První pomoc a záchrana lidského života

Jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem

Dostali jste se do situace, ve které byl někdo ve vašem okolí zasažen elektrickým proudem a nevíte, co přesně máte dělat? Nebo nechcete být takovou nepříjemnou událostí zaskočeni, ale naopak připraveni? Přečtěte si následující krátký kurz, jak přesně poskytnout první pomoc osobě, které byla zasažena elektrickým proudem. Kurz vás provede základními pravidly, jak se v takové situaci chovat a co přesně dělat.

Přečíst

Traumatologický plán pro první předlékařskou pomoc

Zákoník práce udává zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí. Současně také musí zaměstnance upozornit na možná rizika a hrozby, seznámit je s tím, jak se chovat v případě pracovního úrazu i v nenadálých situacích. Zaměstnavatel má také povinnost zajistit, aby v případě úrazu byla zaměstnanci řádně poskytnuta první pomoc. Pro všechny tyto případy by měl sloužit tzv. Traumatologický plán. Jak by měl vypadat?

Přečíst

Zvládnete poskytnout první pomoc na pracovišti?

Na pracovišti trávíte značnou část svého času, tak se může lehce stát, že dojde k úrazu. Nemusí jít přímo o zranění, ale i o neočekávaný projev nemoci našeho kolegy či kolegyně. Během poklidné pracovní doby se tak můžeme setkat například s astmatickým a diabetickým záchvatem, infarktem či anafylaktickým šokem. Jak se zachováte?

Přečíst

Jaký je správný obsah lékárničky na pracovišti dle zákona

V tomto článku se budeme věnovat současným zákonům a předpisům, které stanovují, jaký obsah má ve skutečnosti lékárnička mít, a kolik jich vlastně má na pracovišti být. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček, přičemž jejich obsah je pokaždé trochu odlišný.

V čem jsou rozdíly, a jak poznat jaký počet je ten správný, vám pomůže tento článek.

Přečíst
Načítání

Zeptej se Sandry

BOZP komplexně

BOZP a PO poradna ZDARMA

Zkuste zdarma