Vážení návštěvníci, čtenáři, zaměstnanci, podnikatelé a zaměstnavatelé. Vítejte v novém informačním online magazínu, v němž se budeme věnovat, jak už naznačuje jeho název, bezpečnosti práce a vše kolem ní. Tento webglob vám bude pravidelně přinášet obecné i odborné informace, novinky a rady z oblasti BOZP a PO.

Čemu se budeme věnovat? Samozřejmě nejvíce prostoru se budeme snažit poskytnou odborným tématům, ale zaměříme se také na poradenství, školení, dokumentaci nebo koordinaci BOZP. 

Čemu konkrétně se budeme věnovat?

Samozřejmě nejvíce prostoru se budeme snažit poskytnou odborným tématům, ale zaměříme se také na poradenství, školení, dokumentaci nebo koordinaci BOZP. 

Můžete očekávat například články na témata

 • Bezpečnost práce ve všech různých odvětvích
 • Bezpečnost práce při dopravě a přepravě
 • Bezpečnost a životní prostředí
 • Prevence havárií a pracovních rizik
 • Řízení BOZP a PO
 • Školení a dokumentace BOZP
 • Požární a protipožární bezpečnost a ochrana
 • Práce s nebezpečnými látkami
 • Ochrana zdraví při práci
 • První pomoc
 • Hluk při práci
 • Legislativa a nařízení
 • Zaměstnanci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
 • a další příbuzná témata

Prostor dáme i vám

Můžete se stát součástí našeho magazínu a to hned dvěma způsoby. Připravili jsme pro vás dvě speciální rubriky, které budou věnované právě pro vás. Jedna bude určena pro vaše dotazy, které byste chtěli zodpovědět, případně také pro vaše náměty. Druhá rubrika bude věnovaná těm uživatelům, kteří by rádi v našem magazínu publikovali své články.

 • Vaše dotazy a žádosti o poradenství můžete umístit na stránku BOZP poradna (odkaz), kde vám rádi a zcela zdarma, pokud to bude v našich silách poradíme.
 • Vlastní publikace zasílejte přes stránku Publikace BOZP. Za odborné a přínosné publikace budete odměněny zpětným odkazem.

Závěrem do nového startu

Závěrem nezbývá než nám i vám popřát mnoho zdaru a co nejméně porodních bolestí v začátcích tohoto informačního webblogu. Doufáme, že články, které zde budeme publikovat, pro vás budou přínosné a poskytnou vám kvalitní informační zdroj o bezpečnosti práce.