Přinášíme vám seznam odborné literatury týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Vybrali jsme pro vás 6 nejznámnějších a pravidelně aktualizovaných online zdrojů a 10 tištěných titulů, které jsou podle nás v těchto oblastech nejzajímavější, a ze kterých můžete čerpat celou řadu odborných informací.

 

 

 

Bezpečnost práce – online zdroje

 1. Bozp.cz
 2. Dokumentacebozp.cz
 3. Skolenibozp.cz
 4. Koordinacebozp.cz
 5. Bezpecnostprace.info
 6. Bozpinfo.cz

Bozp.cz

Autor: CRDR spol. s r.o.
Vydáno: od 2014 do současnosti – pravidelné aktualizace
Popis: Firemní blog specializující se na vše kolem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany a souvisejících oborů a podoborů.
Odkaz: http://www.bozp.cz/aktuality/

Dokumentacebozp.cz

Autor: CRDR spol. s r.o.
Vydáno: od 2014 do současnosti – pravidelné aktualizace
Popis: Firemní blog o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a souvisejících oborů se zaměřením na dokumentaci BOZP a PO.
Odkaz: http://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/

Skolenibozp.cz

Autor: CRDR spol. s r.o.
Vydáno: od 2014 do současnosti – pravidelné aktualizace
Popis: Blog agentury CRDR specializující se na vše kolem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany a souvisejících oborů a podoborů se zaměřením na školení a vzdělávání v oblasti BOZP a PO.
Odkaz: http://www.skolenibozp.cz/aktuality/

Koordinacebozp.cz

Autor: CRDR spol. s r.o.
Vydáno: od 2014 do současnosti – pravidelné aktualizace
Popis: Firemní blog CRDR poskytující informace a novinky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se zaměřením na koordinaci BOZP.
Odkaz: http://www.koordinacebozp.cz/aktuality/

Bezpecnostprace.info

Autor: Magazín BezpečnostPráce.info, z.s.
Vydáno: od 2013 do současnosti – pravidelné aktualizace
Popis: Oborový portál, na kterém najdete pravidelné informace ze světa bezpečnosti práce, požární ochrany, pracovních úrazů, povinností a pracovního práva vztahujícího se k BOZP. Součástí portálu je také bezplatná BOZP poradna.
Odkaz: http://www.bezpecnostprace.info/

Bozpinfo.cz

Autor: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Vydáno: od 2007 do současnosti – pravidelné aktualizace
Popis: Oborový portál zaměřený nejen na bezpečnost práce a požární ochranu, ale také další související obory, jako je ochrana životního prostředí. Portál se zaměřuje na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou i laickou veřejnost a jiné uživatele z řad malých a středních podniků.
Odkaz: http://www.bozpinfo.cz/


Bezpečnost práce – tištěná literatura

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce
 2. Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích
 3. BOZP a PO v příkladech školské praxe
 4. Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany
 5. Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 7. vydání
 6. BOZP ve školských zařízeních
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS
 8. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 9. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 2. vydání
 10. Bezpečnost elektrických zařízení – příručka pro konstruktéry

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce – 2. vydání

Autor: Tomáš Neugebauer
Vydáno: 2016
Popis: Kniha vám představí současné chápání BOZP, ukáže vám principy pojetí bezpečnosti práce a základní požadavky prevence potenciálních rizik. Seznámí vás také s dalšími příbuznými obory, jako je požární ochrana, ekologie ve firmě a krizový management. Dozvíte se v ní také informace o připravovaných změnách právních předpisů a českých technických normách.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání

 

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích

Autor: Jiří Vala
Vydáno: 2016
Popis: Kniha pojednává zejména o systémovém řízení BOZP v organizacích s podporou poznatků přímo z praxe. Publikace obsahuje řadu příkladů praktické aplikace právních povinností ve vybraných oblastech. Velmi důležité je zmínit, že součástí této odborné literatury je také 400 testovacích otázek včetně řešení, které vás připraví nejen na zkoušku z odborné způsobilosti k prevenci rizik (OZO), ale prověří vaše znalosti a stav BOZP na pracovišti vaší firmy.

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích

 

BOZP a PO v příkladech školské praxe

Autor: Ing. Jan Romaněnko, PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.
Vydáno: 2015
Popis: Odborná literatura o bezpečnosti práce zaměřená na praktické využití právních a jiných předpisů ve školské praxi. V knize naleznete mimo odborného textu také různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe, které jsou doplněny o konkrétní právní předpisy. Poskytuje základní přehled o problematice BOZP zaměstnanců, dětí, žáků a studentů.

BOZP a PO v příkladech školské praxe

 

Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany

Autor: Miroslav Kočí; Miroslava Kopecká; Jindřich Stiebitz
Vydáno: 2013
Popis: Tato publikace je určena zejména pro studenty, kteří chtějí získat kvalifikaci odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO) nebo se připravují na povinné přezkoušení. Stejně tak je ale vhodná pro podnikatele, vedoucí zaměstnance a odborné inspektory. V této literatuře se seznámíte se základní problematikou BOZP, problematikou hodnocení rizik a dozvíte se také něco o odpovědnosti příslušných pracovníků. Kniha navíc shrnuje informace o orgánech státní správy a samosprávy v oblasti požární ochrany. Kniha řeší právní předpisy, kontrolní orgány BOZP a jejich působnost a pravomoci. Mimo to se zajímá o hornickou činnost a využívání externích dodavatelů v báňském podnikatelském sektoru.

Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany

 

Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 7. vydání

Autor: Miroslava Šmídová
Vydáno: 2013
Popis: Tato publikace je spíše odborná literatura zabývající se právem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákoníkem práce v souladu s právem Evropského společenství. Pojednává nejen o samotném BOZP, ale také o pracovněprávních vztazích a o zajíštění BOZP mimo pracovněprávní vztahy. Kniha se částečně zabývá také hygienou práce. Její čtenáři ocení přehledné provedení aktualizace předpisů, které jsou uvedeny pod čarou tučně a kurzívou.

Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 7. vydání

 

BOZP ve školských zařízeních

Autor: Ladislav Rudolf
Vydáno: 2013
Popis: Kniha obsahující odbornou literaturu určenou především pro studenty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatních příbuzných témat. Obsahuje zejména základní ustanovení těch nejdůležitějších norem a právních předpisů, které se vztahují k BOZP ve vztahu ke školským zařízením. Jedná se spíše o učební text, který má za cíl poskytnout znalosti zajištění BOZP ve školách, ale i mimo ně.

BOZP ve školských zařízeních

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS

Autor: Zdeněk Šenk
Vydáno: 2012
Popis: Druhé aktualizované vydání přehledně zpracované knihy o BOZP, kde se dozvíte, jak efektivně pracovat se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kniha navazuje na první vydání publikace s názvem “BOZP prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008”, jež byla zároveň nejprodávanější knihou v oblasti BOZP na českém knižním trhu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS

 

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Autor: Anna Janáková
Vydáno: 2011
Popis: Tato kniha přináší vysvětlení necelých 400 pojmů, institucí, orgánů, práv a povinností různých subjektů v oblasti BOZP. Je doplněna o formuláře, vzory dokumentů a odkazy na webové stránky, kde si čtenář může dohledat podrobnější informace a kontakty. Publikace shrnuje také přehled aktuální právní úpravy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při prác

 

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 2. vydání

Autor: Veber Jaromír
Vydáno: 2010
Popis: Tato literatura je zaměřena mimo bezpečnosti práce také na management kvality a environment, tedy životní prostředí. V knize naleznete především odborný výklad manažerských systémů výše uvedených oborů vyplývajících z požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a 14001 a normy ČSN OHSAS 18001.

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 2. vydání

 

Bezpečnost elektrických zařízení – příručka pro konstruktéry

Autor: Jiří Vlček
Vydáno: 2007
Popis: Tato literatura o bezpečnosti elektrických zařízení je určena zejména pro návrháře, konstruktéry, vývojáře a výrobce elektrických zařízení, ale též dovozcům nebo prodejcům elektrických zařízení. Publikace shrnuje požadavky evropských norem na bezpečnost elektrických zařízení a poskytuje informace o zkouškách elektrické bezpečnosti, kterými musí každé zařízení projít před uvedením na trh.

Bezpečnost elektrických zařízení - příručka pro konstruktéry