Dostali jste se do situace, ve které byl někdo ve vašem okolí zasažen elektrickým proudem a nevíte, co přesně máte dělat? Nebo nechcete být takovou nepříjemnou událostí zaskočeni, ale naopak připraveni? Přečtěte si následující krátký kurz, jak přesně poskytnout první pomoc osobě, které byla zasažena elektrickým proudem. Kurz vás provede základními pravidly, jak se v takové situaci chovat a co přesně dělat.

Postup při záchraně člověka zasaženého elektrickým proudem

Zásah elektrickým proudem je pro lidský organizmus velmi nebezpečný a je třeba k němu přistupovat s maximální opatrností a obezřetností. Zachraňující by nikdy neměl zapomenout na to, že v případě nesprávného postupu při záchraně hrozí zásah elektrickým proudem také jemu. Pojďme si tedy ukázat správný postup, jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem, hezky krok za krokem.

 1. Zachovejte klidnou hlavu
 2. Vyhodnoťte situaci
 3. Převezměte velení záchrany
 4. Zavolejte záchranku
 5. Poskytněte první pomoc
 6. Zajistěte přístup ke zraněnému

 

„Nikdy nezapomínejte na to, že nesprávným postupem se můžete i vy stát obětí zasažení elektrickým proudem.“

 

1. Zachovejte klidnou hlavu

Říká se to velmi jednoduše, ale realita je pak podstatně komplikovanější. Nicméně buďte připraveni na pořádný šok, který vás může dohnat až k omdlení. Pokud byste cítil(a) točení hlavy a příchod mdlob, uklidněte se a zkuste se několikrát zhluboka nadechnout a vydechnout. Snažte se nejednat impulzivně a nepodléhejte emocím, protože tímto chováním zraněnému nepomůžete, ale jen mu ublížíte. Takže opravdu zachovejte maximálně klidnou hlavu a myslete na to, že možná vy jste ti, kteří mohou rozhodnout o životě a smrti zraněného.

2. Vyhodnoťte situaci

Než se bezhlavě pustíte do jakýchkoliv záchranných akcí, dejte si pár vteřin na rozmyšlenou. Neuváženým rozhodnutím můžete způsobit více škody než užitku. Záchrana člověka zasaženého elektrickým proudem je sice otázka rychlého jednání a okamžité první pomoci, nicméně doporučujeme, abyste co nejrychleji zkusili zvážili následující otázky a odpovědi:

 • Co konkrétně se stalo a proč se to stalo?
 • Hrozí nějaké další nebezpečí, a to nejen zraněnému, ale i zachránci či dalším osobám, které jsou v blízkosti?
 • Kdo přesně se nacházím?
 • Kolik osob je zraněno, a kde konkrétně tyto osoby jsou?
 • Mohou se v blízkosti havárie vyskytovat ještě další zraněné osoby?
 • Kolik je zachránců nebo je možné zavolat někoho, kdo je nablízku?
 • Co můžeme a jsme schopni pro zraněného udělat?

Toto jsou otázky, které je dobré si v rychlosti ujasnit, protože dříve či později je budete potřebovat a dost možná se vás na ně budou ptát i záchranáři.

3. Převezměte velení záchrany

Pokud se v místě nehody nachází více lidí, kteří by mohli být součástí záchranného týmu, převezměte nad záchranou velení a pokuste se všechny zkoordinovat. Vždy je dobré, aby se stal jeden účastník nehody dočasným velitelem zásahu, který dokáže rozdávat úkoly, koordinovat jednotlivé činnosti, sledovat a vyhodnocovat celou situaci.

Nejde o to si na něco hrát, ale o to, že v řadě podobných situací se na místě nehody nachází více lidí, kteří ale jen přihlížejí a nejsou schopni pomoct. Tato neschopnost z velké části není způsobena tím, že by pomoct neuměli nebo nechtěli, ale spíš se nedokáží sami rozhodnou nebo mají strach se zapojit. Pokud se ale najde jedinec, třeba právě vy, který převezme velení záchranné akce, má to v takovém případě velmi zásadní vliv na celou situaci, protože získáváte více záchranářů, kterým můžete rozdělit práci tak, aby se na něco nezapomnělo.

Co byste tedy jako velitel(ka) zásahového týmu při poskytnutí první pomoci při zásahu elektrickým proudem měl(a) dělat? Vyhodnoťte schopné lidi a rozdělte jim úkoly. Pokud budete sami, musíte všechny úkoly provést bez cizí pomoci:

Odpojte přívod elektrického proudu a dostaňte zraněného co nejdříve z jeho dosahu. Nejděte vypínač nebo pojistkovou skříň. Pokud je nenajdete, odstraňte elektrický kabel, který je stále pod proudem, z těla postiženého, a to suchým a nevodivým předmětem – dřevěná nebo umělohmotná násada, dřevěná nebo umělohmotná garnyž, dřevěná nebo umělohmotná židle apod. Za žádných okolností nesahejte holou rukou na konce elektrických kabelů nebo drátů! Pokud se stane, že zraněný na kabelu elektrického proudu leží a není možné ho vytáhnout, odsuňte zraněného opět pomocí nevodivého předmětu. Jakékoliv odstraňování a jinou manipulaci s vedením elektrického proudu nebo přímo se zraněním se snažte provádět vždy pravou rukou, aby nedošlo v případě výboje k zásahu těla přes srdce, ale přes pravou část těla. Je to pro vás vždy bezpečnější. Stejně tak dávejte pozor, abyste se při záchraně nedrželi o jakýkoliv jiný vodivý předmět – například topení, zábradlí, železný stůl apod.

Další pomocníky záchranné akce zaúkolujte, aby:

 • zkontrolovali, zda není zraněn někdo další
 • zavolali lékařskou záchranou služby
 • upozornili další osoby, kteří se vyskytují v blízkosti havárie
 • řídili dopravu v případě, že se událost stala v blízkosti pozemní komunikace
 • čekali na záchranáře venku a navedli je co nejblíže místu události

4. Zavolejte záchranku

Je čas volat záchranku nebo jinou profesionální službu tohoto charakteru.

Můžete samozřejmě volat místo Zdravotnické záchranné služby také policii nebo hasiče, protože si mezi sebou díky integrovanému záchrannému systému všechny informace téměř okamžitě sdělí.

 • Centrální tísňové volání – 112
 • Záchranná služba – 155
 • Hasiči – 150
 • Policie – 158
 • Městská policie – 156

Tip: První pomoc můžete zavolat také prostřednictvím mobilní aplikace ! ZÁCHRANKA !

5. Poskytněte první pomoc

Možná si řeknete, že volání první pomoci až po takové době je nesmysl, ale není tomu tak. Nenechte se zmást délkou textu tohoto kurzu a nebojte se toho, že byste ztratili nějaký čas. Všechno, co jste si doposud přečetli by se mělo v reálné situaci uskutečnit jen za několik desítek vteřin.

Tip: Pokud je v místě události více osob, které vám s první pomocí mohou pomoci, můžete samozřejmě zaúkolovat jednu z nich a volat záchranku již v prvních fázích záchrany.

Dispečer(ka) záchranné služby si vás nechá na telefonu a poradí vám, jak konkrétně postupovat při poskytnutí první pomoci. Pokud byste neměl(a) tu možnost se ze záchrannou službou spojit, postupujte následovně:

Nejdříve zjistěte zdravotní stav zraněného. Ujistěte se, zda:

 • je zraněný při vědomí?
 • dýchá?
 • je dýchání dostatečné?
 • je na krční tepně hmatatelný tep?

To by vám mělo zabrat maximálně 5 vteřin.

 • má zraněný nějaké zlomeniny končetin?
 • má zraněný poraněnou páteř?
 • existují ještě jiná viditelná zranění, které je nutno ihned ošetřit?

Následně mu neprodleně poskytněte resuscitací.

Pokud je zraněný při vědomí, tak:

 • zkontrolujte, nemá-li jiná zranění
 • průběžně kontrolujte, jaký je jeho stav vědomí
 • zavolejte odbornou pomoc
 • neustále buďte u zraněného

Pokud je zraněný v bezvědomí a dýchá, tak

 • zavolejte odbornou pomoc
 • podívejte se, zda se zraněnému zvedá hrudník
 • přiložte ucho k jeho nosu a ústům a ujistěte se o tom, že opravdu dýchá
 • zraněného uložte do stabilizované polohy
 • průběžně kontrolujte tep a dýchání zraněného

Pokud je zraněný v bezvědomí, nedýchá, ale má hmatatelný tep, tak:

 • zajistěte, aby měl průchodné dýchací cesty
 • zkontrolujte, zda-li opravdu dýchá
 • zkontrolujte, zda-li cítíte tep
 • zraněného položte rovně na záda
 • zraněnému zakloníte hlavu a předsunete jeho dolní čelist
 • začnete mu dávat umělé dýchání z plic do plic
 • zkontrolujte, zda-li cítíte tep
 • zavolejte odbornou pomoc

Pokud je zraněný v bezvědomí, nedýchá ani nemá hmatatelný tep, tak:

 • neprodleně zahajte resuscitaci, ideálně ve dvou zachráncích
 • zraněného položte rovně na záda
 • zraněnému zakloníte hlavu a předsunete jeho dolní čelist
 • začnete mu dávat umělé dýchání z plic do plic v kombinaci s nepřímou masáží srdce, která bude trvat až do příjezdu záchranářů
 • zavolejte odbornou pomoc

Tip: Pro maximální přípravu poskytnutí první pomoci doporučujeme využít naše online školení.

6. Zajistěte přístup ke zraněnému

V případě, že nejste na celou událost úplně sami, zvolte “styčného důstojníka”, který bude čekat na příjezd záchranářů a zajistí jejich bezproblémový přístup ke zraněnému. Tato osoba by měla zajistit například otevření všech vstupních dveří nebo oken, přivolání výtahu, odstranění zátaras, které by mohly znemožňovat přístup, a vyrazí na místo, kam přijede záchranka, aby co nejvíce zkrátil čas příjezdu.

Tip: Pokud by se událost odehrávala na hůře viditelném místě, například v noci, je dobré, aby měl u sebe baterku či jiné světlo nebo reflexní vestu.

„Jako velitel záchranného týmu neustále sledujte celou situaci a snažte se kontrolovat, zda vaši pomocní záchranáři dělají to, co opravdu mají.“