Zvedání, přemístění a ukládání břemen představuje velké riziko, při kterém může dojít k pracovnímu úrazu i trvalému poškození zdraví. Je možné ho snížit jedině dodržováním základních pravidel, která si představíme. Následující text je určen pro zaměstnavatele, zaměstnance i OSVČ.

Co jsou břemena

Břemenem může být jakákoliv věc, ale třeba i zvíře či člověk (v případě péče o nemocné). Manipulace s břemeny jsou všechny úkony, které je možné vykonávat – tzn. zvedat, tahat, strkat, pokládat, přemisťovat atd.

Hygienické limity pro ručně přenášená břemena

Občasné zvedání a přenášení 

Časté zvedání a přenášení

Za osmihodinovou směnu

muži 50 kg 30 kg 10 000 kg
ženy 20 kg 15 kg 6 500 kg

Více v § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 

Co ovlivňuje práci s břemeny a riziko úrazu

 1. vlastnosti břemene: tvar, hmotnost, úchopové možnosti apod.
 2. způsob manipulace s břemenem – zvedání, tahání apod.
 3. pohyby a pracovní poloha při manipulaci
 4. pomůcky, které jsou při manipulaci využívány
 5. stav a vlastnosti pracovního prostředí
 6. individuální vlastnosti – fyzická síla osoby apod.

Jak předcházet riziku pracovního úrazu

Vždy je nutné způsob manipulace přizpůsobit vlastnostem břemene. Aby se riziko úrazu snížilo, vždy je třeba dopředu znát postup, jakým se břemeno zvedne a bude s ním manipulováno, připravit trasu, kudy bude břemeno přenášeno i místo, kam bude uloženo.

Pravidla správné manipulace s břemeny

 1. je třeba správně stanovit těžiště břemene – při zvedání by vzdálenost mezi těžištěm těla a břemene měla být co nejmenší
 2. ze zdravotních důvodů je třeba zvedat břemeno z podřepu – v této poloze totiž nedochází k nadměrnému zatížení páteře
 3. pokud nemá břemeno úchopy a je třeba ho zvednou ze země, je dobré pod něj nejdříve dát podložku (nejlepší jsou hranoly), vznikne tak místo pro ruce
 4. pokud často přenášíte stejná břemena, je třeba střídat i polohy, aby nedocházelo k trvalému poškození páteře (např. při přenášení jídla v restauraci je vhodné střídat pravou a levou ruku apod.)
 5. přenášené břemeno by se mělo nacházet v prostoru před tělem – zdvihání nad hlavu či přenášení v nízké pozici je nadměrnou zátěží pro tělo
 6. vždy je třeba si připravit i prostor, kam břemeno budete ukládat, pro uložení i manipulaci zde musí být dostatek prostoru
 7. při ukládání platí pravidlo: lehčí břemena do vyšších poloh a naopak těžká břemena maximálně do výšky ramen
 8. dlouhá či těžší břemena je snadnější přenášet na rameni
 9. je třeba zajistit optimální výšku pracovního stolu a sedět při práci na kvalitní židli nejlépe s regulovatelnou výškou
 10. pokud má břemeno ostré hrany, je nutné používat pracovní rukavice
 11. jestliže mají břemena nebezpečný obsah, jsou nutné ochranné pracovní pomůcky (brýle, pláště apod.)
 12. manipulaci mohou usnadnit menší vozíky – pokud převážíte vyšší předměty, je nutné je zajistit řemínkem, sypké hmoty je třeba rovnoměrně rozprostřít
 13. zaměstnavatel by měl vždy zajistit stroje a zařízení, která usnadní manipulaci s těžkými břemeny
 14. pokud se břemena převáží na dvoukolovém vozítku, je vhodné aby měla těžiště co nejníže
 15. pokud je břemeno příliš těžké, je třeba požádat o pomoc další osoby