Po příchodu koronavirové pandemie se svět během několik týdnů zcela obrátil vzhůru nohama. Důsledky onemocnění COVID-19 se rozšířily napříč všemi aspekty profesionálního i osobního života. Vzhledem k tomu, že vláda prosadila přísné pokyny a zákazy na ochranu svých občanů, musely mnohé firmy a podniky přijmout zvláštní opatření týkající se bezpečnosti a hygieny v pracovním prostředí. Odpovědnost však nekončí. Přečtěte si, co nás s velkou pravděpodobností čeká v práci po koronaviru. Jak by to asi mohlo vypadat?

Obsah článku:

  • Zodpovědné chování a opatrnost
  • Zaměstnanci se budou ptát
  • Pro všechny stejná pravidla
  • Zvýšená informovanost, školení a kontroly
  • Nové technologie sledování
  • Nové rozmístění pracovních stanic
  • Pravidelný úklid a dezinfekce
  • Bezdotykové technologie

Zodpovědné chování a opatrnost

Není pochyb o tom, že po skončení období izolace a návratu do práce vstoupí společnost do nové normality. Spolu s tím se pojí velká lekce a zážitky, na které společnost jen tak nezapomene. Je třeba si však uvědomit, že i po rozvolnění všech nařízení, budeme ještě nějaký čas žít v určitém nepokoji a někteří s neustálou myšlenkou na to, zda se nakazí nemocí COVID-19. Rozhodně není od věci se i po skončení této nepříjemné situace chovat zodpovědně a s velkou opatrností, ať už si o pandemii myslíte, co chcete. 

Zaměstnanci se budou ptát

Lidé budou s velkou pravděpodobností ještě více vynalézaví než doposud. Zaměstnanci budou mít také celou řadu otázek týkající se bezpečného pracoviště. Tyto otázky budou směřovat na zaměstnavatele a ten by měl být připraven relevantně odpovědět. Otázky se budou točit např. kolem těchto témat: Jak udržíme rozestupy? Položíme pásku na podlahu? Jak naplánujeme pravidelné přestávky na mytí rukou během práce? Budeme si stále zakrývat ústa a nos? Budeme muset nosit rukavice a dezinfikovat povrchy? Zaměstnavatel by měl být připraven umět správně odpovědět, což pro něj bude představovat nejen sledování situace, ale také značné úsilí při reorganizaci práce, pracovních postupů nebo hygienických opatření.

Pro všechny stejná pravidla

Zaměstnavatelé by si měli rozmyslet, zda budou své zaměstnance tlačit k odpovědnému chování a budou aktivně prosazovat nová pravidla na pracovišti, která pravděpodobně přijdou. Zcela určitě bude nutné a naprosto nezbytné zacházet se všemi stejně, tzn. bez preferenčního zacházení se stálými zaměstnanci na rozdíl od zaměstnanců smluvních, např. na dohodu. Pro všechny stejná pravidla.

Zvýšená informovanost, školení a kontroly

U některých lidí bude pravděpodobně ještě nějaký čas převládat strach, což může velmi znepříjemnit jejich návrat do práce. Ač se to někomu nemusí zdát, jejich psychika bude velmi křehká, zejména pak u starší generace. Proto bude extrémně důležité, aby se zaměstnavatel neustále zajímal o aktuální dění, sledoval relevantní zdroje a čerpal nové aktuální informace a to vše efektivně předával svým zaměstnancům formou pravidelných školení. S tím souvisí také prověřování znalostí pracovníků a samozřejmě také kontrola dodržování nastavených pravidel.

Tip: Školení prevence proti šíření nemoci COVID-19

Nové technologie sledování

Některé firmy už nyní zvažují zavedení nových technologií na sledování a kontrolu svých zaměstnanců. Mělo by se jednat nejen o bezdotykové měření teploty skenerem při příchodu do práce, ale například také o mobilní aplikace v telefonech zaměstnanců, které poběží na pozadí pomoci signálu Bluetooth a Wifi. Tyto aplikace by měly zaměstnance upozornit na to, že se k němu blíží jiný pracovník.

Stejně jako funguje chytrá karanténa se budou pravděpodobně objevovat další aplikace, které se budou provozovat na úrovni podniku. Mohlo by to fungovat tak, že když pracovník ohlásí pozitivní test na COVID-19, mohou oprávnění vedoucí pracovníci rychle identifikovat a informovat všechny kolegy, se kterými se zaměstnanec dostal do kontaktu, aby se vyhnuli širšímu ohnisku.

Určitě se v některých firmách objeví také snímače tělesné teploty, zejména pak v kancelářích a administrativních centrech, kde sedí větší množství lidí. Ty by mohly pravidelně kontrolovat teplotu zaměstnanců a v případě nestandardních hodnot informovat o této skutečnosti zaměstnavatele.

Nové rozmístění pracovních stanic

Jednou z největších změn, které už nyní manažeři administrativních firem realizují, je rozmístění stolů a uspořádání sedadel. Důvodem je zachování rozestupů. Zaměstnanci jsou rozloženi diagonálně, nikoli přímo naproti sobě. Navíc mohou být odděleni plexisklovými tabulemi, podobně, jako je tomu v obchodech.

Architektonická a designérská firma Gensler zase zavedla nástroj nazvaný ReRun, který má zaměstnavatelům pomoci při provádění scénářů obsazenosti, aby mohli aplikovat podmínky sociálního distancování na své současné uspořádání sedadel.

Pravidelný úklid a dezinfekce

Velkou roli bude na pracovišti hrát pravidelný úklid a dezinfekce povrchů. Bude potřeba zcela změnit přístup k těmto činnostem. Už nebude stačit vytřít podlahu starým špinavým mopem, který uklízečka ještě vlhký odloží do úklidové místnosti. Stejně tak se ve firmách očekává zavedení přísnějších opatření osobní hygieny, ale také hygieny svého pracovní místa, např. pravidelná dezinfekce stolů, židlí, počítačů, ale i jiných veřejných povrchů, jako jsou dveře, kliky, tlačítka apod. S velkou pravděpodobností dojde postupně také na upgrade kancelářských systému topení, větrání, klimatizace a vzduchotechniky obecně (HVAC).

Bezdotykové technologie

Očekává se také častější používání bezdotykových systémů a technologií, jako je např. bezdotykové otevírání dveří na toalety, pouštění kohoutku s vodou, rozvícení světel, používání čipových karet pro odemykání dveří a vstup do budov nebo dokonce hlasové ovládání výtahů apod.

A jaké opatření máte na pracovišti vy? Napište nám do komentářů níže.