Věčná otázka, která bývá v mnoha publikacích vysvětlována natolik složitě, že vlastně převážná většina podnikatelů ani neví, jaké že vlastně ty povinnosti vůči zaměstnancům má. V tomto článku se podíváme na skutečná fakta ve zjednodušené formě. Dozvíte se, na co si opravdu dávat pozor a uděláme si přehledný výčet těchto povinností.

Kdo má povinnost zajistit BOZP

Každý podnikatel, který má byť jen jednoho jediného zaměstnance, je povinen ze zákona zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Toto nařízení vlády se týká úplně všech podnikatelských subjektů, tedy fyzických i právnických osob.

6 základních povinností zaměstnavatele

1. Seznámení nového zaměstnance s právními předpisy

Každý nový zaměstnanec, který nastoupí do pracovního poměru, musí být seznámen s pracovní smlouvou, interním pracovním řádem a právními předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce na pracovišti. Tyto právní předpisy, smlouvu a pracovní řád je zaměstnanec povinen důsledně dodržovat.

Výtah ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 37, odst. 5

 

2. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnance

a) Základní povinností každého zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců s ohledem na možná rizika ohrožení jejich života a zdraví, které mohou být způsobena při výkonu práce.

b) Pracovní předpisy nebo jiné zvláštní právní předpisy, se týkají nejen podřízených pracovníků, ale také vedoucích zaměstnanců, a to bez rozdílu stupně řízení nebo funkce, kterou vykonávají.

Výtah ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101

 

3. Jedno pracoviště, ale dva zaměstnavatelé

V případě, že zaměstnanec vykonává práci pro dva různé zaměstnavatele na jednom pracovišti, je každý ze zaměstnavatelů povinen:

a) zajistit organizaci a koordinaci práce tak, aby byli chráněny také zaměstnanci druhého zaměstnavatele

b) informovat zástupce zaměstnanců pro BOZP, případně odborovou organizaci o možných rizicích a následných opatření, které mu poskytl jiný zaměstnavatel. V případě, že na pracovišti nepůsobí zástupce pro BOZP nebo odborová organizace, je zaměstnavatel povinen informovat přímo své zaměstnance.

Výtah ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 4

 

4. Odměňování při zvýšeném riziku újmy na zdraví

Zaměstnavatel nesmí používat způsob odměňování za provedenou práci, při které by mohl být zaměstnanec vystaven zvýšenému riziku a nebezpečí újmy na zdraví.

Výtah ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 103 odst. 1 k)

 

5. Pravidelné roční školení a prověrky

Povinností každého zaměstnavatele je zajištění školení a prověrek BOZP na všech svých pracovištích a pro všechny své zaměstnance, a to nejméně jednou za rok. Školení BOZP se provádí po dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP.

Výtah ze Zákoníku práce č. 62/2006 Sb. § 108 odst. 5

 

6. Informování o BOZP mladistvých zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen zajistit informace a pokyny o BOZP také mladistvým pracovníkům, a to formou seznámení s riziky, vyhodnocením rizik a opatřením na ochranu před jejich způsobením.

Výtah ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 103 odst. 1 f)

 

7. Další přehled povinností

Základní přehled všech povinností zaměstnavatele najdete na stránkách Průvodce BOZP.

 


 

Shrnutí všech základních povinností zaměstnavatele