Připravili jsme pro vás článek, který se zabývá nukleární hrozbou. Shrnuje ucelené informace o tom, jak být připraven na jaderný výbuch, ať už se jedná o havárii či explozi jaderné elektrárny nebo přímo ohrožení obyvatelstva atomovou bombou. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. Proto, buďte připraveni!

Tři zásady, co nedělat při nukleární katastrofě

Zde jsou tři zásady, které byste měli dodržovat v případě nukleární katastrofy. Může to podstatným způsobem zvýšit vaše šance na přežití.

 • Pokud jste v blízkosti jaderného výbuchu, nikdy se do něj nedívejte!
 • Pokud jste zasaženi radioaktivním zářením, nikdy při sprchování nepoužívejte mycí prostředky s kondicionérem!
 • Pokud jste v krytu, nikdy nevycházejte ven dříve než po 24 hodinách!

Jak se připravit na případný jaderný výbuch?

V souvislosti s hrozbami Ruska a přímým ohrožením jaderné elektrárny v Ukrajinském Záporoží, kterou 4. 3. 2022 ostřelovala svými tanky ruská armáda, je třeba být připraven na cokoliv. Z těchto důvodů jsme udělali rešerši doporučení od předních světových odborníků zabývající se obranou proti jadernému útoku.

1. Identifikujte místa potenciálního úkrytu

Vašim prvním úkolem by proto mělo být identifikovat místa potenciálního úkrytu. Najděte nejlepší místo pro úkryt v blízkosti místa, kde trávíte hodně času, jako je domov, práce a škola. Dojíždíte-li pravidelně na jiná místa, zjistěte si i úkryty, které jsou po cestě.

Nejlepší úkryt je v podzemí a uprostřed větších budov.

Venkovní prostory, vozidla nebo jakékoliv mobilní domy neposkytují odpovídající přístřeší před radioaktivním spadem. Hledejte sklepy nebo suterén velkých vícepatrových budov.

2. Připravte si evakuační zavazadlo a nouzové vybavení

V případě potenciální hrozby byste měli mít připravené evakuační zavazadlo a sadu nouzového vybavení. Vše by mělo být dimenzováno minimálně na 72 hodin (3 dny), raději však na 168 hodin (7 dní). Do evakuačního zavazadla pro nouzové přežití si zabalte:

Potraviny a tekutiny:

 • balená pitná voda v lehkých plastových lahvích,
 • trvanlivé potraviny – ideálně kalorické (vakuované/sterilované).

Oblečení a ochranné prostředky:

 • ochranný oblek proti radiaci,
 • celoobličejová maska proti radiaci,
 • náhradní oblečení a spodní prádlo,
 • pláštěnka,
 • deka, spacák,
 • karimatka a polštář pod hlavu.

Osobní doklady a drobné cennosti:

 • průkaz totožnosti – občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny,
 • peníze v hotovosti, platební karty, cenné papíry, zlato, šperky, drahé kameny, akcie, investice apod.,
 • pojistné smlouvy, stavební spoření, doklady k nemovitostem a jiné důležité dokumenty.

Vybavení pro přežití:

 • nůž a nůžky,
 • zápalky, zapalovač, křesadlo,
 • zbraně, které máte k dispozici.

Léky a hygienické potřeby:

Komunikační zařízení:

 • mobilní telefon s nabíječkou,
 • rádio a vysílačka – ideálně s ruční klikou,
 • náhradní zdroj energie – baterie, powerbanka,
 • svítilna, baterka, čelovka.

Ostatní důležité věci:

Mějte na paměti také specifické potřeby každého člověka, včetně léků. Nezapomeňte na potřeby domácích mazlíčků, máte-li nějaké. Určitě nezapomeňte na náhradní zdroje energie (baterie) a nabíjecí zařízení pro telefony a další důležitá zařízení, která se vám mohou hodit.

Jak se šíří jaderný výbuch a jaká jsou rizika ozáření?

Dojde-li k explozi jaderné elektrárny nebo výbuchu nukleární bomby, šíří se následujícím způsobem: nejdříve vznikne ohnivá koule a následuje rázová vlna, pak přichází radiace a radioaktivní spad.

Ohnivá koule

Ať už je atomovka odpálena ze vzduchu nebo ze země, počáteční hrozbou je ohnivá koule, která může dosáhnout teploty až desítek milionů stupňů. Podle předpokladů a online simulace, kterou vytvořil Alex Wellerstein na Stevens Institute of Technology, by 10 kilo tunová bomba, stejná jako v Hirošimě, vyprodukovala ohnivou kouli o poloměru 150 až 200 metrů.

Rázová vlna

Po ohnivé kouli přichází rázová vlna neboli vzduchový výbuch. Pokud by 10 kilo tunová atomovka vybuchla ve vzduchu, zničila by většinu budov a zabila téměř každého živého tvora v okruhu 750 metrů od místa exploze. Pokud k detonaci dojde na zemi, účinek se sníží o zhruba 23 procent.

Radiace

Pokud přežijete ohnivou kouli a rázovou vlnu, musíte se vyhnout radiaci, která přijde velmi rychle. Expozice 10 kilo tunové atomové bomby do vzdálenosti asi 1,2 km zabije až 90 procent všech lidí bez lékařského ošetření. Zhruba o dalších 0,4 km dál se vaše šance na přežití zvyšují, ale utrpíte popáleniny třetího stupně, které pravděpodobně neucítíte, protože radioaktivní záření zabíjí i vaše receptory bolesti.

Radioaktivní spad

Pokud jaderný útok přijde ze země, všechen materiál a úlomky jsou ozářeny a vymrštěny do vzduchu explozí, což známe jako klasický hřibovitý mrak. Větrné podmínky pak mohou způsobit, že dojde k přesunu radioaktivního záření desítky až stovky kilometrů daleko, v závislosti na velikosti bomby a síle větru. Jak dopadá radioaktivní spad zpět na zemi, ozáří lidi, kteří se neschovají, a způsobí jim to velmi závažné zdravotní komplikace.

Zhruba 15 % energie uvolněné při počátečním výbuchu a spadu atomové bomby je vysokofrekvenční ionizující záření. Na rozdíl od jiných forem záření, jako je viditelné světlo a mikrovlny, je ionizující záření dostatečně rychlé a energetické, aby odstranilo elektrony z molekul, včetně těch, které tvoří buňky ve vašem těle. Toto záření náhodně poškozuje DNA v lidských buňkách, jako byste byli postřeleni miliony malých špendlíků. UV paprsky jsou hraničně ionizující, a proto můžete při opalování dostat rakovinu kůže. Pokud ionizující záření odebere z vaší DNA dostatek elektronů, nebo pokud nemáte štěstí a zasáhne nesprávná místa ve vašem genomu, geny, které řídí buněčný růst mohou začít fungovat abnormálně. Některé buňky se nekontrolovaně dělí, což způsobuje nádory, leukémii nebo jiné druhy rakoviny. Riziko je zvláště vysoké u dětí.

Simulace atomové bomby Little Boy – Hirošimská bomba o síle 15 kilotun

Simulace atomové bomby Little Boy - Hirošimská bomba o síle 15 kilotun (Praha, Česká republika)

Simulace atomové bomby Tsar Bomb – Největší navržená bomba o síle 100 megatun – největší navržená bomba SSSR

Simulace atomové bomby Tsar Bomb - Největší navržená bomba o síle 100 megatun (Praha, Česká republika)

Instrukce, co dělat po jaderném výbuchu

1. Oblečte se do bílého oděvu!

Pokud jste obdrželi informaci, že došlo k výbuchu jaderné elektrárny ve vaší blízkosti, oblečte si oděv bílé nebo alespoň světlé barvy. Bílé oblečení totiž více odráží záření a energii výbuchu, tmavé ho naopak pohlcuje. Proto, když budete v okamžiku výbuchu oblečeni v bílém či světlém oděvu, zvyšují se o něco vaše šance na přežití.

V ideální případě je nejlepší se obléct do speciálního ochranného obleku, který je určen přímo proti radioaktivnímu záření. Máte-li k dispozici také celoobličejovou masku s filtrací proti radioaktivitě, nasaďte si pro jistotu i ji.

2. Vyhledejte úkryt. Máte 15 minut!

Pokud uvidíte jaderný záblesk, první věc, kterou musíte udělat, je dostat se za bariéru pro případ, že by přišla rázová vlna. Poté přejděte co nejrychleji do vnitřní části nejbližší budovy.

Přežijete-li tlakovou a rázovou vlnu, jste v situaci, že existuje naděje. Pokud jste blízko výbuchu, musíte se co nejdříve dostat do úkrytu. V nejlepším případě máte 15 až 20 minut, než se spad začne vracet zpět na zem. Pokud jste dále od místa výbuchu, budete mít pravděpodobně o trochu více času, ale realita je taková, že nebudete mít čas na vyhodnocení situace.

Na nic nečekejte a okamžitě se schovejte. Dostaňte se do nejbližší budovy, abyste se vyhnuli radiaci. Nejlepší jsou budovy z cihel a betonu.

Tloušťka materiálů potřebná k ochraně před 99 % záření:

 • Ocel: 13 cm
 • Cihla: 40 cm
 • Udusaná zemina: 60 cm

Sklo a většina kovů vám moc ochrany neposkytne. Pokud bude výbuch pozemní, můžete se také chránit tím, že se dostanete nad výbuch, což je obvykle výše než v devátém patře budovy.

Uvíznete-li venku, kde kolem vás padá radioaktivní spad, zakryjte si nos a ústa hadrem a zavřete oči. Pokud máte jakoukoli plynovou masku nebo respirátor, použijte je. Poté se okamžitě dostaňte do úkrytu, kde byste si měli ihned sundat vnější vrstvu oblečení, včetně prostředku pro ochranu dýchacích cest, a alespoň dvakrát je uzavřít do plastových sáčků. Radioaktivní odpad dejte na zvláštní místo, co nejdále od vás. Čím více ho zabezpečíte, tím lépe.

3. Osprchujte se nebo se umyjte

Pokud vás zasáhl radioaktivní spad, co nejdříve se osprchujte! Pokud je to možné, nedotýkejte se očí, nosu a úst.

Na pokožku nepoužívejte dezinfekční ubrousky ani jiné dezinfekční prostředky – nepomůže to.
V žádném případě nepoužívejte prostředky na mytí vlasů s kondicionérem, protože by to mohlo zachytit záření ve vašich vlasech.

Nebezpečí spadu je relativně krátkodobé. Radioaktivita se po sedmi hodinách sníží o 90 %. O dva dny později většinou zbyde pouze 1 % původní radiace. Přesto se doporučuje zůstat v úkrytu ještě alespoň jeden den navíc.

Pokud budete v suterénu nebo alespoň uprostřed budovy, drž se dál od vnějších zdí a střechy. Snažte se mezi ostatními lidmi udržovat vzdálenost alespoň 2 metrů. Je-li to možné, nasaďte si masku nebo respirátor, jste-li v úkrytu s lidmi, kteří nejsou součástí vaší domácnosti. Neměly by je nosit děti do dvou let, lidé, kteří mají potíže s dýcháním a ti, kteří si prostředky pro ochranu dýchacích cest nedokážou sami sundat.

4. Zůstaňte v úkrytu. Ideálně do odvolání!

Zůstaňte v úkrytu, ideálně až do odvolání. Nejméně v něm zůstaňte 24 hodin nebo pokud místní úřady neposkytnou jiné pokyny. Po celou dobu dodržujte sociální odstup ve vzdálenosti alespoň 2 metrů mezi lidmi, kteří nejsou součástí vaší domácnosti, a noste roušku nebo respirátor.

5. Buďte v kontaktu s okolním světem

Nalaďte si jakékoliv dostupné médium (rádio, mobilní telefon, vysílačku) a získejte oficiální informace, například kdy je bezpečné se vrátit a kam byste měli jít.

Po jaderné explozi bude s větší pravděpodobností fungovat vysílačka na baterie nebo ruční kliku. Zahrňte ji proto do evakuačníha zavazadla. Volání z mobilního telefonu, stejně jako textové zprávy, televize a internetové služby mohou být přerušené nebo nedostupné. Počítejte s tím!