Na pracovišti trávíte značnou část svého času, proto nepodceňujte postupy poskytnutí první pomoci kolegům, u kterých se v průběhu poklidné pracovní doby může projevit například epileptický záchvat, mdloby, hypoglykemický stav či stavy dušnosti.

Jak se zachováte? Umíte s klidem a rychlostí zareagovat nebo podlehnete panice?

Než stačí přijet zdravotnická záchranná služba, rozhodují mnohdy pouhé vteřiny. Kurzy první pomoci nejsou pro zaměstnance povinné, na rozdíl od školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Povinnost zajistit školení BOZP a PO pro zaměstnance je ošetřena zákoníkem práce a dalšími zákony a předpisy. Seznámení se ze zásadami poskytnutí první pomoci, je ale pro některé druhy pracovišť, podle jejich druhu činnosti a míry rizikovosti povinná. Pojďme se seznámit s projevy 4 nepříjemných nemocí, se kterými se můžete setkat u svých kolegů na tak nerizikovém pracovišti jakým je kancelář.

Stav dušnosti

Koho mohou postihnout? Kolegy, trpící astmatem nebo jinou plicní nemocí a kolegy se slabou srdeční činností. Dalším spouštěčem záchvatu dušnosti je i psychická nerovnováha. Jak poznat, že jde o dušnost? Váš kolega má potíže s dýcháním, při nádechu vydává pískavé zvuky, jeho dech je mělký a povrchní, není schopen říct na pár nádechů celou větu, v horších případech může dojít k promodrávání.

Kolegovi postiženému dušnosti pomůžeme zaujmout polohu v předklonu v sedě se zapřenýma rukama. Ta se jinak nazývá úlevová poloha. Pozor! V případě dušnosti je nežádoucí pokládat postiženého do pozice vleže. Taková poloha dušnost naopak zhorší a v případě, že dušnost vašeho kolegy byla vyvolána srdeční slabostí, může jeho položení vést k zástavě oběhu!

Když jsme pomohli postiženému zaujmout úlevovou polohu, snažíme se uvolnit tísnící oděv. Pokud potíže s dýcháním nepřestávají, je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu.

Mdloba

Mdloba je krátkodobá porucha vědomí, která je důsledkem odkrvení mozku. Ten vzniká například náhlou změnou polohy těla, dlouhým stáním v dusných a přelidněných prostorách, arytmií, stresovou situací u emočně citlivějších lidí. Rozpoznat mdlobu je jednoduché, postižený je bledý, zpocený, točí se mu hlava, po níž následuje sesutí k zemi.

Můžeme pomoci zachycením postiženého, aby si při pádu neublížil. Následovně ho položíme do pozice vleže a zvedneme mu nohy, uvolníme tísnivý oděv. Postižený by poté měl nabýt vědomí, v případě tomu tak není, přivoláme zdravotnickou záchrannou službu.

Hypoglykémie

Je akutní stav kolegy cukrovkáře, který vzniká snížením jeho hladiny krevního cukru. Stačí vynechání jídla nebo vyšší fyzická zátěž a máte možnost setkat se tváří tvář s hypoglykémií. Ta se projevuje pocením, třesem, slabostí, zmatenosti, poruchami koordinace, které často připomínají opilost.

Pomoc postiženému poskytneme dodáním potřebných cukrů buď formou 250 ml sladkého nápoje, nebo přímým podáním alespoň 20 gramů cukru.

Epileptický záchvat

Epileptický záchvat začíná křečemi, kdy je celé tělo napnuté, může se objevit pěna u úst, postižený začíná modrat v důsledku nedostatku kyslíku. Postižený s sebou hází, může se také pomočit.

Jak pomoci? Odstraněním všech nebezpečných předmětů z dosahu postiženého. Nikdy nedávejte postiženému nic do úst. Abyste zabránili zapadnutí jazyka, položte postiženého do stabilizované polohy na bok. Pokuste se nemocnému podložit hlavu něčím měkkým, aby se neporanil. Pokud trvá záchvat déle než tři minuty, jedná se o první záchvat nebo se nemocný při pádu poranil, voláme zdravotnickou záchrannou službu.

Zaměstnavatelé by neměli podceňovat kurzy první pomoci

Možností, jak seznámit své zaměstnance s postupy zajištění první pomoci, je hned několik. Zajímavou variantou je online verze kurzu první pomoci. Výhodou online kurzu první pomoci je například to, že odpadá nutnost uvolnit zaměstnance na delší dobu z práce, jak to mu je v případě organizovaných kurzů či najmutí školitele.