Každý, kdo ve svém zaměstnání nebo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič, by ji měl znát. Nejen znát, ale hlavně se jí řídit. Řeč je o České technické normě s označením ČSN 33 1600. Tato norma je platná od roku 2010 a její jednotlivá ustanovení upravují podmínky a průběh povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

Podle této normy se tedy provádí revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů před prvním použitím, během používání i revize po každé provedené opravě spotřebiče. Pozor, tato norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchů, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti!

Revize před každým novým použitím

Kontroly nepřípevněných spotřebičů provádí ten, kdo je užívá, a to ještě před jejich použitím – prvním i každým takzvaně „novým“ použitím. To v praxi může znamenat třeba před zahájením výuky ve škole po prázdninách nebo před ubytováním nového nájemníka či nového hosta do hotelového pokoje. Tato povinnost se tedy nevztahuje striktně jen na akt zakoupení a umístění nového spotřebiče, jak by se mohlo zdát.

K užití daného spotřebiče by měl být uživatel poučen. K tomu slouží primárně průvodní dokumenty (tedy návody na použití), ve kterých se uživatel dočte parametry spotřebiče, jak jej zapojit a používat a ostatní náležitosti. Není tedy čeho se bát, žádná povinná školení nejsou vyžadována a návod na zapojení a použití mikrovlnné trouby není těžká literatura.

Revize zajišťuje provozovatel

Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel (či dlouhodobý uživatel), a to vždy při předpokládané nebo zjištěné závadě, a také pravidelně v daných lhůtách (viz tabulka níže). Dále revize provádí opravář vždy po provedené opravě. Pokud elektrický spotřebič užíváte nadměrně často, je samozřejmě nutné si lhůty individuálně zkrátit.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600

Skupina

Třída ochrany

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dle skupiny jejich užívání

B

I

3 měsíce

6 měsíců

II a III

6 měsíců

C

I

6 měsíců

24 měsíců

II a III

12 měsíců

D a E

I

12 měsíců

24 měsíců

II a III

Rozdělení elektrických spotřebičů dle užívání:

  • A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
  • B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích,…)
  • C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
  • D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kavárny,…)
  • E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

A jak taková revize vlastně probíhá?

Nejdříve se všechny spotřebiče prohlédnou – zjistí se třída ochrany a parametry přívodu ke spotřebiči. Poté přichází na řadu měření. U těch spotřebičů, které lze pro účely měření odpojit od sítě, je změřen odpor ochranného vodiče, izolační odpor a unikající proud. Nelze-li v době revize přístroj odpojit od sítě, provede se měření ve chvíli, kdy to bude možné. Součástí měření je ještě kontrola vývodů, kabelů a jejich příslušenství. Poté se spotřebič zapojí zpět do sítě a je zkontrolován jeho chod. Na závěr je ještě nutné zjistit, zda označení spotřebiče sedí, v případě nutnosti je ho potřeba upravit tak, aby se shodoval se současným stavem. O zaznamenání proběhlé revize snad není třeba se zmiňovat. Při kontrole elektrických spotřebičů je samozřejmě nutné držet se průvodní dokumentace a informací obsažených v ní.

A jaká je cena za revizi elektrospotřebiče?

Obvykle se ceny revizí elektrických spotřebičů pohybují od 40,- Kč do 70,- Kč za kus. Cenu ovlivňuje typ elektrického spotřebiče, počet kusů na provozovně a dále doprava revizního technika. Pokud byste chtěli vytvořit i evidenční kartu elektrospotřebiče, je nutné připočíst zhruba 15,- Kč. Ta ze obvykle zpracovává pouze při první revizi. K ceně je většinou nutno přičíst DPH.

Vyzkoušejte firmu CRDR – Bezpečnost práce komplexně