Jak často chodí kontroly z Oblastního inspektorátu práce ohledně BOZP je otázka, která nám přistává na redakčním emailu čím dál častěji. A odpověď? Není jednoznačná ani příliš jednoduchá. Ale podíváme se tomu na zoubek a zkusíme vám četnost kontroly SÚIP, potažmo OIP, rozklíčovat. Vycházet budeme z veřejně přístupných zdrojů, konkrétně tedy z roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce v roce 2015. To jsou totiž jediná reálná data, jak hojnost kontrol zjistit.

 

OIP věnuje poměrnou část práce kontrolám BOZP

Začneme u kontrolních činností a akcí, které proběhly v roce 2015. Celkem těchto hlavních úkolů bylo 20 a z toho se jich 15 týkalo bezpečnosti práce. Už to samo o sobě napovídá tomu, že OIP věnuje kontrolám v oblasti BOZP podstatnou část svého času.

Níže uvádíme výčet těchto úkolů týkající se BOZP, abyste byli v obraze, o co konkrétně se vlastně v roce 2015 jednalo. U těchto úkonů najdete také přesné počty kontrol, podle kterých si můžete udělat úsudek, zda jsou časté či nikoliv.

Pokud vás zajímá, co konkrétně inspekce práce u jednotlivých úkonů kontroluje, respektive, jaké jsou její cíle, dozvíte se to přímo v dokumentu Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2015.

Jak časté jsou tedy kontroly BOZP?

Posuďte sami, zda se vám zdá celkový počet kontrol v oblasti BOZP, kterých za rok 2015 bylo 11 517, hodně nebo málo. Denně to vychází na 31,5 kontrol. Podle našeho mínění je to kontrol požehnaně a domníváme se, že jich bude vzhledem k neustále zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost práce ještě přibývat.

Statistiky kontrol BOZP provedené OIP v roce 2015

Kontrolní činnost v oblasti BOZP

Počet kontrol

Bezpečnost práce ve stavebnictví 987
Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem 402
Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a prac. podmínek 3 478
Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou před úrazem elektrickým proudem 605
Kontrola bezpečnosti při provozu zdvihacích zařízení 666
Bezpečnost práce při provozu plynových zařízení 606
Bezpečnost práce při provozu chladicích zařízení 416
Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi 329
Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb 2 501
Kontrola BOZP v potravinářském průmyslu 363
Bezpečnost práce při těžbě a při soustřeďování dříví 176
Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic 79
Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 162
Program „Bezpečný podnik“ 54
Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti BOZP a zaměstnanosti 693

Celkový počet kontrol za rok 2015

11 517

 

Jaké jsou pokuty za nedodržování BOZP?

Zajímá vás, v jakých případech hrozí pokuta za nedodržování BOZP a kolik vlastně můžete dostat? Přečtete si článek, který jsme věnovali právě pokutám – Nedodržování bezpečnosti práce vás může vyjít draho.

Jaké jsou pravomoci SÚIP a OIP

Máte podezření, že vám inspektorát bezpečnosti práce zkontroloval něco, na co nemá právo? Přečtete si o jeho pravomocích a kompetencích v článku Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?

Máte ohlášenou kontrolu bezpečnosti práce z OIP?

Obdrželi jste ohlášku o kontrole BOZP na vašem pracovišti a máte důvodné podezření, že by to nemuselo dopadnou dobře? Nezoufejte a využijte expresní BOZP pohotovost na Bozp.cz