Co dělat, když zaměstnavatel porušuje bezpečnost práce, a na koho se obrátit, jsou v souvislosti s BOZP jedny z nejčastějších otázek, na které se zaměstnanci ptají. Máte i vy podobný problém? V tomto článku vám vysvětlíme, jaké máte jako zaměstnanec práva a možnosti řešení.

Souvislosti!

Abyste pochopili co dělat, když si myslíte, že váš zaměstnavatel porušuje povinnosti bezpečnosti práce či požární ochrany, musíte si přečíst tento článek od začátku až do konce. Některé věci mají zásadní souvislosti a to může rozklíčovat váš problém.

Obsah článku


Na co si zaměstnanci nejvíce stěžují

Do redakce nám chodí celá řada dotazů, avšak nejčastěji si lidé stěžují na špatnou ergonomii práce a neúnosnou teplotu na pracovišti. Objevují se ale i další stížnosti týkající se například:

  • neposkytování OOPP,
  • neposkytování pitného režimu,
  • nedodržování pracovní doby,
  • neproškolení zaměstnance v BOZP,
  • nedostatečné seznámení s riziky na pracovišti.

Tip: A jakou máte vy zkušenost s porušováním bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele? Napište nám do komentáře na konci článku nebo do naší bezplatné BOZP poradny na Facebooku.

Dva úhly pohledu. Začněte u sebe

Zaměstnanci si stěžují na nejrůznější porušování bezpečnosti práce ze strany svého zaměstnavatele. Někdy se jedná o opravdu velmi závažná pochybení, ale v mnoha případech jde jen o maličkosti nebo dokonce vymýšlení ze strany pracovníků. Některé dotazy, které nám chodí, opravdu stojí za to.

„Dobrý den. Mám dotaz ohledně bezpečnosti práce. Kolega, se kterým sedím v kanceláři, neustále otevírá okno, protože je mu vedro. Mně je ale zase zima a jsem často nastydlý. Na koho se mám obrátit a kam mohu podat stížnost pro porušování BOZP?“

Podobné dotazy se netýkají bezpečnosti práce, ale osobních vztahů mezi zaměstnanci, případně mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. V takové případě nemá smysl si stěžovat například na OIP. Ty řeší podstatně závažnější problémy a jednoduše řečeno nemají na podobné události čas. Doporučujeme podobným stěžujícím, aby začali u sebe a snažili se podobné situace řešit ideálně se zaměstnavatelem.

Na druhou stranu i na první pohled maličkost může postupně přejít v závažný zdravotní problém. Například, když jsou dlouhodobě porušovány zásady ergonomie práce a pracovního prostředí nebo když zaměstnanci pracují v rizikovém provozu a zaměstnavatel přehlíží dodržování zásad bezpečnosti práce. To může mít z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv na zdraví člověka.

Setkali jsme se například také s tím, že si jeden pán stěžoval na několikaletý spor s kolegyní, který začal jakousi pracovní neshodou, pokračoval omezením komunikace, urážkami a přešel až k údajné šikaně. Šikana na pracovišti je sice považována za součást BOZP, ale její řešení je v mnoha případech velmi obtížné. Snažte se proto podobné spory řešit nejdříve rozumnou hlavou a domluvou. Pokud je pro vás situace dlouhodobě nesnesitelná je lepší práci opustit.

Existují ale případy, při kterých dochází k opravdové šikaně vyvolávající pracovní stres. Ten může být z hlediska bezpečnosti práce v dlouhodobém horizontu pro člověka velmi nebezpečný. Pokud na pracovišti dochází například k násilí, sexuálnímu obtěžování, pronásledování, ale také posmívání či zesměšňování, může to být velmi nepříjemné zejména pro psychiku člověka. V takovém případě doporučujeme řešit záležitost se zaměstnavatelem, případně s odbory.

Než tedy začnete váš problém řešit, doporučujeme dobře vyhodnotit, o jak závažné porušení BOZP ze strany zaměstnavatele se jedná. Podle toho pak můžete přistupovat k adekvátním opatřením, ke kterým se ještě dostaneme.

Vyhodnoťte závažnost porušení BOZP

Pokud jste četli předchozí řádky, možná jste pochopili, že stěžovat si na nepodstatné věci a malichernosti nikam nevede. Můžete se ale setkat s porušováním BOZP v takové míře, která skutečně ohrožuje lidské zdraví a může mít velmi negativní dopad na společnost. Jak tedy správně vyhodnotit závažnost porušování BOZP? Položte si tyto otázky.

Je váš problém osobní nebo se opravdu týká bezpečnosti práce?

Máte-li osobní spor například s kolegou nebo se zaměstnavatelem týkající se problémů jako je otevřené okno, neřešte ho s vědomím, že se jedná o bezpečnost práce. Řešte ho na úrovni osobních vztahů ve firmě.

Jsou v ohrožení lidské životy?

Pokud máte podezření, že na vašem pracovišti se vyskytuje velmi nebezpečné riziko ohrožující zdraví nebo dokonce životy lidí, nebojte se s tím něco udělat. Můžete zachránit lidský život. Je dokonce vaší povinností tuto skutečnost ohlásit. Jděte za zaměstnavatelem, případně za odborně způsobilou osobou, která má ve firmě na starosti BOZP a PO, a oznamte problém. Pokud věc řešit nebude, obraťte se na odbory, má-li je firma. Obrátit se můžete také na Oblastní inspektorát práce a podat stížnost.

V ideálním případě je dobré si opatřit důkazy formou záznamového zařízení (fotka, video) nebo mít svědectví ostatních kolegů. Důkazní materiál může celou věc urychlit. Jestliže se navíc jedná o závažné pochybení, které ohrožuje lidské životy, měl by kontrolní orgán jednat rychle.

Jak postupovat, když si myslíte, že dochází k porušení BOZP?

Z pohledu bezpečnosti práce existují dva typy firem:

  1. společensky odpovědná firma, která ctí zásady bezpečnosti práce a přistupuje k problematice uceleně – má holistický přístup k BOZP,
  2. firma vnímající BOZP jako nutné zlo, nerespektující zákonné povinnosti a vyvolávající příznaky nebezpečného pracoviště.

„Typ firmy má při řešení porušování BOZP zásadní význam.“

Společensky odpovědná firma

Ze zkušenosti víme, že firma, která ctí zásady BOZP v drtivé většině případů, kdy si zaměstnanci stěžují na porušování bezpečnosti práce, problémy řeší. Takové firmě totiž záleží na svých zaměstnancích a není jim lhostejné jejich zdraví. Svých zaměstnanců si váží a nechtějí o ně přijít. Moc dobře ví, že se jim to v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Firma vnímající BOZP jako nutné zlo

S firmou vnímající BOZP jako nutné zlo bývá ve většině případů velký problém. Pokud bezpečnost práce ignorují, většinou je ani nebude zajímat to, že si nějaký zaměstnanec stěžuje na porušování povinností BOZP. I přesto můžete zkusit svůj problém zaměstnavateli sdělit, ale pravděpodobnost, že uspějete, je malá. Proto doporučujeme všem pracovníkům, aby se už při hledání práce zajímali o to, jaký má jejich potenciální zaměstnavatel vztah k BOZP.

Zaměstnavatel ignoruje porušování BOZP. Na koho se obrátit?

Pokud zaměstnavatel vaši stížnost ignoruje a problém s bezpečností práce neřeší, máte v podstatě tři možnosti, jak to řešit.

Nejdříve řešte porušení BOZP se zaměstnavatelem

Vždy se snažte problém řešit se zaměstnavatelem nebo přímo s odborně způsobilou osobou, která ve firmě řeší BOZP. Pokud vás jako zaměstnanců bude víc, budete mít větší sílu. V případě, že zaměstnavatel váš podnět na porušování BOZP ignoruje a neřeší, můžete se obrátit také na odbory.

Má-li společnost odbory, obraťte se na ně

Odbory jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod a zákoníkem práce a zastupují zaměstnance. Mají právo u zaměstnavatele provést kontrolu nad stavem pracovních podmínek a BOZP. Má-li firma, ve které pracujete, odbory, obraťte se na ně. Je i v jejich zájmu, aby se celá záležitost vyřídila.

V krajním případě podejte stížnost na inspektorát bezpečnosti práce

Jde-li opravdu do tuhého, a jasné porušování BOZP neřeší zaměstnavatel ani odbory, máte v podstatě poslední možnost, a to obrátit se na inspektorát bezpečnosti práce, respektive Oblastní inspektorát práce.

Buďte připraveni na to, že jakákoliv stížnost může vyvolat vedlejší efekt v podobě možného zhoršení vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavateli se určitě nebude líbit fakt, že jste na něj podali stížnost. Vždy proto zvažte, jaké to může mít dopady a zda vám to stojí zato. Je-li situace dlouhodobě neúnosná, zvažte, jestli není lepší si najít jinou bezpečnější práci. Vždy ale pamatujte na to, že pokud se jedná o závažný problém, můžete to být právě vy, kdo zachrání lidský život.

Tip: Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?