Chcete vidět pořádné pracovní nasazení, ve kterém jde doslova o život? Vytvořili jsme seznam dvaceti nejnebezpečnějších prací na světě včetně videí. Vychází z celosvětových statistik pracovních úrazů a úmrtí napříč všemi kontinenty.

UPOZORŇUJEME, ŽE NĚKTERÁ VIDEA JSOU DRASTICKÁ!

Rybář na moři

Rybaření v hlubokém moři či oceánu je považováno za jedno z nejnebezpečnějších povolání vůbec. Rybáři čelí neočekávaným přírodním vlivům v otevřených vodách, daleko od jakékoliv lékařské pomoci, ale také manipulaci s těžkými stroji, dlouhé pracovní době s minimem spánku a fyzicky i psychicky extrémně náročné práci. Jde doslova o hru se životem a smrtí s vidinou velkých výdělků. Oceánský rybář si vydělá v průměru 30.000 dolarů ročně.

Nejčastější příčinou úmrtí při mořském rybolovu je utonutí, vadné vybavení a incidenty související s přepravou. Riziko představuje zejména zranění těžkým strojem nebo zařízením, přičemž 80 % úmrtí je způsobeno hypertermií (nefyziologické zvýšení teploty organismu) nebo přepadnutí přes palubu a utonutí. 

Dřevorubec

Dřevorubectví patří k dalším extrémně nebezpečných profesím. Odhaduje se, že míra úmrtí při této práci je asi 20 až 30 krát vyšší než u jiných průměrných povolání. Dřevorubectví je fyzicky velmi náročné. Vyžaduje práci především venku a často ve vzdálených oblastech, daleko od lékařské pomoci.

Nejčastější nehodou je situace, kdy je pracovník zasažen objektem, jako je kulatina nebo padající větev. Další častým rizikem je neštěstí způsobené velkými těžebními stroji, jako jsou kombajny a řetězové pily, které jsou v oboru běžné.

Podvodní svářeč

Podvodní svářeči čelí každý den řadě nebezpečí, včetně rizika šoku, výbuchu, dekompresní nemoci a opotřebení zubních výplní. Podvodní svařování tak patří mezi nejnebezpečnější profese na světě. Zaměstnanci v tomto oboru opravují potrubí, lodě, přehrady apod. Jedním z největších rizik potápěče svářeče je uvěznění pod vysokým tlakem proudu vody a následné utopení.

Výrobce mikročipů

Toto povolání se nemusí na první pohled zdát jako příliš nebezpečné, ale opak je pravdou. Počítačové čipy jsou vyráběny s řadou nebezpečných chemikálií včetně arsenu. I přesto, že výroba čipů nemusí způsobit okamžité zranění nebo pracovní úraz, představuje spíš negativní účinky na zdraví člověka z dlouhodobého hlediska. Je dokázáno, že výroba mikročipů může způsobovat potraty, vrozené vady, rakovinu a nemoci dýchacích cest.

Slévač v ocelárně

Přestože v ocelárnách je na bezpečnost práce kladen celkem velký důraz a opatření jsou často přísná po celém světě, stále hrozí velké riziko pracovních úrazů. Jedním z nejčastějších je pád z výšky a zranění způsobené zhroucením ocelových konstrukcí, nosníků a stěn, ale také popálení o rozžhavenou ocel.

Dělník v těžkém průmyslu

Práce v těžkém průmyslu zahrnuje manipulaci s velkými a těžkými stroji a předměty, které představují největší riziko pracovního úrazu. Mezi nejohroženější profese patří výroba strojů, nábytku a plastu nebo zpracování ocelových konstrukcí a podobných produktů.

POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.

Pracovník na ropné plošině

Exploze Deepwater Horizon a ropná skvrna v Mexickém zálivu v roce 2010, která vzala životy 11 mužů, připomněla, že pracovníci ropných plošin mají jednu z nejnebezpečnějších prací na světě, a to jak na moři, tak na mimo něj. Výšky, těžké vybavení a nebezpečné materiály jsou jen několika riskantními prvky práce. Překvapivě největší příčinou úmrtí pro ropné a těžební dělníky jsou dopravní nehody. Únava, dlouhé a nebezpečné cesty do a ze soupravy jsou dva důvody, proč k těmto nehodám dochází tak často.

POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.

Sírový horník

Horníci, kteří dolují síru v Indonésii, pracují za pouhé 3 dolary měsíčně. Ano, tři dolary měsíčně, čtete dobře. Úkolem jejich práce je vynášet ze sopek vysoce toxickou síru. Většinou bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, případně s absolutně nedostačujícími. Po několika hodinách strávených sběrem síry přímo uvnitř sopky musí na zádech vynést až 90 kg síry. Síra postupem času decimuje jejich plíce, pálí jejich oči a způsobuje bolesti v krku a na hrudníku. Tato práce je extrémně škodlivá pro jejich zdraví.

Válečný reportér

Ano, i válečný reportér je povolání a též patří mezi nejnebezpečnější na světě. A je to celkem logické. Ukázat světu dění přímo z bojové linie přináší velmi vysoké riziko nebezpečí zastřelení, únosu, mučení, šlápnutí na minu apod. Když jste uprostřed bojové akce, jste sice označeni jako novinář, ale stále jste nepřítel.

POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.

Dojič hadů

Divný název, ale je to tak. Úkolem práce dojiče hadů je získat z hada jed, aby se z něj následně vytvořilo hadí sérum proti uštknutí. Dojič tak nasazuje svůj život, aby zachránil životy jiných. Jeho pracovní náplní je tlačení hadích zubů (pouze u některých typů) do plastové nádoby a získávání jedu. Přestože jsou uplatňována bezpečnostní opatření, každý proces dojení je vysoce nebezpečný. Míra dojičů, kteří nebyli při této práci pokousáni, je překvapivě nízká.

Elektrikář vysokého napětí

Profese elektrikáře vysokého napětí je považována za jednu z nejtěžších prací na světě. Vyžaduje totiž velkou rovnováhu a sílu, lezení v obrovských výškách s velmi těžkým vybavením a často v náročných povětrnostních podmínkách. Elektrikáři navíc pracují v nepravidelných časových intervalech.

Hasič

Hasiči nasazují svůj život pro životy druhých téměř každý den. Často se ocitají ve velmi nebezpečných a život ohrožujících situacích. Čelí škodlivým plynům, silným požárům a úniku chemikálií. Jejich práce je extrémně náročná. Hasiči mají jedno z nejnebezpečnějších povolání vůbec. Jsou ohroženi zraněním nebo smrtí v důsledku popálenin, vdechování kouře a zhroucení budovy.

Záchranář

Velmi podobně jsou na tom záchranáři. Jejich práce je náročná nejen fyzicky, ale také psychicky. Dostávají se do situací, které jsou často na hraně života a smrti, což se může dotknout jejich psychiky. Velkým rizikem jsou pro ně mimo záchranných akcí také osoby pod vlivem omamných látek, které mají snížený práh vnímání, jsou v šoku a někdy bývají velmi agresivní.

Pilot letadla a vrtulníku

Nejčastější zranění pilotů letadel a vrtulníků souvisí se špatnými povětrnostními podmínkami. Zranění jsou velmi často smrtelná. Práce pilota může být extrémně náročná a vysoce riziková z důvodu psychického stresu a náročného plánování, včetně noční práce a fyzického vyčerpání.

POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.
POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.

Stavební dělník

I když se na stavbách hojně používají osobní ochranné pracovní prostředky a jiné bezpečnostní vybavení, představuje tato práce celkem vysoké riziko pracovního úrazu. Dělníci často pracují s těžkými materiály a navíc ve výškách. Další nebezpečí představují ocelové nosníky a stěny, které se mohou zhroutit, pády osob z výšky nebo do hloubky, srážky dělníků nákladním vozem a zasažení elektřinou.

POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.

Pokrývač střech

Být pokrývačem střech může být náročná práce. Pokrývači používají při instalaci a opravách různé materiály, např. šindel, asfalt a kov. Práce ve výškách a s těmito materiály může být velmi nebezpečná, a to především v zimních měsících. Pokud dojde k zakopnutí a pádu, následek bývá často fatální a zranění smrtelná. Vzhledem k charakteru pokrývačských prací je pád, uklouznutí nebo zakopnutí nejvýznamnější riziko pracovního úrazu. Pokrývači se vystavují riziku uklouznutí na lešení, žebříku nebo střeše, ale také pádu z výšky. Neopomenutelným rizikem jsou také letní měsíce a vysoké teploty.

Řidič z povolání

Řízení vozidel, zejména těch nákladních, je nebezpečné z mnoha důvodů. Je to únavná práce, která vyžaduje hodně soustředění. Nákladní auta navíc váží desítky tun a jejich bezpečné zvládnutí není zrovna jednoduché. Těžké nákladní vozidlo má potenciál způsobit značné škody v případě, že nad ním řidič ztratí kontrolu, nicméně počty úmrtí těchto řidičů jsou způsobeny převážně jinými jedoucí vozidly na silnici.

POZOR! Některé záběry v tomto videu jsou drastické.

Horský průvodce

Dobytí vysokého vrcholku hory je snem mnoha lidí a někteří z nich si z toho udělali své vysněné povolání. Práce horského průvodce s sebou však nese také celou řadu rizik a nebezpečí. Úkolem horských průvodců není jen vést cestu, ale nosit těžké vybavení a zásoby nebo být první, kdo vyzkouší nebezpečnou cestu. Průvodce totiž odpovídá za bezpečnost ostatních lidí v týmu. Velké riziko představují kamenné a sněhové laviny.

Popelář

Drtivá většina popelářů, sběračů odpadu a recyklovatelného materiálu pracuje každý den ve vozidle. V důsledku toho tito pracovníci každoročně utrpí četná zranění způsobená dopravními prostředky, včetně automobilových nehod. Často jsou také vystaveny kontaminantům, jako jsou nebezpečné chemické látky, které mohou mít za následek různá onemocnění.

Kurýr

Být kurýrem je v mnoha zemích světa považováno za velmi nebezpečné povolání. Jen si představte, jak se pizza podává na párty opilých lidí nebo na pozemek osobě, která nemá dobrou náladu. Kurýři jsou často okrádáni, unášeni nebo se stávají oběťmi jiných zločinů. Dalším rizikem jsou pak časté dopravní nehody kurýrů, kteří jezdí na kole.