28. duben patří každoročně od roku 2003 obětem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento den je oficiálně nazýván jako “Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” a vyhlásila ho Mezinárodní organizace práce. Tento den je jakousi vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Podporují ho světové organizace, jako je například agentura EU-OSHA (informační agentura Evropské unie pro BOZP), ale také stále přibývající firmy nebo podnikatelé, kteří považují BOZP za součást své firemní kultury. Také náš spolek “Magazín BezpečnostPráce.info” tento mezinárodní den podporuje.

Krátce o Mezinárodní organizaci práce

Mezinárodní organizace práce (česká zkratka “MOP”, anglická zkratka “ILO” – International Labour Organization) je specializovaný projekt OSN (Organizace spojených národů), jehož posláním je prosazování a podporování sociální spravedlnosti a pracovních práv, které jsou uznávané v mezinárodním měřítku. Věnuje se tomu, aby každý člověk měl příležitost získat slušnou a produktivní práci za podmínek svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. MOP byla založena v roce 1919 ve Versailles. Více informací se dozvíte na Wikipedii v článku Mezinárodní organizace práce.

Světové statistiky bezpečnosti práce

Čísla jsou dle statistik “ILO” opravdu vysoká. Špatné praktiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zatěžují ekonomiku dle odhadu 4 procenty světového hrubého domácího produktu ročně.

Každý rok

  • Každý rok na celém světě přijde o život na základě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání asi 2,3 miliony mužů a žen (cca 6 300 lidí denně).
  • Každý rok se na celém světě stane zhruba 317 milionů pracovních úrazů (cca 868 tisíc pracovních úrazů denně).
  • Každý rok se na celém světě eviduje zhruba 160 milionů nemocí z povolání.

Každých 15 vteřin

  • Každých 15 vteřin zemře jeden pracovník na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Každých 15 vteřin dojde k 153 pracovních úrazů.

Rok 2016 s tématem “Stres na pracovišti”

Letos, tedy v roce 2016, je Mezinárodní den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již po třinácté a jeho tématem je “Stres na pracovišti: kolektivní výzva” (z anglického překladu: “Workplace Stress: a collective challenge”).

Téma má upozorňovat na aktuální světové trendy, které se týkají právě stresu v práci a jeho dopadu. Pokud jste pravidelnými čtenáři našeho magazínu, určitě jste zaznamenali, že i v České republice je stres v práci celkem aktuální téma. Více informací se můžete dočíst v článku “Stres v práci? Ministerstvo chystá zaměstnavatelům zákon pro jeho prevenci”.

Důvodem, proč bylo letos zvoleno zrovna toto téma je, že lidé stále více čelí vysokému pracovnímu tlaku, což způsobují zejména požadavky na moderní pracovní život. Toho si všimla Mezinárodní organizace práce (MOP) a vyjela proto s touto kampaní.

Podle MOP za zvyšováním stresu v práci stojí zejména psychosociální rizika, mezi něž patří zvýšená konkurence, vyšší očekávání na výkonnost a prodlužování pracovní doby. S pracovním tempem, které udává tzv. instantní komunikace (rychlá, okamžitá, snadno připravená – obecně známá, jako online komunikace), ale také neustále zvyšující se úroveň globální konkurence, je pro některé lidi velmi složité oddělit práci a osobní život. Dalšími faktory stresu v práci jsou značné změny pracovních vztahů, organizační změny a restrukturalizace v dělnických profesích, snižování pracovních příležitostí, nejistota práce, strach ze ztráty zaměstnání, masivní propouštění a nezaměstnanost, s níž se pojí finanční nestabilita pro lidi. Tyto faktory je třeba brát ale v celosvětovém měřítku, i když z řadou z nich se setkáme také u nás v České republice. Podle MOP mohou mít tyto faktory velmi vážné následky pro duševní zdraví lidí.

V posledních letech tak roste pozornost dopadů těchto psychosociálních rizik, které znepokojují nejen výzkumné ústavy, ale samotné zaměstnavatele i politiky. Stres v práci se tak stal pro rok 2016 hlavním tématem v oblasti zaměstnanosti a je nyní konečně uznán jako celosvětový problém, který zasahuje všechny země, profese a zaměstnance, a to jak v již rozvinutých zemích, tak v těch rozvojových.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2016 s tématem “Stres na pracovišti”