Zvýšení povědomí o bezpečnosti práce bývá celkem složitý problém. Mnozí zaměstnanci totiž považují bezpečnost práce za nutné zlo a velmi často ji nejen podceňují, ale vysloveně ignorují. Přitom agenda bezpečnosti práce chrání především jejich zdraví a životy. Jak u zaměstnanců tedy zvýšit povědomí o bezpečnosti práce a jak je přimět k tomu, aby ji začali brát opravdu vážně a dodržovali všechny stanovené předpisy a povinnosti?

 

Než začnete cokoliv dělat

Pokud chcete u svých zaměstnanců zvýšit povědomí o bezpečnosti práce, nesnažte se to dělat násilím. To většinou nepomůže. Držte se jednoho základního pravidla: “Obě zúčastněné strany budou vyvíjet společné úsilí”. To znamená, že vy, jakožto zaměstnavatel, musíte jít svým zaměstnancům příkladem. Právě od vás, jako od nejvyšší autority ve firmě, pochytí buď dobré nebo špatné návyky v oblasti BOZP. 

 1. Mluvte otevřeně se svými zaměstnanci o bezpečnosti práce
 2. Školte své zaměstnance a udržujte bezpečnostní pravidla v jejich mysli
 3. Přeneste na své zaměstnance část zodpovědnosti za bezpečnost práce
 4. Odměňte zaměstnance za dodržování bezpečnosti práce
 5. Ukazujte svým zaměstnancům dopady nedodržování bezpečnosti práce 

1. Mluvte otevřeně se svými zaměstnanci o bezpečnosti práce

Otevřená konverzace o bezpečnosti práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je jeden ze základních způsobů, jakým můžete zvýšit jejich povědomí o dané problematice. Pokud se s nimi budete bavit, budou se cítit důležitě a s velkou pravděpodobností vám přinesou nové nápady na zlepšení bezpečnosti práce. Díky rozhovorům je můžete navíc udělat částečně zodpovědnými, což potřebujete. 

O čem se bavit?

Uspořádejte jednou za čas, ale v pravidelných intervalech, konferenci BOZP a ptejte se svých zaměstnanců, jestli na jejich pracovišti existují nějaká potenciální rizika, o kterých se domnívají, že nejsou dobře zabezpečena.  Ptejte se také konkrétních zaměstnanců, co každý den dělají a jak to dělají. Zeptejte se jich, zda dodržují stanovená bezpečnostní pravidla a jako konkrétně. 

Zeptejte se jich také, co by oni sami změnili ve prospěch zlepšení bezpečnosti práce na úseku, ve kterém pracují. Vše si zapište a následně na základě dalších výpovědí vyhodnoťte, zda by změna opravdu neprospěla. 

Mezi řečí jim neustále opakujte, že za bezpečnost na pracovišti jsou odpovědní všichni zaměstnanci firmy. Nejen zaměstnavatel a vedoucí pracovníci, ale také zaměstnanci. 

2. Školte své zaměstnance a udržujte bezpečnostní pravidla v jejich mysli

Naučte své zaměstnance, že pravidelné školení BOZP je nezbytné pro udržení jejich bezpečnosti. Zaměstnanci nemají taková školení zrovna v oblibě, proto se snažte jim ho nějak vylepšit, a to tak, aby je zaujalo.

Existuje celá řada možností, jak udělat školení atraktivní a kreativní. Například ho můžete spojit s dnem bezpečnosti práce, při kterém si budou moct zaměstnanci reálně vyzkoušet, jak se hasí požár, nebo jak se dělá první pomoc. 

Zkuste také zaměstnancům místo nudného a stále opakujícího se školení s lektorem nabídnout variantu pravidelného e-learningového školení přes internet

3. Přeneste na své zaměstnance část zodpovědnosti za bezpečnost práce

Dalším velmi efektivním nástrojem, jak zvýšit povědomí o bezpečnosti práce u zaměstnanců, je přenést na ně část odpovědnosti. Pokud nebudou za případné nedodržování předepsaných povinností odpovědní, nikdy nedocílíte toho, aby začali BOZP brát opravdu smrtelně vážně. 

Odpovědnost zaměstnance za bezpečnost práce by měla být sjednána písemně, nikoliv jen ústně. Zaneste ji proto také do pracovní smlouvy, případně do přílohy smlouvy. 

Opakujte svým zaměstnancům, že odpovědnost se týká nejen vedení firmy, ale úplně všech ve firmě. Je jedno, zda se jedná o ředitele nebo uklízečku. V BOZP jsou si všichni rovni. Jedině tak u zaměstnanců vyvoláte pocit odpovědnosti, která je pro zvýšení povědomí klíčová. 

4. Odměňte zaměstnance za dodržování bezpečnosti práce

I sebemenší odměna, například  formou obyčejné pochvaly, je pro zvýšení povědomí o bezpečnosti práce zcela zásadní. Jak ale zaměstnance odměňovat? To záleží na druhu provozu a pracovní činnosti. Nemusí se ale vždy nutně jednat o finanční odměnu, i když ta bývá samozřejmě nejvíce motivující.

Pokud dokážete analyzovat a změřit, že se díky společnému úsilí vše bezpečnost práce nějakým způsobem zlepšila, odměňte zaměstnance třeba uspořádáním firemního dne nebo je pozvěte na večeři. Bohatě ale postačí, když každému předáte osobní krátký dopis s informací o zlepšení BOZP i právě díky němu či ní. K dopisu přiložte čokoládu, kvalitní mletou kávu nebo poukaz na nákup zboží. 

Zaměstnance můžete odměnit také jednotlivě, ale přitom veřejně. Pokud například předejde nebezpečné situaci nebo pokud v případě krizové situace zachová chladnou hlavu a poskytne první pomoc svému kolegovi, je čas ho veřejně odměnit. Ideální způsob, jak to udělat, je osobní pochvala od majitele nebo ředitele firmy, finanční odměna, zveřejnění článku na firemním blogu a vyhlášením zaměstnance roku. 

5. Ukazujte svým zaměstnancům dopady nedodržování bezpečnosti práce

Odstrašující příklady fungují dobře. Ukažte proto svým zaměstnancům, jaké konkrétní dopady může mít nedodržování bezpečnosti práce. Obstarejte si autentická videa nebo fotografie, na kterých budou následky naprosto zřejmé. Dejte ale pozor na to, aby videa či fotografie nebyly příliš drastické. V takovém případě by to mohlo být až demotivující a lidem se slabší povahou by to nemuselo udělat úplně dobře. 

Ukažte svým zaměstnancům, jak to dopadá, když 

 • nepoužívají osobní ochranné pracovní prostředky
 • nerespektují pracovní a technologické postupy
 • neumí poskytnou první pomoc
 • neví, jak se zachovat v krizové situaci
 • nedodržují jasně stanovené bezpečnostní nařízení
 • nedodržují základní pravidla při práci s elektřinou