Státní úřad inspekce práce (SÚIP) přišel s novými statistikami pracovních úrazů v České republice za rok 2014. Podle SÚIP dlouhodobě pracovních úrazů ubývá. Například oproti roku 1998 jich bylo v roce 2014 o polovinu méně. Za rok 2014 došlo v Česku ke 40 358 pracovních úrazů, přičemž 105 jich bylo bohužel smrtelných a 1394 závažných. Statistiky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) uvádí, že smrtelné úrazy za rok 2014 byly nejnižší od roku 2009, kdy jich evidovali 103. Mezi nejrizikovější práce dlouhodobě patří řízení nákladních automobilů a tahačů a dělnické práce na stavbě.

Smrtelné pracovní úrazy za rok 2014

Mezi nejrizikovější práci patří bezesporu řidiči nákladních aut a tahačů, ale také řidiči jiných motorových vozidel a stavební dělníci. Proto se i v dalších letech dá předpokládat, že právě na tyto činnosti se budou kontrolní orgány nejvíce soustředit. V roce 2014 zemřelo při dopravní nehodě 13 řidičů nákladních vozidel a tahačů. Stavebních dělníků zemřelo v roce 2014 celkem 9, a to převážně při pádu z výšky.

Profese

2010

2011

2012

2013

2014

Řidiči nákladních automobilů a tahačů 16 14 10 11 13
Stavební dělníci 5 5 12 7 9
Řidiči motorových vozidel 2 5 5 4 8
Pomocní a nekvalifikovaní dělníci 18 20 12 11 8

 

Počty smrtelných pracovních úrazů za rok 2014

Nejvíce lidé v práci umírali při dopravních nehodách, pádech z výšky, opravách a obsluze strojů a zařízení, ale také při pádech konstrukcí a předmětů či při závalu horninou.

Profese

Počet pracovních úrazů

Řidiči motorových vozidel – dopravní nehoda 32
Pád z výšky 16
Oprava, údržba a seřizování techn. zařízení a strojů 14
Pád konstrukcí, předmětů a materiálů, zával horninou 13
Obsluha technických zařízení a strojů 11

 

Počty závažných pracovních úrazů za rok 2014

Mezi tři nejrizikovější profese, při kterých v roce 2014 v Česku vznikly závažné pracovní úrazy, patří řemeslníci a opraváři, pracovníci obsluhující stroje a zařízení a pomocní pracovníci.

Profese

Počet závažných úrazů

Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři 410
Obsluha strojů a zařízení 344
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 207
Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 135
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 91
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech 62
Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 47
Vědečtí a odborní duševní pracovníci 33
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 30
Ostatní 35

 

Nejčastější příčiny smrtelných pracovních úrazů

Praha, Plzeň a Brno patří mezi města, kde se událo nejvíce smrtelných pracovních úrazů. Na Prahu ji připadá 14, na Plzeň 7 a na Brno 5. Podle SÚIP došlo ve většině případů ke ztrátě lidského života kvůli špatnému nebo nedostatečnému odhalení rizika. Celkem se tak stalo v 62 případech ze 105. Celkem 14 usmrcených pak nedodržovalo bezpečné a doporučené pracovní postupy nebo jednali bez oprávnění a proti zákazu. Mezi absolutně zbytečné smrtelné úrazy se pak řadí odvedení pozornosti, žertování nebo dokonce hádka zaměstnanců. Při těchto činnostech přišlo o život v roce 2014 celkem 6 osob.

Příčina pracovního úrazu

Počet smrtelných úrazů

Nedodržení bezpečného pracovního postupu nebo jednání proti zákazu 14
Odvedení pozornosti, žertování nebo hádka 6

 

Pracovní úrazy úředníků nebo vedoucích pracovníků

Statistiky SÚIP dále uvádějí, že v roce 2014 se zranilo při výkonu své práce také 47 úředníků, 33 pracovníků se zaměřením na vědu, ale například také 33 zákonodárců a vedoucích pracovníků na manažerských postech. U těchto osob nejčastěji došlo k uklouznutí a jiné podobné nehodě během pracovní cesty.

Závěrem – pracovních úrazů dlouhodobě ubývá

Co je velmi pozitivní na těchto ne moc pozitivních statistikách, je fakt, že pracovních úrazů z dlouhodobého hlediska razantně ubývá. Například v roce 1998 zaznamenal SÚIP neuvěřitelných 85 469 pracovních úrazů, přičemž v roce 2014 jich bylo v České republice 40 358, což je zhruba polovina.

Statistiky pracovních úrazů za posledních 6 let

Rok

Počet pracovních úrazů

Počet smrtelných úrazů

2009 50 173 103
2010 51 678 121
2011 47 111 125
2012 44 108 113
2013 39 412 108
2014 40 358 105

 

Zdroj: zpravy.aktualne.cz