Často kolem sebe vídám rizikové situace, při kterých by se zaměstnavatelé měli určitě zamyslet nad bezpečností práce. Mnoho z nich si pravděpodobně zákon nečetlo, ale neznalost neomlouvá.

Třeba obyčejná oprava přijímače pro bezdrátový internet. Ten se nachází zhruba v 8 – 9 metrech nad zemí, pracovník se k němu dostane z vnějšku domu po stabilně osazeném žebříku, ale pak je nutné se pohybovat po střeše. Protože je přijímač na kraji střechy, tak se velmi často nahýbá i nad okraj střechy. Velmi mě překvapuje, že tito pracovníci často nemají žádné zajištění. A domnívat se, že je třeba až od 10 metrů, není v tomto případě správné.

Co je práce ve výšce?

Ve skutečnosti práce ve výškách je práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce vyšší než 1,5 metru musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu. Kromě práce ve výšce se to týká i práce nad hloubkou nebo při práci nad nebezpečnými kapalinami.

Co si pořídit?

Co za ochranné pomůcky musí zaměstnavatel zajistit zaměstnancům pracujícím ve výšce upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Jak tedy správně zajistit pracovníka a vyhnout se nejen pokutám, ale také případným zbytečným následkům v případě pádu? Pro instalaci antény, kterou jsem zmiňoval v úvodu, jsou nutné následující produkty z kategorie pro výškové práce.

  • celotělový pracovní úvazek, stačí nepolstrovaný, např. Singing Rock Ropedancer
  • pádový tlumič s dvěma spojkami, např. Singing Rock 3 Y K353, tyto spojky se dají použít pro žebřík, ale i pro lešenářské trubky nebo podobný materiál

Následně je důležité určit jak vypadá situace na střeše. V případě, že z přístupového žebříku zajištěný dosáhnete na anténu, bude vám toto vybavení stačit. Pokud střecha plochá a prostor je zabezpečen dostatečně únosným zábradlím ve vzdálenosti minimálně 1,5 metru od okraje, další zajištění není třeba. Také sklon střechy má svá vlastní specifika. Na střechách se sklonem větším než 25° je nutné použít opět celotělový pracovní úvazek a další systémy ochrany osob proti nezachycenému pádu:

  • pracovní polohovací systémy (pracovní lano, např. Tendon Static 10,5 a polohovací brzda, např. Petzl Rig)
  • systémy zachycení pádu (záložní lano a zachycovač pádu, např. Camp Goblin)
  • systémy lanového přístupu (např. Singing Rock Fine Line)

V některých případech je nutné tyto systémy kombinovat. Při přepínání mezi kotvícími body je nutno používat tříbodový spojovací prostředek se dvěma spojkami, které se střídavě nacvakávají k pevnému bodu konstrukce. Místa pro kotvení musí být předem odborně určena.

Nezapomeňte na školení

Podle zákoníku práce (§ 103 odst. 2 a 3) je nutné zajistit každému pracovníkovi školení o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Školení pracovníků pracujících ve výškách upravuje část XI.

Článek sepsal Tomáš Vak, majitel obchodu affekt.cz, zaměřující se na produkty pro arboristiku a práce ve výškách.