V práci je bezpodmínečně důležité, aby byl každý zaměstnanec střízlivý, tzn., aby se vyhnul jakékoliv konzumaci drog, alkoholu a jiným návykovým, omamným a psychotropním látkám. Pro zajištění bezpečného pracoviště je to naprosto zásadní! Zatímco se tyto věty zdají jako poměrně jasné a většina z nás je bere jako samozřejmost, existují i tací, kteří tato základní bezpečnostní pravidla naprosto nerespektují a ohrožují tím nejen sebe, ale také okolní společnost. Možná budete nemile překvapeni, kolik takových lidí se kolem vás může nacházet. A možná budete také velmi znepokojeni, jak návykové látky ovlivňují pracovní výkon. A co vaše pracoviště, je 100 % střízlivé?

Statistiky o drogách a alkoholu za rok 2015

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, nabízí velmi znepokojivé statistiky.

 • 1 100 000 Čechů pije alkohol v nadměrném množství – zvlášť u mladých lidí je konzumace alkoholu zcela obvyklá
 • 640 000 Čechů nad 15 let pije alkohol v rizikové míře – potenciálně může mít problém se závislostí na alkoholu
 • 540 000 Čechů se k pití alkoholu v rizikové míře přibližuje – muži denně vypíjí minimálně 3 piva nebo 0,6 l vína, ženy minimálně 2 piva nebo 2 sklenky vína
 • 46 900 Čechů jsou problémoví uživatelé dalších drog, jako je pervitin, heroinu apod.

„Z výroční zprávy vyplývá, že více jak desetina české populace je přímo ohrožena závislostí na alkoholu.“

 • 30 000 Čechů se léčí ze závislosti na alkoholu, přičemž zhruba jedna třetina z nich se léčí na lůžku
 • 133 Čechů zemřelo na předávkování alkoholem
 • 800 Čechů zemřelo při nehodě pod vlivem alkoholu
 • 104 Čechů zemřelo na předávkování drogami, přičemž 44 z nich se předávkovalo tvrdými drogami a těkavými látkami a 60 farmaceutiky – léky

Při pohledu na takové statistiky si člověk může položit otázku: „Pijí Češi alkohol také v práci?“ Takové statistiky bohužel neexistují, ale podle některých internetových průzkumů se odhaduje, že alkohol v práci už někdy pilo zhruba 50 % zaměstnanců. V jaké míře lze zjistit jen velmi těžko, nicméně asi většina z nás si v práci připila skleničkou šumivého vína při příležitosti nějaké oslavy, že?

Uživatelé drog, alkoholu a jiných návykových látek mají velké problémy dostat práci. Velmi často pracují nelegálně a stávají se tak obětmi podvodů týkající se například nevyplacením mzdy, vydírání apod.

„Může mít tak obrovské množství Čechů konzumujících alkohol nějaký vliv na bezpečnost práce?“

To je otázka k velmi rozsáhlé diskuzi, ale s velkou pravděpodobností ano! Je třeba si uvědomit, že více jak 1 milión Českých občanů, kteří podle statistiky konzumují alkohol v nadměrném množství, musí někde pracovat. Dobře, někteří z nich jsou ještě školou povinní, ale i oni mají ve škole svou zodpovědnost a jednou pracovat budou nebo dokonce jako brigádníci už pracují. Důležité je si uvědomit, že každý, kdo je pod vlivem alkoholu, a to klidně jen toho zbytkového z předešlého dne, má zhoršené vnímání, reflexe, motoriku, orientaci, ale i osobní postavení. Tím ohrožuje nejen sebe, ale celé své okolí.

Jak alkohol ovlivňuje pracovní výkon zaměstnance?

Existuje nesčetné množství důvodů, proč v práci nepít alkohol a nebrat drogy. Tím primárním důvodem je samozřejmě bezpečnost práce a sekundárním pak nepříznivý vliv na pracovní výkon jednotlivce.

„Alkohol, drogy a jiné návykové látky, jsou na pracovišti naprosto neakceptovatelné!“

Užíváním alkoholu a omamných či jiných návykových nebo psychotropních látek může vést k následujícímu:

 • častá liknavost (nespolehlivost, nedůslednost, váhavost, lhostejnost)
 • postupně zvyšující se pracovní absence
 • zhoršené rozhodovací schopnosti
 • zvýšená únava a ospalost
 • snížená koncentrace a soustředěnost
 • zhoršené spojení mezi tělem a myslí
 • zvýšení neakceschopnosti
 • odstranění zábran
 • častá nevolnost a bolesti hlavy
 • ztráta orientace a rovnováhy
 • zkreslené vidění a pohled na svět
 • časté krádeže za účelem financování závislosti

Jak poznáte, že zaměstnanec v práci pije alkohol nebo bere drogy?

Nejlépe to poznáte tak, že podrobíte svého zaměstnance testu na přítomnost alkoholu nebo drog v krvi. Než to uděláte, je dobré se alespoň částečně ujistit, zda se náhodou nepletete. Podezření můžete získat například, když zaměstnanec:

 • po ránu bývá cítit alkoholem
 • začíná do práce chodit pozdě
 • často ho bolí hlava
 • je nesoustředěný a pomalý
 • má střídavé nálady – velkorysost vs úzkost
 • přestává zvládat své pracovní povinnosti
 • občas bývá nervózní nebo dokonce agresivní
 • nepamatuje si, co říkal před pár minutami
 • je malátný a často unavený

„A co vaše pracoviště? Je 100 % střízlivé? Podělte se s námi o vaše zkušenosti v komentářích níže.“