Určitě už jste si někdy v blízkosti výtahu všimli bezpečnostní cedulky s nápisem „Nepoužívejte výtah v případě požáru“. Toto varování vždy dodržujte! Používání výtahu, zejména pak ve výškových budovách, může být velmi nebezpečný nápad. Zapomeňte na to, že je to šance na rychlou evakuaci a záchranu života. Takové jednání může mít spíše fatální následky. Zde jsou důvody, proč při evakuaci v případě požáru nikdy nepoužívat výtah.

„Použít výtah při požáru můžete pouze v případě, že se jedná o požární evakuační výtah.“

Co může způsobit požár ve výtahu?

Už v 60. letech bylo zjištěno, že teplo vznikající v důsledku požáru může způsobit poškození tlačítka pro přivolání výtahu. Řídící systém může při zmáčknutí tohoto tlačítka selhat a zastavit výtah jinde, než bylo požadováno. To znamená, že výtah může přejet do podlaží, kde zrovna hoří.

Požár může také způsobit výpadek napájení. V tomto případě se bez záložní energie zasekne v podlaží, nebo ještě hůře v mezipodlaží.

U starších výtahů může teplo ohnout dveře nebo poškodit kabely, což může způsobit zaseknutí. Větší poškození konstrukce může způsobit dokonce zhroucení výtahové šachty.

Je jasné, že osoba uvnitř výtahu je ve všech výše uvedených situacích vystavena extrémnímu nebezpečí.

Piktogram pro bezpečnostní cedulku: „Nepoužívejte výtah v případě požáru“
Piktogram pro bezpečnostní cedulku: „Nepoužívejte výtah v případě požáru“

5 důvodů, proč nepoužívat výtah, když hoří

Pokud jste četli předchozí řádky asi sami usoudíte, že používat výtah, když hoří, bude s velkou pravděpodobností velmi riskantní a životu nebezpečné. Pokud vás to nepřesvědčilo, přečtěte si dalších 5 důvodů, proč toto doporučení neignorovat. 

  1. Můžete uvíznout mezi dvěma patry hořící budovy
  2. Šachta výtahu funguje jako komín
  3. Porucha výtahu kvůli vysoké teplotě
  4. Přetížení výtahu v panice
  5. Rozšíření ohně v důsledku cirkulace vzduchu

1. Můžete uvíznout mezi dvěma patry hořící budovy

Existuje mnoho důvodů, proč byste neměli používat výtahy v případě požáru. Hlavním důvodem je však přerušení dodávky elektrické energie. Může totiž způsobit, že se lidé ve výtahu zaseknou mezi dvěma patry a budou bez přístupu k okamžité pomoci. V případě, že jsou cestující uvězněni ve výtahu v mezipodlaží, je pro hasiče vzhledem k umístění šachty velmi obtížné se k nim dostat.

2. Šachta výtahu funguje jako komín

V případě požáru ve vícepodlažních budovách jsou hořlavé plyny a kouř vycházející z ohně lehčí než vzduch a mají tendenci se rychle rozšiřovat. Šachta výtahu pak funguje jako komín, který dává kouři a ohni možnost stoupat nahoru. Jakmile se začnou dostávat šachtou nahoru a smíchají se se vzduchem, začnou nekontrolovatelně hořet a zvyšovat teplotu celé výtahové šachty. Je tak pravděpodobné, že pokud by byli lidé ve výtahu, během chvíle by zemřeli kvůli horkým jedovatým plynům a extrémně žhavému prostředí.

3. Porucha výtahu kvůli vysoké teplotě

Většina výtahů není navržena pro použití v extrémně horkých teplotách. I když je oheň v nejvyšším podlaží budovy, a vy se nacházíte níže, nejezděte dolu výtahem. Výtah může přestat fungovat kvůli vysoké teplotě, která působí na jeho komponenty v úplně jiném podlaží, kde právě hoří. Pokud se výtah porouchá a zasekne, nemusíte mít možnost se z něj dostat a plameny se postupně dostanou až k vám.

4. Přetížení výtahu v panice

V případě požáru v budově je vždy mnoho lidí, kteří dostanou paniku a nejsou schopni zachovat chladnou hlavu a racionálně používat svůj mozek. Šok může být opravdu veliký a nečekaný. V takovém případě může dojít k tomu, že výtah se ve zmatku přeplní, protože všichni chtějí místo co nejdříve opustit, ale už nikdo nemyslí na to, že přetížení může způsobit zastavení výtahu nebo dokonce jeho zřícení.

Důležité je také zmínit, že v každém patře budou další lidé, kteří se budou chtít svézt dolů. Pokud výtah pojede, tak s velkou pravděpodobností ho v každém patře zastaví další panikařící lidé, což vám může sebrat drahocenný čas na evakuaci po schodech. Výtah je v mnoha případech pomalejší než pěší únik.

5. Rozšíření ohně v důsledku cirkulace vzduchu

Pátým důvodem, proč při požáru v budově nepoužívat výtah, je cirkulace vzduchu. Cirkulace vzduchu v důsledku pohybu výtahu může mít totiž devastující účinek a může rozšířit oheň do více podlaží.


Záchranné práce při požáru ve výtahu

Záchranná operace při požáru ve výtahu vyžaduje speciální výcvik, odborné dovednosti a dostatečné znalosti technologie výtahu. Nesprávné záchranné postupy mohou mít za následek vystavení ohroženého i záchranáře velkému nebezpečí.

Záchranná operace většinou vyžaduje také přístup do strojovny výtahu, kde jsou umístěny ovládací prvky. Přístup do ní může být blokován kouřem, což záchranu často komplikuje.

Pokud je budova v plamenech a výtah je zaseknutý mezi podlažími, musí záchranáři jednat velmi rychle. Mohou být sami vystaveni ohni, což zvyšuje riziko pro všechny zúčastněné. 

Evakuace osob se sníženou mobilitou

Rizika při používání výtahu v případě požáru se zvyšují při evakuaci osob, které mají sníženou mobilitu nebo jsou zdravotně postiženi. I na ně je třeba myslet a vždy jim pomoci. V takových případech musíte být obzvláště opatrní a zcela vyloučit používání výtahu, protože inherentní rizika náhodného uvěznění ve výtahu v případě požáru se zvyšují komplikacemi vyplývajícími z omezení osob se sníženou pohyblivostí.

Poznámka: Inherentní riziko je riziko, které nebere v úvahu již zavedená opatření snižující hrozbu.

Moderní výtahy, bezpečnější výtahy

V současné době mají moderní výtahy systémy, které zabraňují nebezpečí požáru. Jedná se například o detektory požáru. Typickým příkladem je řídicí středisko požární signalizace, které může nařídit, aby výtahy sestoupily do předem definovaného patra, což je obvykle přízemí. V takovém případě systém zabrání použití výtahu, dokud požární poplach neskončí. Tyto protipožární systémy chrání lidi a umožňují hasičům a záchranářům zjednodušovat záchranné operace.