Jak jste mohli zaregistrovat od 1. ledna 2016 se české silnice rozrostly o cca 450 km nových dálnic. Nejedná se o novou výstavbu, ale o změnu značení stávajících silnic pro motorová vozidla, které byly formálně převedeny na dálnice, respektive na dálnice druhé kategorie. Jaké jsou důvody této nové změny a co se změnilo v legislativě? Podívejte se na ucelený přehled změn včetně mapy nových dálničních úseků a souvisejícího dopravního značení.

Proč to všechno vzniklo

České dálnice 2016Před rokem 2016 existovaly v České republice celkem dva druhy pozemních komunikací, jež byly určeny pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu. Veřejnost tyto druhy komunikace vnímala jako dálniční síť. Na těchto silnicích byla nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. Oba druhy těchto silnic byly označeny jinou dopravní značkou – dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, ale málokdo už věděl, že z hlediska právních předpisů, které regulovaly provoz, znamenaly to samé. Na Ministerstvo dopravy tak chodilo mnoho dotazů, zda lze na rychlostních silnicích použít stejnou značku, jako na silnicích pro motorová vozidla. Nynější požadavky na výstavbu rychlostních silnic jsou ale přitom na stejné úrovni, odpovídající standardním požadavkům ve většině evropských zemí, které jsou povinné na nově stavějící se dálnice.

Řidiči neměli v dosavadní dálniční síti zcela jasno a neustále to v nich vyvolávalo mnoho otázek, a proto došlo ke změnám. Nyní, po změnách od 1. ledna 2016, mohou řidiči rychlostní silnice chápat opět jako dálnice. Na rychlostce je povolená stejná nejvyšší rychlost, jako na dálnici, tedy 130 km/h. Má také stejnou zelenou dopravní značku, jako dálnice, a poplatek je též shodný s poplatkem na dálnici. Může to být matoucí, ale jedná se o jeden a ten samý typ silnice. Nově od roku 2016 je správné rozdělení dálniční sítě uvedeno také v legislativě, a to na dálnice první a druhé třídy. Dřívější rychlostní silnice se tedy staly dálnicemi II. třídy.

Cílem těchto změn je

  • aby se převedly rychlostní silnice do kategorie dálnic a tím se vytvořila opravdová dálniční síť, která propojí krajská města a zároveň převede důležité mezinárodní tranzitní trasy přes ČR
  • aby se definovaly páteřní trasy silnic I. třídy, které budou primárně určeny pro výstavbu městských obchvatů a zároveň pro odstraňování závad, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti provozu
  • aby se značka “silnice pro motorová vozidla” používala pro pozemní komunikace, na kterých se současně omezí provoz nemotorových vozidel a zároveň se zvýší nejvyšší povolená rychlost na 110 km/h

Údržba rychlostní silnice vs dálnice

Správa a údržba rychlostních silnic je oproti dálnicím na nižší úrovni. Stejně tak je tomu i v případě policejních kontrol nebo budování telematických systémů (sledování vozidel). Vzhledem k neustálému sjednocování rychlostních silnic a dálnic předpokládá Ministerstvo dopravy, že bude vyvíjen větší tlak na to, aby úroveň “rychlostek” byla stále co nejvyšší, a to jak v případě stavebních technologií, tak jejich následné správy a údržby.

Jaké jsou změny v legislativě

Všechny tyto změny bylo potřeba novelizovat, a to včetně jejich prováděcích vyhlášek. Jedná se o Předpis č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Schválen byl Parlamentem ČR dne 15. 9. 2015 a účinný je již od 31. 12. 2015. V návaznosti na to byly aktualizovány také prováděcí vyhlášky, které se zabývají dopravním značením a systémem číslování silnic a dálnic.

Související změny dopravního značení

V souvislosti s novými dálnicemi došlo také ke změnám dopravního značení.

Dálnice

Nová značka dálnice je nyní na zeleném podkladu.Také dřívější rychlostní silnice jsou označeny touto značkou. Maximální povolená rychlost je 130 km/h.

Nová značka dálnice od roku 2016 Maximální povolená rychlost 130 km/h

Silnice pro motorová vozidla

Na silnici, která je směrově rozdělená, je nejvyšší povolená rychlost 110 km/h, ale značením lze tuto rychlost zvýšit či snížit.

Silnice pro motorová vozidla Maximální povolená rychlost 110 km/h

Na silnici, která není směrově rozdělená, je nejvyšší povolená rychlost 90 km/h.

Silnice pro motorová vozidlaMaximální povolená rychlost 90 km/h

Zpoplatnění mýtným a časovým poplatkem

Pozor, velkou změnou je, že na značce silnice pro motorová vozidla už není označeno zpoplatnění mýtem nebo časovým poplatkem. Nově se případné zpoplatnění vyznačuje za pomoci dodatkové tabulky, které jsou vyobrazeny níže.

Dodatková tabulka s časovým poplatkem (do 3,5 t)

Dodatková tabulka s časovým poplatkem (do 3,5 t)

Dodatková tabulka s mýtným (nad 3,5 t)

Dodatková tabulka s mýtným (nad 3,5 t)

Dodatková tabulka s mýtným a časovým poplatkem

Dodatková tabulka s mýtným a časovým poplatkem

Nové dálnice 2016 v číslech

Do konce roku 2015 bylo v České republice cca 750 km dálnic. Díky novým změnám se počet kilometrů dálnic zvedl od 1. ledna 2016 na cca 1200 km, což je zhruba o 450 km více. Dálnice ale stále rostou. Po předpokládaném dokončení celé výstavby by mělo v České republice být až 2000 km dálnic.

Jaké rychlostní silnice nebyly převedeny do kategorie dálnic

Ne všechny rychlostní silnice byly kvůli svému stavu a nevyhovujícím standardům převedeny do kategorie dálnice. Jedná se o 32 km silnic a jsou to tyto úseky:

  • R35 v úseku Liberec – Turnov
  • R63 v celkové délce
  • krátké úseky R6 u Karlových Varů
  • R7 u Chomutova

Nové pojetí dálniční sítě od roku 2016

Zdroj: Ministerstvo dopravy