O povinnostech v oblasti BOZP a PO pro všechny podnikatelské subjekty se asi nemusíme rozepisovat. Pokud by vám přeci jen chyběly základní znalosti o povinnostech na těchto dvou úsecích, pročtěte si články z kategorie Povinnosti BOZP a PO. V tomto článku se budeme zabývat spíše tím, podle jakých kritérií vybírat bezpečnostního technika pro správu agendy BOZP, a jak dopředu poznat, že si nespálíte prsty. Možností máte samozřejmě víc než dost, ale doporučujeme, abyste byli velmi obezřetní, protože špatný bezpečák může způsobit více starostí než užitku. Pojďme na to!

Abyste měli jasno, osvětlíme si nejdříve základní rozdíly mezi pojmy bezpečák, bezpečnostní technik a odborně způsobilá osoba v BOZP.

Kdo je vlastně bezpečák?

Termín “bezpečák” nenaleznete v žádných legislativních textech. Jedná se pouze o hovorový termín, respektive jakýsi slang. Bezpečák vychází z pojmu bezpečnostní technik, případně technik BOZP a PO.

Bezpečnostní technik BOZP není OZO v prevenci rizik

Pozor na velký omyl v názvech povolání. Bezpečnostní technik (bezpečák) a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik není to samé! Lidé si to stále velmi často pletou. Jak to tedy je?

Kdo je bezpečnostní technik?

Jak se píše v § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti, bezpečnostní technik, je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v hornických činnostech.

Kdo je OZO v prevenci rizik?

Odborná a později i laická veřejnost začala postupem času spojovat bezpečnostního technika, jehož výkonem práce bylo původně zajišťování bezpečnosti práce v hornictví, a osobu odborně způsobilou v prevenci rizik (OZO) do jedné a té samé pozice, což není správně.

Podle národní soustavy povolání jsou definice následující:

 • bezpečnostní technik spolupracuje se zaměstnavatelem v zajišťování úkolů v oblasti BOZP
 • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO) zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

„To jen, aby bylo jasno, že v tomto článku se bavíme o výběru bezpečnostního technika, nikoliv o výběru odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.“

Rozdíly mezi bezpečnostním technikem a OZO jsou evidentní také v konkrétních pracovních činnostech a pravomocech, které se dozvíte v článku Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.

„Technik BOZP nenahrazuje OZO v prevenci rizik a za žádných okolností není možné, aby zastupoval její činnost.“

Technik BOZP a OZO lze jen pro představu srovnávat se střední a vysokou školou. OZO je tedy nejvyšší kvalifikací v oboru BOZP.

Kvalifikační podmínky

 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO) musí dosáhnout věku 18 let, musí úspěšně dokončit minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a mít alespoň 3 roky odborné praxe v činnosti OZO nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP s odbornou praxí v činnosti OZO alespoň 1 rok a úspěšně složit zkoušku u držitele akreditace.
 • Bezpečnostní technik či technik BOZP musí dosáhnout věku 18 let, musí mít minimálně základní vzdělání a musí složit zkoušku u držitele akreditace.
Související článek: Od roku 2016 se zvýšily požadavky na kvalifikaci OZO. Jak konkrétně?

Na co se zaměřit při výběru bezpečnostního technika?

Při výběru kvalitního bezpečnostního technika buďte obezřetní a dbejte především na níže uvedená doporučení. Mimo tyto body také doporučujeme, aby se výběrového řízení na pozici bezpečnostního technika zúčastnil personalista se zkušenostmi z oboru BOZP nebo přímo specialista na BOZP či přímo OZO.

 • Odborná kvalifikace
 • Zkušenosti
 • Organizační schopnosti
 • Inovativní myšlení

Odborná kvalifikace

Technik BOZP musí splňovat kvalifikační podmínky, které jsou uvedeny výše. Chtějte vidět platný certifikát o úspěšně provedené zkoušce.

Zkušenosti

Zkušenosti jsou samozřejmě po kvalifikaci asi to nejdůležitější. Technik může mít sice platný certifikát, ale zeptejte se ho, kde a jak dlouho má na této pozici zkušenosti. Pokud si chcete být jisti jeho kvalitou, vybírejte pouze z těch uchazečů, kteří mají více jak 3 roky praxi. A nezapomeňte doložit také jeho reference od konkrétních předchozích zaměstnavatelů. Reference doporučujeme prověřit osobně, emailem nebo alespoň telefonicky u předchozí společnosti. Zeptejte se ho také, z jakého důvodu se rozhodl se ucházet na tuto pozici.

Organizační schopnosti

Dobré tvůrčí a organizační schopnosti jsou dalším důležitým předpokladem kvalitního zaměstnance nebo externisty na pozici technika BOZP. Připravte si pro uchazeče znalostní test, ve kterém bude muset vyřešit složitou organizační záležitost. S takovým testem vám pomůže personalista nebo přímo specialista na BOZP.

Inovativní myšlení

Vždy je lepší, když je potenciální technik BOZP otevřený inovativním řešením, zejména pak v oblasti výpočetní techniky a moderních komunikačních technologií. Prověřte, zda uchazeč na pozici technika BOZP umí pracovat na počítači, zda má alespoň základní povědomí o práci s nejčastěji používanými programy, jako je Excel nebo Outlook, a zda umí pracovat s internetem.

Na co při výběru bezpečnostního technika nezapomenout?

 • připravte si všechny otázky písemně
 • pokládejte všem uchazečům stejné otázky – dodržujte strukturovaný rozhovor
 • odpovědi jednotlivých uchazečů si zapisujte pro následné vyhodnocení
 • ptejte se také na osobní vlastnosti a schopnosti, ale nespojujte tyto pojmy
 • zeptejte se také na motivace k této práci
 • nespoléhejte na osobní dojem – osobní chemii
 • při rozhovoru se snažte navodit příjemnou a uvolněnou atmosféru
 • výběr vhodného bezpečáka nikdy neuspěchejte
 • zapojte do výběru vhodného kandidáta také zaměstnance nebo odborníka na BOZP