Už znáte nadcházející změny v silničním provozu v České republice? Od roku 2024 bude totiž platit řada novinek, které přináší novela zákona o silničním provozu. Tento článek vám poskytne podrobný přehled o tom, co tyto změny znamenají pro řidiče.

Zjednodušení bodového systému

Novela silničního zákona, která vstoupí v platnost od ledna 2024, přináší významné změny v bodovém systému pro řidiče. Hlavním cílem těchto změn je zjednodušení systému a zvýšení jeho srozumitelnosti pro veřejnost.

Dosavadních pět skupin trestných bodů bude nahrazeno třemi kategoriemi. Řidiči budou za přestupky podle míry jejich závažnosti dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

Nově bude platit, že u nejzávažnějších přestupků, tedy těch za šest bodů, bude princip dvakrát a dost, u středně závažných přestupků pak třikrát a dost. To znamená, že pokud řidič dvakrát spáchá přestupek za šest bodů, nebo třikrát přestupek za čtyři body, přijde o řidičský průkaz.

Příkladem přestupků za šest bodů jsou například řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, způsobení dopravní nehody s těžkými následky, nebo jízda v protisměru na dálnici. Za čtyři body může řidič dostat například za nepoužití bezpečnostního pásu nebo autosedačky při přepravě dětí, překročení rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec, nebo držení telefonu při řízení.

Tato změna bodového systému je součástí širších změn v silničním zákoně, které mají za cíl zvýšit bezpečnost na českých silnicích a zlepšit chování řidičů v dopravním provozu.

Podle nového bodového systému, který vstoupí v platnost v roce 2024, dojde k následujícím změnám:

 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky: Současný počet bodů je 7 (nad 0,3 ‰), nový počet bodů bude 6 (nad 0,3 ‰).
 • Stav vylučující způsobilost: Současný počet bodů je 7, nový počet bodů bude 6.
 • Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky: Současný počet bodů je 7, nový počet bodů bude 6.
 • Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz: Současný počet bodů je 7, nový počet bodů bude 6.
 • Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici: Současný počet bodů je 7, nový počet bodů bude 6.
 • Porušení zákazu předjíždění: Současný počet bodů je 7, nový počet bodů bude 6.
 • „Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!““: Současný počet bodů je 5, nový počet bodů bude 6.
 • Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více: Současný počet bodů je 5, nový počet bodů bude 6.
 • Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více: Současný počet bodů je 3, nový počet bodů bude 4.
 • Překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní: Současný počet bodů je 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h), nový počet bodů bude 2.

Podle nového bodového systému, který vstoupí v platnost od roku 2024, budou přestupky rozděleny do tří kategorií podle závažnosti. Každá kategorie bude mít přiřazený počet bodů, které řidič obdrží za daný přestupek.

Přestupky za 2 body:

 • Překročení rychlosti o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní
 • Omezení chodce
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce

Přestupky za 4 body:

 • Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více
 • Opuštění místa nehody
 • Neprodlené nezastavení vozidla
 • Neoznámení Policii ČR o dopravní nehodě
 • Neprokázání totožnosti

Přestupky za 6 body:

 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nad 0,3 ‰)
 • Stav vylučující způsobilost k řízení
 • Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky
 • Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
 • Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici
 • Porušení zákazu předjíždění
 • „Jízda na červenou“, nerespektování signálu nebo pokynu „Stůj!“
 • Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více
 • Ohrožení chodce
 • Dopravní nehoda s ublížením na zdraví
Toto je jen přehled některých přestupků a jejich bodového hodnocení. Kompletní seznam s přehledem změn si můžete nastudovat v přiloženém PDF dokumentu.

Řidičák na zkoušku od 17 let

Další významnou změnou, kterou novela silničního zákona přináší, je možnost získání řidičského průkazu skupiny B již od 17 let (tzv. režim L17), přičemž kurz autoškoly může zájemce zahájit již v 15,5 letech. Tato změna je však spojena s určitými podmínkami. Tento systém je plánován k zavedení v České republice od 1. ledna 2024.
Základní principy fungování L17 jsou následující:

 • Žadatel o řidičské oprávnění musí absolvovat standardní výcvik v autoškole a úspěšně složit závěrečné zkoušky.
 • Mladý řidič do 18 let smí řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je označován jako mentor.
 • Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, při jízdě sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty řidiče mladého řidiče i mentora.
 • Mentorem může být pouze řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let a kterému nebyl udělen zákaz řízení a nemá žádný záznam v bodovém systému. Obvykle se jedná o rodiče nebo příbuzného mladého řidiče, ale to není podmínkou. Mladý řidič si musí zvolit konkrétního mentora, který s tím musí souhlasit. Tato informace se zanese do Elektronické karty řidiče obou zúčastněných. Mladý řidič může mít až 4 mentory.

Pozor: Pokud začínající řidič v režimu L17 během zkušební doby 2 let spáchá závažné protiprávní jednání, které je hodnoceno 6 body nebo vyústí v zákaz řízení, musí se kromě stávající sankce povinně zúčastnit vzdělávacích kurzů. Tyto kurzy zahrnují skupinovou přednášku s dopravním psychologem a praktickou jízdu se zpětnou vazbou od instruktora autoškoly.

Dále je třeba si uvědomit, že mentor není pasivním spolujezdcem, ale musí dohlížet na mladého řidiče a v případě potřeby mu dávat pokyny. Při případném vzniku dopravní nehody se bude zkoumat, zda-li mentor své povinnosti nezanedbal. V případě pochybení mentora je možné udělit sankci i jemu.

Řidičský průkaz v režimu L17 funguje v různých formách v řadě zemí Evropské Unie – v Německu, Rakousku, Anglii, Severním Irsku a Nizozemí. V České republice zatím není plánováno označování vozidel s mladým řidičem v režimu L17, jak je tomu v některých jiných zemích. Je důležité zdůraznit, že mentor nesmí být během jízdy pod vlivem alkoholu. Cílem systému L17 není sloužit jako odvoz rodičů z večírků, ale poskytnout mladým řidičům bezpečný a kontrolovaný prostor pro získání zkušeností s řízením.

Zvýšení rychlosti na 150 km/h

Jednou z nejvíce diskutovaných změn, které novela zákona o silničním provozu přináší, je zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích ze 130 km/h na 150 km/h. Tato změna se však týká pouze vybraných úseků dálnic, které jsou pro tuto rychlost vhodné a bezpečné.

Cílem této změny je umožnit plynulejší a efektivnější provoz na dálnicích, zatímco je stále kladen důraz na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Je důležité poznamenat, že toto zvýšení rychlostního limitu je v souladu s trendem, který je vidět v některých jiných evropských zemích.

Nicméně, zvýšení rychlostního limitu vyžaduje od řidičů větší zodpovědnost. Vyšší rychlosti mohou znamenat kratší reakční časy, a proto je důležité, aby řidiči dodržovali rychlostní limity a řídili se vždy s ohledem na aktuální dopravní a povětrnostní podmínky. Bezpečnost na silnicích je vždy na prvním místě a tato změna je určena k tomu, aby zlepšila plynulost provozu, nikoli k podpoře nebezpečné jízdy.

Vyšší pokuty u závažných činů

Novela zákona o silničním provozu přináší značné zvýšení pokut za závažné dopravní přestupky. Toto zvýšení je součástí snahy o posílení dodržování pravidel silničního provozu a zlepšení bezpečnosti na silnicích. Zde je podrobnější přehled klíčových bodů, které budou platit od roku 2024:

 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky: Současná pokuta ve správním řízení je 2 500 – 20 000 Kč, nová pokuta bude 7 000 – 25 000 Kč.
 • Stav vylučující způsobilost: Současná pokuta ve správním řízení je 25 000 – 50 000 Kč, nová pokuta bude 7 000 – 25 000 Kč.
 • Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky: Současná pokuta ve správním řízení je 25 000 – 50 000 Kč, nová pokuta bude 25 000 – 75 000 Kč.
 • Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více: Současná pokuta ve správním řízení je 5 000 – 10 000 Kč, nová pokuta bude 7 000 – 25 000 Kč.
 • Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více: Současná pokuta ve správním řízení je 2 500 – 5 000 Kč, nová pokuta bude 4 000 – 10 000 Kč.
 • Ohrožení chodce: Současná pokuta ve správním řízení je 2 500 – 5 000 Kč, nová pokuta bude 4 000 – 10 000 Kč.
 • Dopravní nehoda s ublížením na zdraví: Současná pokuta ve správním řízení je 25 000 – 50 000 Kč, nová pokuta bude dvojnásobek pokuty za přestupek vedoucí k nehodě.

2 krát a dost u nejzávažnějších přestupků

Novela zákona o silničním provozu přináší také zásadní změnu v přístupu k nejzávažnějším přestupkům. Tato změna je označována jako pravidlo „2 krát a dost“. Co to znamená?

Podle nového systému, pokud řidič dvakrát spáchá některý z nejzávažnějších přestupků, bude mu odebráno řidičské oprávnění. Mezi tyto nejzávažnější přestupky patří například jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky, nebo způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví.

Toto pravidlo je zavedeno s cílem zvýšit bezpečnost na silnicích tím, že se pokusí odradit řidiče od opakování nebezpečného a nezodpovědného chování. Je to další krok k tomu, aby se silnice staly bezpečnějším místem pro všechny účastníky provozu.

Pravidlo „2 krát a dost“ se vztahuje na nejzávažnější přestupky v silničním provozu. Kromě již zmíněných příkladů, jako je překročení povolené rychlosti o více než 40 km/h, jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se toto pravidlo vztahuje také na následující situace:

 • Opakované odmítnutí podrobit se dechové zkoušce nebo odběru krve pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Způsobení dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo smrtí.
 • Jízda v protisměru na dálnici nebo rychlostní silnici.
 • Opakované neuposlechnutí výzvy policisty k zastavení vozidla.

Pokud řidič spáchá dva takovéto přestupky během dvou let, bude mu odebráno řidičské oprávnění. Toto pravidlo je dalším opatřením, které má motivovat řidiče k dodržování pravidel silničního provozu a zodpovědnému chování za volantem.

3 krát a dost u středně závažných přestupků

Kromě pravidla „2 krát a dost“ pro nejzávažnější přestupky, novela zákona o silničním provozu zavádí také pravidlo „3 krát a dost“ pro středně závažné přestupky. Toto pravidlo je dalším krokem k zajištění větší bezpečnosti na našich silnicích.

Podle tohoto pravidla, pokud řidič třikrát spáchá některý z méně závažných přestupků, bude mu také odebráno řidičské oprávnění. Mezi tyto méně závažné přestupky patří například překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h, nezastavení na stopce nebo nedání přednosti v jízdě.

Pravidlo „3 krát a dost“ se vztahuje na širokou škálu méně závažných přestupků. Kromě již zmíněných příkladů, jako je překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h, nezastavení na stopce nebo nedání přednosti v jízdě, se toto pravidlo vztahuje také na následující situace:

 • Jízda bez zapnutých světel v případě špatné viditelnosti.
 • Nezastavení před přechodem pro chodce.
 • Nezastavení na železničním přejezdu při svítících červených světlech.
 • Jízda v protisměru v jednosměrce.
 • Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici.

Pro úplnost informací o novém bodovém systému je důležité zdůraznit, že pravidla ‚2 krát a dost‘ a ‚3 krát a dost‘ se vztahují na přestupky spáchané v rámci jednoho kalendářního roku (12 měsíců). Navíc je třeba si uvědomit, že v rámci bodového systému dochází každý rok k automatickému odečtení 4 bodů z bodového hodnocení každého řidiče.