Detailní znalost motorových manipulačních vozíků i důkladná znalost prostředí, ve kterém se pohybují, umožňuje týmu školitelů společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o. vytrénovat obsluhu manipulační techniky na vysoké profesionální úrovni. Způsob, jakým se s moderní manipulační technikou zachází, podstatně ovlivňuje také její životnost, výkonnost a úroveň bezpečnosti práce. 

Toyota pomůže zákazníkům vytvořit bezpečné pracovní podmínky pro provoz manipulačních mechanismů plně v souladu s platnou legislativou a naplnit vzájemné závazky zaměstnavatele a zaměstnance podle aktuálního Zákoníku práce. Úroveň jejích tréninkových programů je odbornou veřejností široce oceňována. Toyota zkušenosti v oblasti manipulace s materiály všeho druhu zhodnocuje každý den. Vyvíjí a vylepšujeme doplňkové služby a školící programy tak, aby pomohly stávajícím či budoucím uživatelům vyrovnat se s technickým vývojem i s legislativními změnami. I díky tomu mohou zákazníci Toyoty profitovat ze všech výhod, které využití nejmodernějších vozíků a služeb této společnosti přináší. 

Nevyškolená obsluha je luxus

Různé studie se zabývaly a zabývají sledováním nákladů na manipulaci – a ve všech výpočtech dospěly ke stejnému závěru: přibližně 70 % všech nákladů připadá dlouhodobě na obsluhu manipulační techniky. S nárůstem mezd se tento podíl dále zvyšuje. 

Mnoho firem provozujících vozíků soustavně hledá nové a vylepšené metody manipulace se zbožím a jeho skladování. Je chybou, pokud se přitom koncentrují na nové technologie a lidský faktor, který je v oblasti manipulace klíčovým, zůstává na vedlejší koleji. Toyota naučí obsluhu základním požadavkům bezpečného a technicky správného ovládání vozíků všech typů.

Je samozřejmé, že odpovědnost za bezpečnost a maximální pracovní výkon svých zaměstnanců přebírá management. V případě řidičů manipulačních vozíků to znamená investovat do odborného zaškolení i pravidelného organizování opakovacích testů a přezkušování, včetně doškolování na nové typy manipulační techniky.

Stroj sám chyby nedělá, chybuje neškolený řidič. Vyškolením obslužného personálu nebo jeho managementu předejdete velkým finančním ztrátám!
Stroj sám chyby nedělá, chybuje neškolený řidič. Vyškolením obslužného personálu nebo jeho managementu předejdete velkým finančním ztrátám!

Cíle školení řidičů

  • naučit uchazeče základním požadavkům potřebným pro bezpečné a efektivní ovládání vozíku
  • vytvořit bezpečné pracovní podmínky řidiči vozíku i ostatním pracovníkům v místech, kde se pohybuje manipulační technika
  • naplňovat příslušná ustanovení Zákoníku práce a respektovat doporučení vyplývající z českých norem
  • dosáhnout nižšího počtu nehod, měně nehod znamená méně zraněných nebo dokonce usmrcených pracovníků a nižší škody na inventáři nebo zboží

Zajištění maximální úrovně bezpečnosti v provozech s manipulační technikou je nutné kombinovat s dalšími technickými nebo organizačními opatřeními, například:

  • vhodnou bezpečnostní výbavu vozíků
  • omezení přístupu k vozíkům neoprávněném osobám – individuální PIN kód
  • sledování kolizí přes systém správy flotily I_Site
  • sledování provádění technických prohlídek před každou směnou v rámci systému správy flotily I_Site
  • bezpečnostní výbavu v provozech – značení, zvuková a světelná signalizace

Více informací o školení řidičů zde.