Od 1. 1. 2014 se v Občanskem zákoníku mnohé změnilo. Změny jsou natolik velké, že převážná většina občanů ČR i přes velkou mediální masáž a osvětu neví, co vše se změnilo. Není se čemu divit. Jen málokdo má kapacitu si přečíst a hlavně pamatovat aktuální změny. Vyskytují se také mnohé pochybnosti, jak postupovat při posuzování odškodnění a uplatnění náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání. Ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA. a ministr práce a sociálních věcí Ing. František Koníček vydali společné stanovisko.

Společné stanovisko MPSV a MZ

Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Vzhledem k tomu, že se po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 vyskytují pochybnosti o tom, jak postupovat při posuzování odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

MPSV a MZ sdělují tento právní názor:

Nadále se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb., a to s ohledem na § 394 odst. 2 zákona č. 262/2005 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne 28. ledna 2014

MUDr. Martin Holcát, MBA.
ministr zdravotnictví

Ing. František Koníček
ministr práce a sociálních věcí

Dokument stanoviska je ke stažení na webu osha.europa.eu ZDE.