Od 1. 1. 2016 došlo k některým úpravám pravidel silničního provozu a řadě změn v dopravních předpisech. Tyto změny se týkají zejména dopravního značení a maximální povolené rychlosti na některých komunikacích. V novinkách silničního provozu se ale objevily i další věci, které jsou velmi důležité pro bezpečnou jízdu. Připravili jsme pro vás kompletní přehled nejdůležitějších změn, který byste měli rozhodně vědět. Článek obsahuje také změny, které přinesla novela zákona o silničním provozu, jež jsou platné od 2. 2. 2016.

Obsah článku

 1. Změny v dopravních značkách
 2. Změna rychlosti na některých silnicích
 3. Změna doby platnosti značky “Zimní výbava”
 4. Nové značení pro chodce a cyklisty
 5. Jiná podoba dálniční známky
 6. Nízkoemisní zóny v Praze
 7. Nové vymezení pojmů zásobování a dopravní obsluhy
 8. Bezpečný odstup
 9. Sjíždění vozidel z tramvajového pásu
 10. Směrový sloupek
 11. Nové pokyny policistů při řízení provozu
 12. Novela a její změny platné od 2. 2. 2016

1. Změny v dopravních značkách

Od 1. 1. 2016 vstoupily v platnost na českých silnicích nové dopravní značky. Tyto změny v dopravě upravuje Předpis č. 294/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Nejen řidiči, ale i odborníci na dopravu, hodnotí počet dopravních značek na českých silnicích, jako nadměrný a zcela zbytečný. Řidiči často značky přehlížejí, protože je nestíhají vnímat a navíc kolikrát ani nevědí, co která znamená.

Pojďme se tedy podívat na kýžené změny, o kterých by měli vědět všichni řidiči. Změny se týkají především grafického zpracování značek, ale také pravidel silničního provozu.

Změna značky dálnice

Od 1. ledna 2016 má Česká republika o zhruba 450 km nových dálnic. Není to způsobenou novou výstavbou, ale pouze novým značením, respektive tím, že stávající silnice pro motorová vozidla byla formálně převedena na dálnice druhé kategorie. Více informací o novém pojetí dálnic se můžete dočíst v tomto článku.

Stará značka dálnice byla obdélníkového tvaru a na modrém podkladu. Nová značka dálnice je čtvercového tvaru a na zeleném podkladu.

Stará značka dálnice do konce roku 2015 Nová značka dálnice od roku 2016

Změna značky městského okruhu

Novou podobu dostaly také značky “Městský okruh” a “Pražský okruh”. Pražský okruh bude nově klasifikován, jako dálnice č. D0. Značka „Městský okruh“ informuje řidiče o dopravím okruhu, který je zřízen pro objíždění obce nebo její části.

Městský okruh - stará značka do konce roku 2015 Městský okruh - stará značka do konce roku 2015

Městský okruh - nová značka od roku 2016 Pražský okruh - nová značka od roku 2016

Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla se můžete setkat také s tím, že směr okruhu bude označen symbolem a názvem okruhu. Tyto informace budou umístěny na nástavci nad příslušnou částí velkoplošné informativní směrové značky.

Městský okruh se směrovou značkou - nová značka od roku 2016      Městský okruh na nástavci - nová značka od roku 2016

Značky, které byly úplně zrušeny

Úplně zrušeny byly značky: “Zákaz vjezdu osobních automobilů”, “Dopravní vysílání” a “Křivky”. Ty budou postupně z českých silnic mizet.

Zákaz vjezdu pro motorová vozidla - zrušená značka od roku 2016 Dopravní vysílání - zrušená značka od roku 2016 Křivky - zrušená značka od roku 2016

Značky, které jsou zcela nové

Od 1. 1. 2016 se na českých silnicích objeví celkem 24 nových dopravních značek. V článku rozebereme jen ty nejdůležitější. Význam ostatních si můžete přečíst v článku na Wikipedii.

Nové dopravní značky od roku 2016

2. Změna rychlosti na některých silnicích

Od 1. 1. 2016 začalo platit nové pojetí českých dálnic, na jehož základě byly téměř všechny rychlostní silnice překvalifikovány a přeznačeny na dálnice. Tuto změnu zavedl Zákon č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. 12. 2015. Více informací o novém pojetí dálniční sítě se dočtete v článku Nové české dálnice od roku 2016. Důvody, změny, značení a mapa.

Zvýšení rychlosti na silnicích I. třídy

Dosavadní značka “Silnice pro motorová vozidla”, která je graficky znázorněna autem na modrém podkladu, byla uvolněna pro silnice I. třídy (pozemní komunikace), na kterých se omezil provoz nemotorových vozidel a zároveň došlo ke zvýšení maximální povolené rychlosti z původních 90 km/h na 110 km/h.

Silnice pro motorová vozidla Značka - 110 km/h

Snížení rychlosti na silnicích pro motorová vozidla

Důležité je ale také to, že oproti dosavadním předpisům se na silnicích pro motorová vozidla rychlost snížila z původních 130 km/h na 110 km/h.

Silnice pro motorová vozidla Značka - 110 km/h

Na dálnicích stále platí rychlost 130 km/h

Na dálnici je maximální povolená rychlost stále 130 km/h. Značka dálnice má novou podobu – je na zeleném podkladu. Dřívější rychlostní silnice jsou označeny též touto značkou.

Dálnice - nová značka od roku 2016 Značka - 130 km/h

3. Změna doby platnosti značky “Zimní výbava”

Pokud není pod značkou “Zimní výbava” uvedena doba její platnosti, je platná po celý rok. Došlo tedy ke zrušení stanoveného období této značky, která dříve nařizovala, že řidiči mohou od 1. 11. do 31. 3. pokračovat v jízdě pouze s platnou zimní výbavou.

Značka “Zimní výbava” přikazuje řidičům motorových vozidel (M, N), že v jízdě mohou pokračovat pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené zákonem pro řízení v zimním období. Nově už bez ohledu na datum, jak tomu bylo dříve. Pokud se bude pod značku nacházet dodatkový datum, pak se řidič řídí podle něj. Přeškrtnutá značka znamená ukončení její platnosti.

Značka - Zimní výbava Značka - Zimní výbava (konec)

4. Nové značení pro chodce a cyklisty

Novinkou je také nové vodorovné značení “Místo pro přecházení” a “Přejezd pro cyklisty”. Obě značení jsou si velmi podobná. Rozdíl je pouze v tloušťce šrafování. Pozor ale, pro tyto dvě značky neplatí přednost, jako je tomu na přechodu pro chodce.

Místo pro přecházení je značeno způsobem, jak je uvedeno níže na obrázku. Jedná se o místo, které je uzpůsobené pro přecházení chodců na silnici.

Místo pro přecházení - nová značka od 2016

Přejezd pro cyklisty značí místo, které je určeno pro přejíždění cyklistů přes silnici.

Přejezd pro cyklisty - nová značka od 2016

5. Jiná podoba dálniční známky

Rok 2016 přinesl také jinou grafickou podobu dálničních známek. Roční známka má kruhový tvar a je červená, měsíční je čtvercového tvaru a je modrá a desetidenní je trojúhelníkového tvaru a má žlutou barvu. Důvodem těchto grafických úprav je, aby policisté mohli známky kontrolovat zdálky. Další úpravou dálničních známek jsou také nové ochranné prvky, které by měly zabránit jejich padělání.

Dálniční známky 2016

6. Nízkoemisní zóny v Praze

Pokud máte automobil, který plní emisní normu Euro 2 a nižší, rok 2016 bude pravděpodobně poslední, kdy s tímto vozem budete moct vjet do centra hlavního města Prahy. Pražský magistrát schválil od roku 2016 po vzoru několika evropských měst tzv. nízkoemisní zóny (anglicky Low Emission Zone – používá se zkratka LEZ). Účinnost ale budou mít emisní zóny až od roku 2017, nicméně už byste se na tuto skutečnost měli připravovat nyní.

Emisní zóny se dotknou všech automobilů s naftovým motorem, jejichž rok výroby je před rokem 2001, ale také automobilů s benzinovým motorem, které jsou vyrobené před rokem 1993. Budou ale existovat i výjimky. Ty budou mít obyvatelé Prahy, kteří v centru přímo bydlí, dále pak veteráni, záchranáři a městská hromadná doprava.

Nízkoemisní zóny

7. Nové vymezení pojmů zásobování a dopravní obsluhy

Nově jsou definovány také pojmy a rozdíly mezi značkami “Zásobování” a “Dopravní obsluha”.

Mimo zásobování

Zásobování znamená, že do oblasti za značkou mohou vjíždět pouze vozidla, která zajišťují zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské a komunální služby, ale také vozidla, která přepravují těžce zdravotně postiženého člověka.

Dopravní obsluha znamená, že do oblasti za značkou mohou vjíždět pouze vozidla, která zajišťují zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské a komunální služby, ale také vozidla, která provozují taxi služby, dále pak ti, kteří mají v místě za značkou bydliště, sídlo firmy nebo garážové stání.

8. Bezpečný odstup

Od 1. 1. 2016 platí další změna v dopravě, kterou je nová značka “Bezpečný odstup”, které je třeba věnovat více pozornosti. Značka spolu s vodorovným značením informuje řidiče o doporučené bezpečné vzdálenosti mezi vozidly jedoucími za sebou. Značka zároveň informuje o počtu znaků, jež musí řidič vidět v prostoru mezi zadní částí vpředu jedoucího vozidla a jim řízeným vozidlem. Značka “Bezpečný odstup” byla zavedena proto, že nedodržování bezpečného odstupu mezi vozidly jedoucími za sebou je jednou z velmi častých příčin dopravních nehod.

Bezpečný odstup - nová značka 2016 Bezpečný odstup (vodorovná značka) - nová značka 2016

9. Sjíždění vozidel z tramvajového pásu

1. ledna 2016 vešla v platnost další změna, a to nová značka s názvem “Sjíždění vozidel z tramvajového pásu”, které je třeba věnovat obzvlášť velkou pozornost. To platí zejména pro řidiče, kteří nejezdí často v místech, kde se tramvaje nacházejí. Možná jste si všimli, že dopravní prostředky MHD často jezdí tam, kde tramvaje.

Značka tedy označuje prostor, kde mohou autobusy MHD sjíždět z tramvajového pásu na silnici pro motorová vozidla. Upozorňuje řidiče, že se nachází v místě, kde dochází ke sjíždění autobusů na silnici a má přednost v jízdě. Buďte proto velmi obezřetní!

Sjíždění vozidel z tramvajového pásu - nová značka 2016

10. Směrový sloupek

Směrový sloupek se používá tam, kde dochází k usměrňování silničního provozu. Zdůrazňuje podélné čáry, které jsou souvislé s vodorovným dopravním značením.

Směrové sloupky se také používají:

 • pro oddělování jízdních pruhů nebo oddělování cyklistického provozu
 • pro vyznačování a zdůrazňování rozštěpu v odbočovacích pruzích, a to zejména ve složitých případech při rozvětvení pruhů například v nákupních a průmyslových zónách
 • při snížení počtu jízdních pruhů
 • pro vyznačování a zdůrazňování oblouků, které se vyskytují v obcích
 • pro vyznačování a zdůrazňování vozovky v obci, kde dochází k jejímu zúžení
 • ve stísněných podmínkách u připojovacích pruhů
 • pro zdůraznění podélné souvislé čáry v místech, kde je zákaz předjíždění, odbočování vlevo nebo případné otáčení vozidel

Směrový sloupek

11. Nové pokyny policistů při řízení provozu

Určitě byste neměli přehlédnout další dvě změny v dopravě – dva nové pokyny, které platí od ledna 2016, a se kterými se můžete setkat při řízení silničního provozu policistou. Jedná se o pokyny “Zpomalit jízdu” a “Zrychlit jízdu”.

Zpomalit jízdu - Nové pokyny policistů při řízení provozu Zrychlit jízdu - Nové pokyny policistů při řízení provozu

12. Novela a její změny platné od 2. 2. 2016

Nová pravidla silničního provozu a všechny změny v dopravních předpisech pro rok 2016, o kterých jsme vás doposud informovali, mají od 2. 2. 2016 svou první novelu, ve které jsou obsaženy další velmi důležité změny, které důrazně doporučujeme přečíst.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a jeho novela – zákon č. 48/2016 Sb.

Změny obsažené v § 2

 • mezi nemotorová vozidla patří také přípojné vozidlo a ruční vozíky
 • za chodce je brán také ten, kdo se pohybuje na sportovním vybavením, jako jsou například kolečkové brusle, skateboard apod.

Změny obsažené v § 5

 • řidič nesmí ohrozit cyklistu, který přejíždí pozemní komunikaci na cyklistickém přejezdu, který je k tomu určený
 • řidič nesmí řídit vozidlo, které je znečištěné a má na sobě námrazu nebo sníh, který brání jeho výhledu z místa řidiče do všech stran
 • řidič nesmí řídit vozidlo, na kterém je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost silničního provozu

Změny obsažené v § 6

 • obecní “městská” policie a celník při kontrole dokladů kontrolovat pouze řidičský průkaz a malý technický průkaz, ale nyní jsou tyto dva orgány oprávněni kontrolovat úplně vše, tedy řidičský a technický průkaz, zelenou kartu, průkaz profesní způsobilosti a u řidičů nad 65 let také doklad o zdravotní prohlídce
 • pokud máte na vašem vozidle závadu technického stavu, která je nebezpečného charakteru a ohrožuje bezpečnost nebo životní prostředí, při kontrole jeho technického stavu nebo při objasňování dopravní nehody vám může policista zadržet osvědčení o registraci vozidla

Změny obsažené v § 12

 • cyklisté mohou využít levý krajní jízdní pruh k jízdě pouze tehdy, když je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování

Změny obsažené v § 14

řidič vozidla může vjet v podélném směru na jízdní pruh určený pouze pro cyklisty jen v případě, že není přilehlý jízdní pruh dostatečně široký, ale zároveň nesmí v žádném případě ohrozit cyklistu, který v tomto pruhu právě jede

Změny obsažené v § 21

 • řidič motorového vozidla, který odbočuje vlevo, musí dávat přednost v jízdě všem protijedoucím nemotorovým i motorovým vozidlům, včetně těch, kteří jedou na zvířeti, ale i protijedoucím organizovaným útvarům chodců, průvodcům hnaných zvířat, tramvajím a vozidlům, které jedou ve vyhrazeném jízdním pruhu a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty
 • řidič motorového vozidla, který odbočuje vpravo, musí dávat přednost v jízdě vozidlům, které jedou ve vyhrazeném jízdním pruhu a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty, a tam, kde je dovoleno jezdit podél tramvajového pásu, musí dát přednost i tramvaji

Nový § 39a – cyklistické zóny

 • v zóně pro cyklisty mohou cyklisté používat vozovku v celé její šíři a mohou jet vedle sebe
 • do cyklistické zóny mohou jiná vozidla vjet pouze tehdy, je-li to vyznačeno ve spodní části této dopravní značky
 • pokud řidič motorového vozidla pojede v cyklistické zóně, smí jet maximální rychlostí 30 km/h, přičemž ale musí brát zřetel na zvýšenou ohleduplnost a nesmí cyklisty ohrožovat
 • parkování je povoleno pouze na místech, které jsou označena jako parkoviště
 • cyklista má povinnost v cyklistické zóně umožnit jízdu motorovým vozidlům

Změny obsažené v § 53

 • v případě, že se chodec pohybuje za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici nebo na okraji vozovky, kde není veřejné osvětlení, je povinen mít na těle viditelně umístěné reflexní materiály

Změny obsažené v § 57 – VELMI DŮLEŽITÉ !!!

 • v případě, kdy dojde k tomu, že se vozidla pohybují pomalu nebo stojí na pravém okraji vozovky, smí ho cyklista jedoucí tím samým směrem předjíždět nebo objíždět zprava, tedy po pravém okraji vozovky či po krajnici, je-li tam dostatek místa, což ale neplatí v případě, kdy vozidlo odbočuje vpravo a dá-li o změně směru jízdy znamení
 • na stezce pro chodce a cyklisty, která je označena značkou “Stezka pro chodce a cyklisty”, nesmí cyklista ohrožovat chodce, kteří jdou po této stezce
 • v místě, kde dochází ke křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací, kde je zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, musí jednotliví účastníci provozu dodržovat ustanovení, které upravuje chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, což znamená, že pro chodce platí stejná pravidla, jako na klasickém přechodu pro chodce a pro cyklisty stejná pravidla, jako na klasickém přejezdu pro cyklisty
 • jízdní pruh, který je určen pro cyklisty, smí využívat i osoby, které se pohybují na kolečkových bruslích, lyžích a jiných sportovní náčiních
 • cyklista, který přejíždí vozovku, nesmí řidiče vozidla donutit k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy

Nový § 60a – Segway není chodec

Další nový paragraf, který říká, že vozítko Segway není chodec a má také své povinnosti. Nový paragraf také říká, že obec může tento druh přepravy úplně zakázat.

 • Segway se smí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro cyklisty, odděleném pruhu pro chodce nebo pěších a obytných zónách, pohybovat nejvýše rychlostí, která je srovnatelná s rychlostí chůze
 • v případě, že je blíže jak 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, může osoba na Segwayi přejíždět vozovku pouze na těchto místech
 • tam, kde není chodník, stezka pro chodce nebo cyklisty, případně jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty či stezka pro cyklisty, nebo tam, kde je neschůdný chodník, může se osoba na Segwayi pohybovat pouze po levé krajnici nebo co nejbíže levému okraji vozovky
 • osoby, které jezdí na osobním přepravníku (Segway) se mohou pohybovat pouze jednotlivě za sebou, stejně tak, jako chodci
 • Segway se při užití jízdního pruhu, který je vyhrazen pro cyklisty, nebo na stezkách pro cyklisty či oddělených pruzích pro cyklisty a na stezce pro cyklisty a chodce, musí dodržovat stejná pravidla, jako cyklisté
 • Segway nesmí kdekoliv, kde jezdí, ohrožovat chodce ani cyklisty
 • v případě, že Segway přejíždí vozovku, pro řidiče motorových vozidel platí (kromě řidičů tramvaje), stejná pravidla, jako když přechází chodec, a to včetně povinností na přechodech, viz. § 5 odst. 2 písm. f) až h).