Na seznam nemocí z povolání by od roku 2017 mohlo přibýt také poškození bederní páteře. Po zánětech horních cest dýchacích se totiž jedná o druhou nejčastější nemoc, kvůli které si pracovníci musí brát neschopenku. Zatím ovšem není jisté, jestli návrh projde. Musí jej nejdříve schválit zástupci firem i vlády – konkrétně Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Problémy postihují řidiče, zedníky i zdravotníky

Na počtu dnů pracovní neschopnosti se v České republice nemoci svalové a kosterní soustavy podílejí z 28,4 procenta. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se jedná hlavně o onemocnění zad a páteře, a to především právě v bederní oblasti. Tyto problémy nejčastěji postihují například řidiče nákladních vozů, traktorů a buldozerů, zedníky, dlaždiče, stěhováky, ale rovněž pracovníky ve zdravotnictví – tedy ty, kteří často přenášejí těžká břemena nebo ohýbají a otáčejí páteř.

Jak je to v jiných Evropských zemích?

Mezi země Evropské unie, které již zdravotní problémy s bederní páteří odškodňují, patří mimo jiné Slovensko, Francie, Dánsko, Bulharsko a Litva. Například na Slovensku je postižení bederní páteře možné uznat jako nemoc z povolání už deset let.

Oproti tomu čeští lékaři musí nejdříve stanovit podmínky, za kterých by bylo možné tyto zdravotní problémy vůbec uznat jako nemoc z povolání. Pravidla musí nastavit tak, aby v odůvodněných případech bylo možné problémy s bederní páteří jako nemoc z povolání uznat, ale zároveň tak, aby nebylo možné tyto faktory zneužívat.

Bolesti krční páteře se na seznam nedostanou

Nemoci krční páteře se ovšem do rozšířeného seznamu nemocí z povolání nedostanou. Podle lékařů se totiž ve srovnání s ostatními chorobami nejedná o příliš závažnou nemoc a navíc by bylo těžké určit, v jakých případech jsou tyto zdravotní problémy opravdu vyvolány pracovním prostředím či pracovními podmínkami.

Ti, kteří sedí u počítače mají smůlu

Bolesti zadI v případě, že by se nemoci krční páteře v budoucnu na seznam dostaly, lidé pracující v kancelářích by měli smůlu i nadále. Poškození krční páteře by totiž mohlo být považováno za nemoc z povolání pouze u zaměstnanců pracujících manuálně – tedy například u těch, kteří zvedají a přemísťují těžká břemena. Nejednalo by se tedy o pracovníky, kteří se denně hrbí nad počítačem. Tito lidé si totiž své zdravotní problémy často způsobují sami tím, že nesprávně sedí a mají špatně uspořádané pracovní místo.

 

Za nemoci z povolání je odpovědný zaměstnavatel

Svým zaměstnancům musí v případě postižení poskytnou náhradu za ztrátu na výdělku, za bolest a za náklady, které jsou s léčením spojené.