Věděli jste, že online školení BOZP, které si kupujete od českých poskytovatelů e-learningových kurzů, nemusí vždy odpovídat zákonným požadavkům? Při hloubkové kontrole Státním úřadem inspekce práce (SUIP) se tak můžete setkat s tím, že vám vaše online školení bezpečnosti práce nebude uznáno. A pak nastává problém. Velký problém. Jak tedy poznáte, zda právě vaše online školení BOZP odpovídá platným zákonům či nikoliv? Musíte mít profesní doplňky. A co to je?

 

Co vše víte o školení BOZP?

Pokud patříme mezi ty, kteří o školení BOZP nemají příliš podrobné informace, můžete čerpat v článcích z kategorie Školení BOZP a PO nebo navštivte rubriku novinek na specializovaném webu ŠkoleníBOZP.cz. Dozvíte se tam vše ohledně povinností, zákonů atd.

Pokud své základní povinnosti znáte, jedině dobře. Pojďme se tedy podívat na kýžené téma, tzn., jak poznat, že vaše online školení odpovídá platným zákonům, a co jsou to ty profesní doplňky?

Odpovídá vaše online školení legislativě? Opravdu?

Aby online školení BOZP na 100% odpovídalo legislativním požadavkům, ve většině případů nestačí absolvovat jen obecný kurz BOZP! Školení musí být totiž zaměřené na konkrétní činnosti, kterými se zaměstnanec při své práci zabývá. V naší odborné hantýrce se těmto konkrétním pracovním činnostem říká profesní doplňky.

Aby to bylo dobře pochopeno, jedná se o to, že pokud jste například zaměstnancem nemocnice, obecný kurz BOZP neobsahuje informace o rizicích a nebezpečích, které na vás při této práci mohou čekat. Obecné školení je prostě jen obecné školení, tzn. že obsahuje pouze základní informace, jako jsou například předpisy a normy BOZP, základní úkoly a nejdůležitější povinnosti zaměstnance, rizika na pracovišti, prevence rizik dle zákoníku práce apod. O rizicích a bezpečnostních pravidlech při práci v nemocnici, nebo v jiném odvětví či oboru, se tak v obecném školení BOZP nedozvíte ani slovo. A proto by mělo být doplněno o profesní doplňky.

Zákon mluví jasně!

Povinnost projít školením BOZP s tzv. profesními doplňky nařizuje § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, kde je jasně napsáno, že:

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, … , které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, ….”

Obecné kurzy jsou nedostatečné!

Takže pokud svým zaměstnancům zajišťujete pouze obecné kurzy BOZP bez profesních doplňků, které se mají týkat jejich práce a vztahovat se k rizikům při práci, vaše školení neodpovídá platné legislativě.

Nezapomeňte na dokumentaci BOZP

Ještě doplníme, že další důležitou povinností je, aby měl každý zaměstnanec možnost přistupovat do firemní dokumentace BOZP a PO. Je to důležité proto, aby měli všichni možnost se prokazatelně s dokumentací seznámit a podepsat ji. Zde narážíme na další problém z praxe, při kterém dochází k tomu, že zaměstnavatelé velmi často dávají svým zaměstnancům školení a dokumentaci BOZP pouze podepsat, bez toho, aniž by byli kdy před tím proškoleni nebo s dokumentací seznámeni. Takže se zde bavíme pouze o formálním školení BOZP, které je stále atraktivní, ale velmi krátkozraké. Proč? o tom si přečtěte v článku “Dokumentace BOZP pro malou firmu do 25 zaměstnanců. Co musí splňovat, a jaké jsou zkušenosti?”, konkrétně pod nadpisem „Vzorová dokumentace. U nás ne! Proč?“

Příklady profesních doplňků ke školení BOZP

Mezi nejčastější profesní doplňky v oblasti školení BOZP patří:

  • administrativa
  • ambulance
  • doprava a přeprava
  • dřevovýroba
  • LDN a nemocnice
  • obchod a prodejna
  • restaurace a ubytovací služby
  • základní a střední školy
  • zámečnictví a kovovýroba

Profesní doplňky ke školení BOZP

 

Co dělat, když vaše školení BOZP nemá profesní doplňky?

V podstatě máte jen dvě možnosti, jak se ochránit proti nedokonalým e-learningovým kurzům, kterým chybí ze zákona povinné profesní doplňky, z čehož vyplývá, že celé školení vám nemusí SÚIP v případě kontroly nebo havárie uznat.

Tip: Nezapomeňte na to, že v případě havárie nebo vážného pracovního úrazu se provádí hloubkové šetření včetně řádné kontroly školení BOZP. Pokud se zjistí, že jste své zaměstnance proškolil(a) nedostatečně nebo vůbec, hrozí vám velmi nepříjemné komplikace, viz. “Nedodržování bezpečnosti práce vás může vyjít draho”.

1. Upozorněte vašeho poskytovatele na absenci profesních doplňků

Upozorněte svého dodavatele online školení BOZP, že vaše školení nemá profesní doplňky, které vyžaduje zákon, a požádejte ho, aby vám je dodatečně dodal. Je možné, že vám je dodá, ale nejdříve je bude muset vyrobit, takže se to pravděpodobně projeví také v konečné ceně školení.

Dost pravděpodobně se ale stane, že vám na to odpoví, že nic takového nemá, že to není potřeba, bla bla bla. Ano, nemá, protože je pak školení složitější a hlavně nákladnější na výrobu.

2. Najděte jiného poskytovatele, který profesní doplňky nabízí

Nenechte se ale zmanipulovat tím, že vám bude neustále dokola tvrdit, že je to nesmysl, nebo že žádné profesní doplňky neexistují nebo dokonce, že je nepotřebujete. Pokud vám toto bude tvrdit, je ten správný čas najít jiného kvalitního poskytovatele e-learningu, jehož online školení BOZP profesní doplňky obsahuje.