Víte, že jako zaměstnavatel máte povinnost přijmout opatření, která připraví vaše zaměstnance na případnou evakuaci? A nejen to. Musíte také určit zaměstnance, kteří budou případnou evakuaci organizovat a koordinovat. Přečtěte si vaše povinnosti.

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost:

 • přijmout na svém pracovišti opatření pro případ, že dojde k mimořádné události, jako je požár, povodeň, havárie a s tím spojená evakuace,
 • připravit zaměstnance na případnou evakuaci včetně pokynů k zastavení práce a okamžitému opuštění pracoviště.
 • zajistit a určit podle druhu své činnosti a velikosti pracoviště dostatečný počet zaměstnanců, kteří v případě krizové situace:
  • poskytují první pomoc,
  • organizují evakuaci zaměstnanců,
  • zajišťují přivolání záchranné služby, hasičů a policie,
 • vyškolit vybrané zaměstnance pro případ evakuace, a to ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb,
  zajistit požární techniku a vybavení, jako jsou hasicí přístroje, značení evakuačních cest apod., které musí být v rozsahu odpovídající rizikům, jež se vyskytují na pracovišti.

Legislativa: § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Mohlo by vás zajímat: