Nebezpečných látek se na evropských pracovištích vyskytuje víc než si mnozí myslí. Takové látky mohou zapříčinit celou řadu nebezpečných onemocnění, zdravotních problémů a jiných bezpečnostních rizik. Proto se pro rok 2018 a 2019 stává hlavní osvětovou kampaní Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) právě téma nebezpečné látky. Cíle je zejména zvýšení povědomí o rizicích a prosazování prevence. Pojďme si kampaň více přiblížit.

Ochranu zaměstnanců před nebezpečnými látkami zajišťuje celá řada právních předpisů a norem, ale i přesto existují stále velká rizika v oblasti BOZP. Těmto látkám je v Evropské unii vystaveno velké množství lidí a velká část z nich o tom nemá ani ponětí. Důvodem je fakt, že tato nebezpečí nejsou často na první pohled viditelná nebo se o nich zkrátka neví. Jedním z příkladů jsou výpary a prach.

Pokud ale vedení ve spolupráci s řadovými zaměstnanci začne budovat kulturu prevence rizik a nahrazovat nebezpečné látky bezpečnějšími, může se celá situace změnit. Klíčovou roli bude hrát hlavně správné hodnocení rizik.

Hlavní cíle kampaně

 • zvýšení povědomí o rizicích při práci s nebezpečnými látkami a důležitost prevence
 • podpoření posuzování rizik prostřednictvím poskytování informací o nástrojích a sdílení osvědčených postupů se zaměřením zejména na odstranění či úplné nahrazení nebezpečných látek na pracovišti, ale také na preventivní opatření
 • informování o rizicích, které jsou spojeny s karcinogeny, jež mohou vznikat při práci s nebezpečnými látkami
 • zaměření a zkoumání skupiny pracovníků, kteří mají specifické potřeby a vyšší rizika s cílem poskytnout jim informace a konkrétní příklady osvědčených postupů
 • zvýšení povědomí o legislativě a poukázání na vývoj politiky v tomto směru

Vzdělávací a osvětové akce

2018

 • březen 2018 – Zasedání partnerství EU
 • duben 2018 – Zahájení kampaně a zahájení soutěže Ceny za správnou praxi
 • říjen 2018 – Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • listopad 2018 – Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště

2019

 • druhé čtvrtletí roku 2019 – Akce zaměřená na sdílení správné praxe
 • říjen 2019 – Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • listopad 2019 – Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště + Summit kampaně Zdravé pracoviště a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi

Akcí se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem o BOZP. Jsou vhodné jak pro velké, střední i malé podniky, tak pro inspektory práce, politiky, nevládní organizace, odborníky na BOZP a sdělovací prostředky.

Připojte se ke kampani

Do kampaně “Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou” se můžete zapojit různými způsoby, například:

zvyšováním povědomí o kampani distribucí propagačních materiálů
zapojením se do oficiálního partnerství kampaně
pořádáním vlastních akcí a aktivit
sledováním kampaně na sociálních sítích – #EUhealthyworkplaces
používáním a propagováním praktických nástrojů