Státní úřad inspekce práce byl zřízen za tím účelem, aby dohlížel na dodržování předpisů v oblasti pracovně právních vztahů. Jeho činnost se orientuje na dodržování Zákoníku práce i dalších právních předpisů, kontroluje i dodržování interních předpisů a kolektivních smluv. Státní úřad má oblastní inspektoráty práce, které sídlí v krajských městech. Na oblastní inspektoráty se mohou obrátit zaměstnanci, kteří nabyli podezření, že jejich zaměstnavatel v dodržování výše zmíněných právních předpisů chybuje. Státní úřad inspekce práce provádí kontroly od roku 2007. Nabízíme vám výsledky kontrol, které byly provedeny v roce 2014 a v prvním pololetí roku 2015. Zaměříme se na agenturní zaměstnávání, které se v ČR velmi rychle rozvíjí.

Porušení pravidel bylo zjištěno více než u poloviny

V roce 2014 bylo v oblasti agenturního zaměstnávání provedeno 524 kontrol – z toho bylo 130 kontrol uživatelů (společnosti, které zaměstnávají osoby z agentur) a 394 kontrol agentur.

Oblastní inspektoráty zjistily, že více jak polovina agentur porušuje pravidla pracovněprávních předpisů. U uživatelů bylo zjištěno pochybení téměř u poloviny.

Mezi nejčastější pochybení patří:

  • Nezajištění stejných pracovních podmínek u agenturního a kmenového zaměstnance firmy.
  • Nezajištění srovnatelného mzdového ohodnocení u agenturního a kmenového zaměstnance firmy.
  • Agenturní zaměstnanci byli přidělováni bez písemného pokynu.
  • Pokyn pro přidělení agenturního zaměstnance neobsahoval základní údaje.
  • Pracovní smlouvy pro agenturní zaměstnance neobsahovaly například informaci o mzdových a pracovních podmínkách.
  • Agentury nevedly evidenci pracovní doby svých zaměstnanců.
  • Docházelo i k tomu, že agentury nevyplácely odměny za noční směny či za práci o svátcích a o víkendech.

Inspektoráty celkem odhalily 548 porušení pracovněprávních předpisů a udělily za ně pokuty v celkové výši 3 220 000 Kč.

Chybuje se i v letošním roce

Za první pololetí roku 2015 stihly Inspektoráty provést 165 kontrol agentur práce, zjištěno bylo 232 pochybení. Nejvíce se opět chybovalo v oblasti dohod mezi agenturou a firmou, která přijímá její zaměstnance. V některých případech dokonce smlouvy chyběly úplně či neobsahovaly předepsané údaje. Za první pololetí letošního roku bylo s agenturami zahájeno celkem 65 správních řízení o uložení pokuty.

Inspektoráty práce budou mít napilno i v druhé polovině roku 2015. Od Generálního ředitelství Úřadu práce ČR obdržely Inspektoráty 363 podnětů ke kontrole agentur. Jedná se o agentury, které nesdělily povinné údaje o své činnosti.