OiRA (Online interactive Risk Assessment) je webová aplikace, která umožňuje stavebním společnostem posouzení rizik v pracovním prostředí. Aplikace umožňuje vytvářet a upravovat hodnocení rizik pro různé pracovní činnosti a pomáhá identifikovat a řešit potenciální nebezpečí pro zaměstnance. Projekt OiRA je podporován Evropskou komisí a je k dispozici zdarma pro stavební společnosti v rámci EU. Přečtěte si, co vše umí a zda je vhodný právě pro vaši stavební firmu.

Je aplikace OiRA vhodná pro české prostředí?

OiRA

Aplikace OiRA je plně použitelná v českém prostředí a je k dispozici v českém jazyce. Je k dispozici také v mnoha dalších jazycích. Uživatelé mohou vyhledat a stáhnout českou verzi aplikace na webových stránkách OiRA a používat ji pro hodnocení rizik ve svých stavebních podnicích. Je důležité si uvědomit, že projekt OiRA není právní povinnost, ale nástroj pro podporu BOZP ve stavebnictví.

Jaké má OiRA funkce a v čem pomáhá?

Aplikace OiRA nabízí řadu funkcí, které pomáhají stavebním společnostem posoudit rizika ve svém pracovním prostředí. Některé z hlavních funkcí jsou:

  • Sestavení hodnocení rizik: umožňuje vytvořit a upravit hodnocení rizik pro různé pracovní činnosti. Uživatelé mohou vyplnit dotazníky, které pomáhají identifikovat potenciální nebezpečí a stanovit opatření k jejich eliminaci.
  • Identifikace rizik: umožňuje vyhledat a identifikovat specifická rizika spojená s konkrétní pracovní činností.
  • Vyhodnocení rizik: umožňuje vyhodnotit rizika a posoudit jejich vážnost. Umožňuje také vytvořit plán opatření k jejich eliminaci.
  • Sledování a vyhodnocení opatření: umožňuje sledovat a vyhodnocovat účinnost opatření k eliminaci rizik.
  • Tvorba a ukládání dokumentace: umožňuje tvorbu a ukládání dokumentace, jako jsou hodnocení rizik, plány opatření a vyhodnocení.
  • Kompatibilita s evropskými předpisy: je kompatibilní s evropskými předpisy, které se týkají BOZP.

Celkově, aplikace OiRA pomáhá stavebním společnostem identifikovat a řešit potenciální nebezpečí pro zaměstnance, což pomáhá zlepšit pracovní prostředí a snížit riziko pracovních úrazů.

Pro jaké organizace je OiRA vhodná?

Aplikace OiRA je vhodná pro stavební společnosti všech velikostí, včetně malých a velkých. Je určena pro stavební společnosti, které chtějí posoudit rizika ve svém pracovním prostředí a zlepšit bezpečnost svých zaměstnanců. Aplikace je snadno použitelná a uživatelé mohou vytvářet a upravovat hodnocení rizik pro různé pracovní činnosti.

Kdo by měl s aplikací OiRA pracovat?

Ve stavební společnosti by měl s aplikací OiRA pracovat odpovědný pracovník nebo tým, který je zodpovědný za hodnocení rizik a opatření k jejich eliminaci. Toto může být například pracovník pro prevenci rizik, bezpečnostní manažer nebo specialista na ochranu zdraví a bezpečnosti práce.

Je důležité, aby tato osoba nebo tým měli dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti hodnocení rizik a bezpečnosti práce. Měli by být schopni identifikovat potenciální nebezpečí, vytvořit plán opatření k jejich eliminaci a sledovat a vyhodnocovat účinnost opatření.

Dalším důležitým faktorem pro úspěšné využití aplikace OiRA je dostatečná spolupráce a komunikace mezi odpovědným pracovníkem nebo týmem a ostatními zaměstnanci ve společnosti. Je důležité, aby všichni byli o všem dostatečně informováni a aby se na průběhu aktivně podíleli.

Existuje návod, jak pracovat s aplikací OiRA?

Ano, existují různé návody a průvodci, které pomáhají uživatelům pracovat s aplikací OiRA. Tyto průvodce jsou k dispozici na webových stránkách OiRA a zahrnují informace o tom, jak se registrovat, jak vyplnit dotazníky, jak vytvářet hodnocení rizik a jak pracovat s dalšími funkcemi aplikace.

Kromě toho, existují také školení a workshopy poskytované Evropskou komisí a národními orgány, kde se mohou zájemci naučit jak pracovat s aplikací OiRA. Tyto školení jsou většinou bezplatné a jsou určeny pro odborníky v oblasti BOZP.

Je důležité si uvědomit, že i když OiRA je webová aplikace, která je snadno použitelná, pro úspěšné využití je důležité, aby odpovědný pracovník nebo celý tým měli dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti hodnocení rizik a BOZP.