Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo jen malý živnostník či OSVČ, mají v oblasti požární ochrany dle zákona své povinnosti. Těch není zrovna málo, ale vše se odvíjí od toho, o jaký se jedná provoz. Zákon o požární ochraně ukládá, že podnikatel je povinen zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro oblast požární ochrany (PO). Zařazeni budete buď do pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím nebo pracoviště s vysokým požárním nebezpečím.

Zařazení do rizikové kategorie

Více informací o zařazení do jedné ze tří rizikových kategorií naleznete v článku Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany.

Minimální – základní povinnosti požární ochrany (PO)

Na základě výše uvedeného členění do rizikových kategorií jsou jednotlivým subjektům stanoveny jejich povinnosti. V textu níže tedy uvádíme tzv. minimum či základní povinnosti PO pro zaměstnavatele. Ve skutečnosti ale může být povinností mnohem více.

Bez požární techniky a bezpečnostních zařízení určitě neprojdete

Až vás navštíví Státní požární dozor (SPD), který provádí kontroly dodržování povinností PO, jednou z prvních věcí, co bude kontrolovat, bude určitě požární technika a bezpečnostní zařízení, které má povinnost každý zaměstnavatel na pracovišti zajistit. Jedná se zejména o hasící přístroje, požární dveře, nouzové osvětlení a bezpečnostní tabulky. U hasících přístrojů nezapomeňte na jejich pravidelné revize.

Dobré podmínky pro hašení požáru jsou nezbytné

Pokud chcete uspokojit návštěvu SPD, určitě byste měli dbát na to, abyste splňovali podmínky pro případné hašení požáru a záchranné práce. Tzn., především udržovat přístupné a volné únikové cesty a příjezdové komunikace, a mít volný přístup k rozvodným zařízením (elektřina, voda, plyn a hlavní uzavěry a prostředky PO).

Správné umístění bezpečnostních značek je kontrolováno často

Nezapomeňte na předepsané bezpečnostní tabulky, značky, zákazy, příkazy, pokyny a označení evakuačních cest. Tyto povinnosti jsou kontrolovány velmi často.

Základem úspěchu je dokumentace požární ochrany

Dokumentace PO je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli mít v pořádku. Je to další velmi důležitá věc, na kterou se bude SPD ptát. A nezůstanou jen u dotazů. Budou se chtít také podívat, jak je dokumentace zpracovaná, a zda vše souhlasí se skutečným stavem, proto je dobré dokumentaci PO také pravidelně aktualizovat.

Důležité jsou také revize elektrospotřebičů a plynových zařízení

Další velmi významnou věcí, kterou bude určitě SPD chtít vidět, jsou revize elektrospotřebičů a plynových zařízení. Jaké je třeba dělat revize a hlavně, jak často, si povíme v dalších článcích.

Nezapomeňte na pravidelné kontroly a aktualizace dokumentace PO

Pokud je vaše činnost zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, je vaší povinností mít zpracovanou a průběžně aktualizovanou dokumentaci požární ochrany. Kontrola aktuálnosti musí být dle zákona prováděna nejméně 1x ročně.

Školení PO zaměstnanců a vedoucích pracovníků ve stanovených termínech

Na pracovištích, které jsou zařazeny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím požáru, musí zaměstnavatel zajistit školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, a to včetně odborné přípravy preventistů PO. Školení zaměstnanců musí dle zákona provádět buď proškolený vedoucí pracovník nebo preventista PO. Tam, kde je pracoviště kategorizováno s vysokým nebezpečím požáru, musí školení provádět proškolený vedoucí pracovník nebo technik PO, a to nejméně 1x za 2 roky. Školení vedoucích pracovníků pak nejméně 1x za 3 roky a odborné přípravy preventistů PO 1x ročně provádí opět technik PO nebo OZO (odborně způsobilá osoba).

Další základní povinnosti PO

  • dodržování technických podmínek a návodů
  • pravidelné kontroly a dodržování předpisů o PO
  • bezodkladné oznámení každého požáru
  • stanovení organizace zabezpečení PO
  • pravidelné revize, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
  • zpracování posouzení požárního nebezpečí odborně způsobilou osobou
  • atd.

Víte, jaké povinnosti v PO máte vy?

Pokud to víte, jedině dobře, protože tím předejdete případným sankcím či pokutám. Pokud však nevíte, rádi vám s touto problematikou pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.