Je více jak jasné, že rok 2021 bude z pohledu bezpečnosti práce výrazně ovlivněn celosvětovou pandemií COVID-19. Většina sil bude soustředěna právě na tento problém a to nejen ve smyslu ochrany fyzického zdraví, ale zejména zdraví psychického. Rok 2020 byl nejen pro české podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnance minimálně za poslední tři dekády nejvíce stresujícím rokem. Stejně tomu bude i v roce 2021.

Obsah článku

 • Vyšší požadavky na pracovní prostředí
 • Vyšší požadavky na bezpečnost práce
 • Nové technologie zaměřené na detekci COVID-19
 • Více pozornosti na terapeutické a meditační aplikace
 • Zvýšený zájem o e-learningové kurzy a online školení BOZP

Vyšší požadavky na pracovní prostředí

Koronavirová krize, kterou v době vzniku tohoto článku prožíváme, se nás bude pravděpodobně držet ještě celý rok 2021. Naše předpověď je, že to podstatným způsobem zvýší požadavky na hygienu a práci z domova.

Hygiena na pracovišti

Vzhledem k epidemii COVID-19 budou ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů kladeny podstatně vyšší požadavky na hygienu. Zaměstnanci budou požadovat flexibilní pracovní plány, bezpečné pracovní prostředí, školení týkající se psychické pohody, ale i hygieny na pracovišti.

Mohlo by vás zajímat: Školení hygieny na pracovišti v období nemoci COVID-19

Home office nebo hybridní pracoviště

I pracovní prostředí, o kterém byste si ještě nedávno mysleli, že ho není možné vykonávat na dálku z domova, bude s velkou pravděpodobností muset variantou home office zvážit nebo už byla naplno zavedena. Firmy s tím budou stále více počítat a budou vzdělávat sebe i své zaměstnance v tom, jak to zvládnout efektivně a bez větší ekonomické újmy.

Mohlo by vás zajímat: Posouzení rizik při práci z domova na home office

Hybridní model pracoviště je, když se zaměstnanci střídají na směny tak, že část pracovního týdne pracují v kanceláři na svém standardním pracovišti a část z domova (home office). Tento model bude v roce 2021 čím dál oblíbenější.

Vyšší požadavky na bezpečnost práce

S vyššími požadavky na pracovní prostředí stoupnou také požadavky na bezpečnost práce. Zaměstnanci budou více než kdy jindy očekávat zvýšenou čistotu a hygienu na pracovišti, ale také dodržování bezpečných pracovních podmínek. Uchazeči o nové zaměstnání budou hodnotit nejen příležitost pro profesní růst nebo finanční ohodnocení, ale také bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Firmy, kterým není BOZP cizí a záleží jim na ochraně zdraví svých zaměstnanců, budou efektivnější při náborech kvalitní pracovní síly a zároveň udržení talentovaných a ceněných pracovníků, kterých je v České republice v současnosti žalostný nedostatek. Zaměstnanci se chtějí cítit bezpečně při výkonu své práce a lze předpovídat, že v roce 2021 to bude stále častější požadavek.

Nové technologie zaměřené na detekci COVID-19

V roce 2021 můžeme očekávat zvýšený zájem o nové moderní technologie, které dokáží detekovat příznaky onemocnění COVID-19. Jedná se zejména o automatickou detekci teploty zaměstnanců u vstupu do zaměstnání, ale také například o nástroje pro automatické sledování kontaktů, který upozorňuje zaměstnance, kteří byli v kontaktu s jiným pracovníkem, který byl pozitivně testován na COVID-19.

Více pozornosti na terapeutické a meditační aplikace

Z vlastní zkušenosti asi víte, že stres a úzkost způsobená virovým onemocněním COVID-19 dopadla téměř na celou populaci. Trpí-li zaměstnanci stresem a jinými problémy týkající se duševního zdraví, raději hledají pomoc v technologiích, než aby se obrátili na lidskou pomoc. Protože kolem duševního zdraví panuje určité stigma, zaměstnanci o něm většinou nechtějí mluvit. Obecně se totiž bojí vyloučení z kolektivu nebo ztráty práce.

Už desítky let jsou moderní technologie součástí našich každodenních životů, a to včetně těch pracovních. Považujeme je za samozřejmost. Zatímco dříve jsme některé úkony museli dělat ručně, dnes je za nás dělají automatizované technologie a my to považujeme za samozřejmost, protože jsme na to již řadu let zvyklí. Některé firmy už nyní používají pro své zaměstnance terapeutické a meditační aplikace pro mobilní telefony, které jsou zaměřené na zlepšení a podporu duševního zdraví a pohody. Jejich cílem je např. sledování aktivity, spalování kalorií, kvalita spánku apod. Můžete se ale setkat také s funkcemi, které nahrazují terapeuty a psychology. V takovém pojetí vám aplikace pomůže meditovat nebo se spojit s terapeutem online. Existují dokonce i aplikace, prostřednictvím kterých si můžete povídat s robotem terapeutem.

Můžete zkusit např.:

 • Terap.io
 • Calmio
 • Mindfullness
 • Buddhify
 • Virgin Pulse
 • Calm
 • Headspace
 • Aura

Zvýšený zájem o e-learningové kurzy a online školení BOZP

Klasické prezenční školení v oblasti bezpečnosti práce bude kvůli epidemii v roce 2021 téměř úplně potlačeno. Budou se pořádat jen nejdůležitější a neodkladná profesní školení, bez kterých není možné provádět určité druhy práce – např. školení svářečů, vazačů břemen na jeřáby apod.

Naopak na vzrůstu bude e-learning, tedy online školení na dálku, protože firmy budou chtít minimalizovat riziko přenosu koronavirové infekce ve své firmě, ušetřit peníze a čas.