Máte doma nebo v práci nějaký plynový spotřebič, například dobře známou karmu? Asi víte, že pokud se o tento spotřebič nestaráte, tzn., že neprovádíte pravidelnou údržbu, kontroly a revize, může to být pro vás a vaše okolí smrtelně nebezpečné. Co je oxid uhelnatý, kdy vzniká, proč je nebezpečný, jaké jsou příznaky otravy, jak poskytnou první pomoc, nebo jak předejít možnému úniku a zabránit otravě?

Co je oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (CO), často nazývaný jako tichý zabiják, je smrtelně nebezpečný plyn, který vzniká při špatném spalování. Nejen, že je pro člověka silně jedovatý, ale je také velmi výbušný. Vlastnost tichého zabijáka dostal zejména proto, že je bezbarvý, bez chuti, bez zápachu a nedráždivý. Zaútočí a ani o tom nebudete vědět!

 • Vzorec: CO
 • Molární hmotnost: 28,01 g/mol
 • Identifikátor IUPAC: Carbon monoxide
 • Hustota: 1,14 kg/m³
 • Bod varu: -191,5 °C
 • Bod tání: -205 °C
 • Rozpouštědla: Voda, Ethanol, Kyselina octová, Benzen, Chloroform, Čpavek, Ethylacetát

Kdy vzniká oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý vzniká špatným spalováním v uzavřených prostorách, kde není zabezpečen trvalý přísun čerstvého vzduchu, když je teplota spalování příliš nízká nebo když je čas hoření příliš krátký.

Kde nejčastěji vzniká oxid uhelnatý

Nejčastěji vzniká v koupelnách s průtokovým ohřívačem vody (karma), v kabinách kamiónů a automobilů, garážích, sportovních halách, zimních stadionech, výrobních halách nebo průmyslových provozech (výroba oceli). Často se objevuje také na rušných křižovatkách velkoměst.

Příčiny vzniku oxidu uhelnatého

Nejčastější příčinou jeho vzniku je zanedbaná údržba nebo technicky nevyhovující topná zařízení, jako jsou kotle, karmy, ale také krbová kamna či krbové vložky. Vznik oxidu uhelnatého je zapříčiněn velmi často také tím, že je nedostatečně vyčištěný komín, který ztrácí tah, čímž dochází ke špatnému spalování.

Proč je oxid uhelnatý nebezpečný

Největší nebezpečí oxidu uhelnatého tkví právě v jeho tichosti. Jiný plyn ucítíte svým čichem a máte šanci prostory opustit nebo vyvětrat, jenže oxid uhelnatý má jiné vlastnosti. Jak už jsme psali, je bezbarvý, bez chuti, bez zápachu a nedráždivý. Člověk tak nemá skoro žádnou šanci zjistit, že se nachází v jeho blízkosti a kriticky ohrožuje jeho život. Zjistit ale jeho přítomnost není nemožné. K tomu se ještě dostaneme později.

Otrava oxidem uhelnatým a příznaky

Otrava oxidem uhelnatým vzniká, když dojde k vdechnutí vzduchu, který obsahuje toxickou koncentraci CO.

Hlavní příznaky otravy

 • bolesti hlavy
 • nevolnost a závratě
 • malátnost a zmatenost
 • otupělost a ospalost
 • třešňové zabarvení kůže, nehtů, rtů, jazyka a sliznice
 • větší pocit sebejistoty (paradoxní euforie)
 • zrychlené dýchání a zrychlený srdeční tep
 • šok a bezvědomí
 • smrt při navázání více jak 60 % CO

První pomoc při otravě oxidem uhelnatým

Vzhledem k obrovskému riziku, že oxid uhelnatý může otrávit i samotného zachránce, je třeba vždy maximálně dbát také na vlastní bezpečnost. Buďte proto velmi opatrní a nesnažte se v místnosti nadechovat. Stačí několik málo nadechnutí a jste bez vědomí.
Vyneste postiženého ze zamořeného prostoru, kde bude čerstvý vzduch. Případně můžete místnost vyvětrat tak, že otevřete všechna okna. Vy ale za žádnou cenu nedýchejte, a to ani přes roušku. Musíte se nadechnout na čerstvém vzduchu.

Okamžitě zavolejte zdravotní záchrannou služby, která vám po telefonu řekne, co přesně máte v dané situaci dělat.

Pokud postižený dýchá, uložte ho do stabilizované polohy. Pokud nedýchá, zahajte umělé dýchání. Pokud má srdeční zástavu, zahajte resuscitaci.

Prevence proti vzniku oxidu uhelnatého

Nedopusťte, aby váš plynový kotel, průtokový ohřívač (karma), kamna na tuhá paliva (uhlí, dřevo) a komín byl zanedbaný. Dodržujte zákonem stanovené povinnosti. Buďte v bezpečí!

1. Pravidelná údržba a revize kotlů a komínů
2. Dostatečný přívod vzduchu ke kotli
3. Pozor na podtlak
4. Pozor na uzavřené místnosti
5. Pořiďte si detektor oxidu uhelnatého

1. Pravidelná údržba a revize kotlů a komínů

Největší riziko vzniku CO představují zejména otevřené spotřebiče. Při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě.

Používáte-li plynový kotel na vytápění, dodržujte lhůty pravidelných kontrol plynových spotřebičů, a to jednou ročně, jak o tom hovoří:

1x ročně musíte nechat udělat kontrolu spalovacího mechanizmu. Mělo by dojít k vyčištění hořáků a kontrole pojistného ventilu a termostatu.

Máte-li komín, měli byste ho pravidelně čistit, aby měl dobrý tah a nedocházelo ke špatnému spalování, při kterém vzniká vysoce toxický zabiják CO.

2. Dostatečný přívod vzduchu ke kotli

Dbejte na to, aby všechny plynové spotřebiče měly dostatečný a pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Tam, kde se nachází například kotel by měly být pootevřené dveře nebo alespoň mikroventilace.

Přísun čerstvého vzduchu může v některých nových budovách představovat velký problém, protože jsou příliš utěsněné a neprodyšné. Mají totiž silnou tepelnou izolaci a často také některá plastová okna, která jsou tak těsná, že nepropustí dostatek vzduchu. Někdy se dokonce stává, že odvětrávací mřížky jsou také utěsněné nebo zastavěné nábytkem. Na to si dávejte též pozor.

3. Pozor na podtlak

Mějte na paměti, že některá zařízení mohou ve vašem bytě způsobovat podtlak. Například digestoř v kuchyni nebo větrák na toaletě. Pokud pustíte například plynový kotel v plné topné sezóně, do toho zapnete digestoř a přitom necháte zavřené okno, může v místnosti dojít k podtlaku, který zajistí nasávání spalin, které jsou bohaté na oxid uhelnatý, a začne vám je vracet do místnosti. A v tu ráno můžete mít problém. Mějte proto vždy otevřené okno, aby docházelo k neustálému odvětrávání místnosti.

Podobný případ může vzniknout, pokud bydlíte ve vícepodlažním bytovém domě s vnitřním společným schodištěm. Byt větrejte vždy otevřením okna, nikoliv dveří na společné schodiště, protože by mohlo dojít k tzv. komínovému efektu, který v bytě způsobí opět podtlak.

4. Pozor na uzavřené místnosti

V uzavřených místnostech nikdy nerozdělávejte oheň, nepoužívejte grily na dřevěné uhlí nebo propan-butanové vařiče ani žádné naftové generátory. Stejně tak nezapínejte v místnostech jakékoliv zařízení se spalovacím motorem, jako jsou například motorové pily, sekačky na trávu, frézy apod.

V garáži nikdy nenechávejte zapnutý motor auta nebo motorky, a to ani v případě, že máte otevřená vrata. I tak se můžete otrávit.

5. Pořiďte si detektor oxidu uhelnatého

Velmi účinným prostředkem pro vaši bezpečnost před tichým zabijákem oxidem uhelnatým jsou různé detektory a čidla, která ho dokáží rozpoznat a včas vás upozornit.

Doporučujeme ho používat všude tam, kde dochází ke spalování zemního plynu, uhlí, biomasy a topného oleje. Tzn. tam, kde se používá kotel, kamna, krb, karma, plynový sporák, krbová kamna nebo krbová vložka a jiná topná zařízení.

Nezapomeňte také na to, že oxid uhelnatý se k vám může připlížit od sousedů. Pro takové případy je vždy lepší mít detektor oxidu uhelnatého také v bytě.

Snažte se nekupovat podezřele levné a neznačkové detektory nebo čidla. Ty bývají většinou velmi nekvalitní a nespolehlivé. V některém z našich dalších článků se možná dostaneme i k jeho samotnému výběru.