracuje na pozici odborně způsobilé osoby pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP a odborně způsobilé osoby v oboru PO. Taktéž působí jako podnikový ekolog.

Stanislava Jindrová

Zaměřuje se na výuku zaměstnanců formou online školení BOZP a PO. Ve společnosti CRDR pracuje na pozici asistentky pro e-learningová školení, poradenství a vzdálenou on-line podporu pro klienty.

Ondřej Chalupa

Marketingový specialista ve společnosti GEROtop spol. s r.o., která je výrobcem tepelných čerpadel. Společnost dále nabízí geotermální vertikální sondy – výstroj vrtů pro tepelná čerpadla, zemní plošné kolektory apod.

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Autor se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem, periodické prohlídky systémů k ochraně před pádem. Provozuje znaleckou kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Vladimír Šich

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochrany se zkušenostmi v oboru od roku 1998. Koordinátor BOZP, bezpečnostní technik, auditor certifikačního systému managementu BOZP dle OHSAS. Momentálně působí ve společnosti CRDR.

Ing. Martin Šimek

Jednatel společnosti CRDR s.r.o., která pomáhá společnostem s řešením otázky bezpečnosti práce a požární ochrany v praxi. Absolvoval ČVUT v Praze obor Podnikání a řízení ve stavebnictví a v oboru BOZP se pohybuje více než 10 let.