Provádíte úklidové práce pomocí vysavačů a jiných úklidových strojů v prostředí s nebezpečím výbuchu, v tzv. ATEX zónách? A víte, že pokud používáte zařízení, které nemá certifikaci ATEX, vystavujete sebe a celé své okolí velkému nebezpečí? Buďte při vysávání a čištění v těchto prostorách vždy v bezpečí a používejte jen certifikované stroje. Zde je několik typů, jak na to, zejména pak při vysávání ve výškách.

Co je ATEX?

ATEX (Atmosphères Explosibles) jsou Směrnice Evropské unie, tedy právní předpisy, vztahující se k prodeji zařízení a ochranných systémů a jejich zavádění do provozu, ve kterém hrozí nebezpečí výbuchu. Takové prostředí se vyznačuje tím, že v něm vznikají plyny, páry, mlhy či prach, které za určitých podmínek mohou být vznětlivé – výbušné.

„Podmínky pro vznik výbuchu nebo požáru jsou: přítomnost hořlavé látky, kyslík a zdroj vznícení – spouštěč.“

Typicky se jedná o provozy, kde se nachází stroje na zpracování potravin, například mlýny na mouku nebo skladovací sila, dále pak doly, petrochemické závody, stanice pohonných hmot, dřevařské podniky, prádelny, sklady hořlavých kapalin a technických plynů.

čisticí systém pro úklid ve výškách v ATEX zónách

Pozor na vysávání a čištění úklidovým strojem!

Pokud ve výbušném prostředí budete provádět čištění a vysávání pomocí úklidového stroje a podobného vybavení, které není certifikované pro ATEX, vystavujete sebe i své okolí velkému riziku, že se právě tento stroj stane tzv. spouštěčem a dojde ke vznícení. Je tedy bezprostředně nutné používat jen zařízení, které je certifikované!

Kde je nutné používat vysavače ATEX?

Prostředí, kde se vyskytuje riziko výbuchu, se rozděluje do zón na základě četnosti a délky trvání výskytu výbušné látky. Směrnice ATEX tak rozlišují odpovědnost za určení pracovní zóny a odpovědnost za určení kategorie použití vysavače či jiného úklidového stroje, který lze použít v zónách ATEX.

  • Výrobce nese odpovědnost za dodání úklidového stroje či jiného zařízení, které splňuje požadavky zákazníka – uživatele. Zařízení musí mít prohlášení o shodě.
  • Zákazník, potažmo uživatel úklidového zařízení, nese odpovědnost za definování/klasifikaci pracovního prostředí (zóny), ve které bude toto zařízení instalováno a používáno.

 

Kategorie vysavačů s certifikací ATEX

Vysavače a jiné úklidové stroje, které jsou schválené pro používání v ATEX zónách, jsou zařazeny do kategorií podle použití, které souvisí právě s těmito zónami. Kategorie jsou součástí aplikačních skupin.

  • Skupina I – důlní provozy
  • Skupina II – všechny ostatní povrchové činnosti, které nesouvisí s těžbou

 

Oblast použití Kategorie zařazení Dodatek ohledně plynu a prachu
0 – 20 1 G – D
1 – 21 2 a 1 G – D
2 – 22 3, 2 a 1 G – D

 

Vysvětlivky:

  • G = plyn (Gas), D = prach (Dust). Plyn a prach se přitom mohou vyskytovat současně (G/D).
  • Všechny průmyslové vysavače a úklidové stroje patří do skupiny II.
  • Zóny 0 – 20 se nejčastěji vyskytují pouze uvnitř tohoto zařízení, přičemž ve většině případů nejsou zaměstnanci vystaveni těmto podmínkám.
  • Směrnice ATEX vyžaduje, aby průmyslové vysavače nebo jiné úklidové stroje či zařízení byly viditelně označeny symbolem EX ve žlutém šestiúhelníku, viz níže.

 

Jak bezpečně vysávat ve výškách?

Na českém či evropském trhu najdete celou řadu úklidových strojů s certifikací ATEX pro použití v prostředí s rizikem výbuchu. Málokterý stroj už ale zvládá čištění a vysávání ve výškách, což je pro mnohé průmyslové podniky celkem zásadní záležitost. Klasické průmyslové vysavače totiž nemají tak dlouhé nástavce, kterými by šlo vysávat a čistit povrchy nad 2 metry. Takové zařízení nabízí ale úklidová a deratizační firma de Wolf GROUP, která se zabývá nejen úklidovými službami, ale také prodejem výběrové úklidové techniky, strojů a doplňků pro úklid. Tento čisticí systém, zvaný SpaceVac, umožňuje čištění a vysávání v zónách ATEX až do výšky neuvěřitelných 16 metrů, a to bez použití žebříku, lešení či plošiny.

SpaceVac je 100% vodivý a zaručuje provoz bez jediné jiskry. Je vyroben ze 100% uhlíkových vláken. Tento čisticí systém ale neobsahuje vlastní průmyslový vysavač, jedná se tedy pouze o příslušenství, které lze napojit na úklidový stroj. Hadicová manžeta se vejde na libovolný vysavač s 38 mm vstupem na sací hadici. Součástí systému je celá řada speciálních antistatických kartáčů, čisticích hlav a dalšího vybavení. Více informací se dočtete v detailu produktu SpaceVac – čisticí systém pro úklid ve výškách.

Detail produktu SpaceVac