Agenda BOZP se neustále rozvíjí a změny se týkají zaměstnavatelů i jejich zaměstnanců. Hlavní povinností zaměstnavatelů je, aby zaměstnancům zajistili takové pracovní podmínky, které jim zajistí bezpečí při práci, současně musí proškolit zaměstnance v oblasti požární ochrany, první pomoci atd., vždy v souladu se zákonem a aktuálními normami a směrnicemi. Ne vždy ale vše probíhá tak, jak by mělo a ne vždy mají školení odpovídajicí efekt. Jaká je aktuální situace v praktickém plnění BOZP v českých podnicích? Jak zaměstnanci vnímají efekt školení? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek přináší nový průzkum společnosti CRDR s.r.o.

Průzkum probíhal v období března a dubna 2015. Přináší tedy nejčerstvější informace z oblasti BOZP. Dotazováno bylo celkem 500 respondentů z řad zaměstnanců. V tomto případě byla použita metoda CAWI – Computer Assisted Web Interviewing – dotazování pomocí internetového panelu respondentů. Osloveno bylo také 248 zaměstnavatelů. Zde byla použita metoda CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing – telefonické dotazování za pomoci počítače.

Nejdůležitější výsledky průzkumu – zaměstnanci

Nejdůležitější výsledky průzkumu – zaměstnanci

Zaměstnanci v rámci průzkumu zodpovídali otázky, které zkoumali jejich názory na zajištění oblasti BOZP v jejich pracovním prostředí. Překvapivý výsledek přinesla otázka, zda se zaměstnanci cítí v práci bezpečně. Bylo zjištěno, že pocit bezpečí během celé pracovní doby u všech pracovních činností mají pouze 3 z 5 zaměstnanců. Ukázalo se, že pocit bezpečí souvisí s dosaženým vzděláním – alespoň někdy se cítí v práci ohroženo na zdraví 65 % zaměstnanců s výučním listem či základním vzděláním, stejný pocit má ale jen 23 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Bylo také zjišťováno, jak jsou na tom zaměstnanci v oblasti požární ochrany či první pomoci. V prvním případě byl výsledek překvapivě pozitivní: Téměř 4/5 zaměstnanců ví, kde se nacházejí požární přístroje a tvrdí, že je umí použít. V případě poskytnutí první pomoci byly zjištěny nedostatky. Například správnou frekvenci stlačování hrudníku při masáži srdce nezná 63 % dotazovaných. Dobře nedopadl ani znalostní test, který byl věnován pracovním úrazům.

Co se týče znalostí, které si zaměstnanci odnáší ze školení BOZP, pouze 53 % uvedlo, že se cítí být v oblasti bezpečnosti práce řádně proškoleno.

Nejdůležitější výsledky průzkumu – zaměstnavatelé

Nejdůležitější výsledky průzkumu – zaměstnavatelé

U zaměstnavatelů byl průzkum zaměřen hlavně na zjištění oblíbené formy školení BOZP i provádění školení. Bylo zjištěno, že 4 z 5 firem stále dává přednost klasické formě školení s lektorem, před moderní podobou online kurzu. Průzkum ale ukázal, že výsledky nekorespondují s tvrzením zaměstnanců: Pouze 62% odpovědělo, že se s klasickým kurzem setkalo. Pozitivní výsledkem je, že 2 z 3 firem pořádalo školení BOZP v posledních 12 měsících, pouze 5 firem přiznalo, že pořádaly školení BOZP více než před rokem.

Bylo také zjištěno, že celých 95 % firem nikdy neplatilo v souvislosti s bezpečností práce pokutu a 46 % firem má zájem o odbornou pomoc v této oblasti.

Podívejte se nebo si stáhněte celý průzkum BOZP

Průzkum BOZP ke stažení v PDF

 


Průzkum je mediálně prezentován s podporou od společnosti nedori.cz.

Zdroj: CRDR s.r.o.