Ačkoliv byl defibrilátor (AED) původně vymyšlen pro zdravotníky, mohou ho v kritické situaci použít i lidé bez lékařského vzdělání, tedy laici. Vždy je však lepší být předem proškolen, případně si alespoň přečíst několik důležitých informací. Pokud jste laik a neumíte s AED pracovat, přesto ho můžete použít a někomu tím zachránit život. Přečtete si zjednodušený postup pro bezpečné použití AED laikem.

Tento postup je určen pro laické použití a obsahově je zjednodušený a zkrácený. Podrobnější informace o tom, jak probíhá resuscitace defibrilátorem, se dočtete na webu SkoleniBOZP.cz v článku: Průvodce: Jak použít AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Postupujte podle scénáře: „VOLAT, RESUSCITOVAT, DEFIBRILOVAT.“

Pokud nevíte o resuscitaci a práci s defibrilátorem vůbec nic:

  1. Volejte tísňovou linku 112!
  2. Resuscitujte podle pokynů operátora!
  3. Defibrilujte podle pokynů operátora!

Takže to první, co byste měli udělat, pokud jste laik, je zavolat na linku 112. Operátor vás bude instruovat, jak přesně postupovat krok za krokem. Pravděpodobně budete postupovat takto:

  • Zapněte AED a postupujte podle vizuálních nebo zvukových pokynů.
  • Rozepněte dotyčné osobě svrchní ošacení a otřete její hruď do sucha. Pokud má zraněná osoba na sobě nějaké náplasti, měli byste použít rukavice (pokud je to možné) a odstranit je ještě před otíráním hrudníku.
  • Připojte elektrody AED a zapojte konektor (je-li to nutné).
  • Ujistěte se, že se této osoby nikdo, včetně vás, nedotýká. Řekněte všem, aby odstoupili o krok dál a zůstali v klidu.
  • Stiskněte tlačítko „analyzovat“ (je-li to nutné) a nechte AED analyzovat srdeční rytmus osoby.
  • Pokud AED doporučí, abyste dané osobě dodali výboj, zajistěte, aby se jí nikdo, včetně vás, nedotýkal! Jsou-li všichni v bezpečí, stiskněte tlačítko „šok“.
  • Po aplikaci výboje zahajte kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Není-li přístrojem doporučen výboj, zahajte KPR po dobu 2 minut (asi 5 cyklů) a dále se řiďte pokyny AED. Pokud zaznamenáte zjevné známky života, přerušte KPR a sledujte dýchání, zda nedošlo ke změnám stavu.

 

Defibrilace dětí pomocí AED

Pamatujte na to, že standardní AED můžete používat pro nedýchající osoby starší 8 let a o minimální váze 25 kg. Některé defibrilátory však umožňují přepnout do tzv. dětského režimu. I ten lze použít laikem. Potřebujete-li defibrilovat dítě od 1 roku do 8 let věku a vaše AED nemá dětský režim, můžete použít standardní režim pro dospělé, ale dbejte na to, aby nedošlo k vzájemnému dotknutí elektrod.