Malé a střední podniky čekají letos stovky kontrol. Státní úřad inspekce práce ohlásil, že se zaměří především na bezpečnost práce, provoz technických zařízení a pracovní podmínky. Každý oblastní inspektorát plánuje letos prověřit přibližně 300 firem dle svého výběru. Cílem kontrol je vyvinout tlak na vedení kontrolovaných firem, aby byly dodržovány bezpečnostní předpisy, a tím se minimalizovala pracovní úrazovost.

Podle úřadu budou kontrolovány zejména nově vzniklé podniky, a to co nejdříve po zahájení jejich činnosti. „Cílem je vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných firem k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti,“ říká Ivona Foltisová z kanceláře generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce.

Kontrolovány budou také firmy s vozovým parkem, a to především ohledně dodržování pracovního režimu uživatelů vozidla v návaznosti na organizaci pracovní doby. Se zvýšeným počtem kontrol by měli počítat rovněž zemědělci. V zemědělství totiž došlo během posledního roku k výraznému zvýšení počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů.

„Zvýšenému počtu kontrol se nemůžeme divit. Jen za loňský rok rozdal inspektorát práce pokuty za více než 42 milionů korun. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v dokumentaci BOZP malých a středních firem. Proto by se tyto subjekty měly kromě prevence zdravotních úrazů či technického stavu strojů či vozového parku zaměřit také na toto,“ říká Martin Šimek z on-line magazínu o bezpečnosti práce www.BezpecnostPrace.info

Novinkou mezi kontrolami Státního úřadu inspekce práce je pro letošní rok kampaň s názvem „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“. Vyhlásil ji poradní výbor Evropské komise SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce). V ČR proběhne v odvětví zdravotnictví a hotelové, restaurační a stravovací služby. Pády na rovině se v rámci EU podílejí na veškeré pracovní úrazovosti zhruba 14 %. Více než 35 % případů přitom končí pracovní neschopností trvající nejméně jeden měsíc. Výše uvedená odvětví byla v této oblasti vyhodnocena jako odvětví se zvýšenou úrazovostí.