Je jasné, že ne všichni berou bezpečnost práce zcela vážně. A je jedno, jestli se jedná o stavebnictví nebo o kancelářské prostředí. Vždy je to o člověku samotném. Buď přemýšlí, nebo ne. Na lehkou váhu berou lidé bezpečnost většinou až do chvíle, než se něco stane. V mnohých případech se to ale už nedá vrátit. Podívejte se na největší bezpečnostní chyby při práci, které jsme v roce 2018 našli na internetu.

Žebříky a práce ve výškách

Pravděpodobně nejčastěji se lidé dopouštějí závažných bezpečnostních chyb při používání žebříků a při práci ve výškách. Když jim nestačí velikost žebříku, nebo nemají správné prostředky pro výškové práce, improvizují. Kreativní nápady se meze opravdu nekladou. Co vše je člověk schopný vymyslet, ale také podstoupit, je někdy opravdu dechberoucí. Vyhněte se podobným řešením a raději se zamyslete, než něco takového budete zkoušet. Následky mohou být opravdu katastrofální.

Zásady bezpečné práce

 • používejte žebřík, jen když je to účelné
 • používejte správný typ žebříku
 • vždy před použitím zkontrolujte technický stav žebříku
 • žebřík vždy zafixujte a zabezpečte
 • při práci na žebříku nepoužívejte žádné nebezpečné nástroje
 • při práci na žebříku používejte ochranné pracovní prostředky
 • když stojíte na žebříku, nikdy se k němu neotáčejte zády
 • okolo žebříku mějte vždy volný prostor
 • na žebříku se vždy pohybujte obezřetně a bezpečně

Mohlo by vás zajímat: Zásady bezpečnosti práce při používání žebříků + 11 tipů, jak předejít pádu

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který dokáže předejít mnoha zbytečným zraněním, je používání ochranných pomůcek. Máme ale na mysli skutečné a funkční pomůcky, nikoliv improvizační řešení, které můžete vidět na těchto bizarních fotografiích.

Práva a povinnosti

Každý zaměstnavatel je povinen dle zákoníku práce zajistit svým zaměstnancům vzhledem k povaze jejich práce ochranné pracovní pomůcky, ale také dezinfekční, čisticí a mycí prostředky. Zaměstnanec je zase povinen je dle pokynů zaměstnavatele používat a pečovat o ně.

Mohlo by vás zajímat: OOPP – poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

Silniční doprava

Snad každý zažije při řízení motorového vozidla alespoň jednou nějakou nebezpečnou situaci, protože ne všichni řidiči jsou ukáznění. V Evropě a jiných vyspělých státech západního světa je bezpečnostní situace na silnicích na opravdu vysoké úrovni. Horší to je ale v Rusku a jiných asijských zemích, jako je například Indie, Čína, Vietnam apod. Tam zažijete opravdový silniční bizár.

Častá rizika

 • nedodržování dopravních předpisů
 • špatné zajištění přepravovaných předmětů
 • nedodržování povinných bezpečnostních přestávek
 • havárie způsobená pod vlivem alkoholu nebo drog
 • podvodné technické prohlídky

Mohlo by vás zajímat: BOZP v dopravě a logistice. Co musíte splňovat, na co si dát pozor a jak mít vše v pořádku?

Elektřina a elektrická zařízení

Ať už jde o počítač v kanceláři nebo elektroinstalaci na staveništi, elektřina je přítomna téměř na každém pracovišti. Při nesprávné manipulaci s eletkrickým zařízením se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu, takže bezpečná práce by měla být v tomto případě hlavní prioritou. Pamatujte si, že voda + elektřina = katastrofa. Nechovejte se, jako lidé na těchto fotografiích.

Základní bezpečnostní pokyny

 • nepracujte s elektřinou v blízkosti vody
 • nedotýkejte se spadlých elektrických drátů
 • vždy se ujistěte, že elektrické zařízení je funkční a bezpečné
 • provádějte pravidelné revize elektrických zařízení
 • při práci s elektřinou buďte vždy bdělí a odpočatí
 • nestrkejte prsty tam, kam nemáte
 • alkohol a drogy jsou při práci s elektřinou nepřípustné
 • dodržujte všechny bezpečnostní pokyny při práci s elektřinou

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost při práci s elektřinou a elektrickými zařízeními

Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí výbuchu je jedním z nejzávažnějších rizik, co se týče hromadného ohrožení více osob najednou. Exploze může být tak veliká, že může způsobit velmi závažné škody nejen a majetku, ale zejména na lidských životech. Pamatujte si, že hořlavé kapaliny a materiály by měly být vždy chráněny před všemi zdroji vznícení. Zdraví rozum zde hraje hlavní roli. Lidem na fotografiích však evidentně chybí. Nechovejte se stejně!

Základní bezpečnostní pokyny

 • nepoužívejte otevřený oheň, včetně kouření, v prostorách, kde je to zakázané
 • hořlaviny skladujte mimo pracovní prostor
 • skladujte hořlaviny jen v prostorách, které jsou k tomu určené

Mohlo by vás zajímat: 7 tipů + zákonné požadavky, jak skladovat hořlavé kapaliny a jiné požárně nebezpečné látky

Omezený přístup

Při vstupu do uzavřených prostor je důležité, aby měli pracovníci odpovídající odbornou přípravu a používali správné vybavení, které je bude chránit před bezpečnostními riziky. Pokud nebudete respektovat základní bezpečnostní pokyny a budete se chovat tak, jako lidé na těchto fotografiích, musíte počítat s těžkými následky nebo s daní nejvyšší.

Bezpečnostní rizika

 • sesuv svislých stěn výkopu
 • zasypání osob
 • pád osoby do výkopu
 • otrávení jedovatým plynem z narušeného potrubí
 • zásah elektrickým proudem

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce při výkopových pracích. Pravidla a povinnosti