Časté čištění a dezinfekce povrchů je v době epidemie COVID-19 důležité více než kdy jindy. Dezinfekce pomáhá omezit křížovou kontaminaci povrchů (přenos viru z jednoho místa na jiné), šíření viru a udržet prostory bezpečné. Během epidemie je dezinfekce zvláště důležitá, zejména pak na pracovištích a v prostorech, kde se pravidelně vyskytuje velké množství lidí, kteří mohou kontaminovat často dotýkané povrchy, jako jsou tlačítka výtahů, zvonky, kliky, zábradlí, madla, toalety aj., a být vystaveni viru SARS-CoV-2. V tomto článku vám představíme, co jsou často dotýkané povrchy a jak správně je dezinfikovat v souladu s doporučením předních světových organizací.

Často dotýkané povrchy a křížová kontaminace

Často dotýkané povrchy jsou ty, kterých se, jak už sám název napovídá, lidé často dotýkají rukama a které by proto mohly být snadno kontaminovány mikroorganismy. Přenos kontaminace je velmi jednoduchý a rychlý. Funguje tak, že infikovaná osoba si např. zakašle do dlaně, na kterou se přenese vir. Rukou se pak dotkne povrchu, na kterém se tento vir může usadit a několik hodin přežívat. Další osoby, které se dotknou stejného, již kontaminovaného povrchu, riskují, že se jim při dotyku povrchu vir přenese na ruce (křížová kontaminace). Jakmile si osoba sáhne na obličej, pusu, nos nebo oči, exponenciálně zvyšuje riziko, že se vir přenese do jeho těla a onemocní.

Pokyny předních světových organizací, jako je WHO (Světová zdravotnická organizace) nebo OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), zdůrazňují důležitost dezinfekce povrchů s častým dotykem, aby se zabránilo šíření viru SARS-CoV-2. Tyto pokyny a doporučení jdou ruku v ruce s častými a účinnými postupy mytí rukou.

Nejrizikovější často dotýkané povrchy

Ať už pracujete v kanceláři, škole, restauraci, obchodě, nemocnici nebo v jiném provozu či oboru podnikání, existuje celá řada často dotýkaných ploch a povrchů, které byste měli znát. Pokud jste zodpovědní za úklid, jedná se o povrchy, na které byste se měli zaměřit a které budou s největší pravděpodobností uvedeny ve vašem plánu čištění. Mezi nejčastěji dotýkané povrchy s vysokým rizikem kontaminace patří:

 • povrchy ve společných prostorách: kliky dveří, zábradlí a madla schodišť, okna, vypínače světel, výtahy, židle v recepcích, šatny a sprchy, jídelny zaměstnanců včetně stolů a židlí,
 • povrchy v koupelnách a sociálních zařízeních: toalety, umyvadla, splachovací rukojeti, dávkovače mýdla nebo toaletního papíru, sušičky rukou apod.,
 • pracovní plochy a vybavení: pracovní stoly, klávesnice, tiskárny, myši, telefony, monitory a úložné skříně,
  sdílené kuchyňské spotřebiče: konvice, ledničky, mikrovlnné trouby a skříňky,
 • povrchy ve sdílených vozidlech: kliky dveří, volant, bezpečnostní pásy, řadicí páka, palubní deska, palubní indikátory a další vnitřní povrchy,
 • sdílené vybavení a nástroje: dotykové obrazovky, platební terminály, různé ovládací panely, zásobníky vody, přepravky a boxy.

Seznam by mohl být určitě delší, nicméně pokrývá většinu vysoce rizikových a často dotýkaných povrchů a ploch, které se nachází na mnoha pracovištích. V závislosti na typu provozu mohou existovat i další rizikové povrchy, včetně oblastí specifických pro dané odvětví, např. rámy a kolejnice nemocničních lůžek. Zaměstnavatel nebo jiná kompetentní osoba musí při posuzování rizik zohlednit všechny možnosti.

Jak správně čistit a dezinfikovat rizikové povrchy?

Abyste účinně zbavily rizikové povrchy virů, jako je např. COVID-19, měli byste používat dezinfekční prostředky s vysokým obsahem alkoholu. Důležitou součástí správného čištění potenciálně kontaminovaných povrchů je samozřejmě také technika, jakou to děláte. Technikou je myšlen správný pracovní postup, ale i nástroj, kterým nanášení dezinfekce na povrch provádíte. Ne všechny pracovní a technologické postupy jsou 100% účinné. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost zejména těmto doporučením.

Obecné čištění a dezinfekce povrchů

Obecná doporučení pro účinné čištění a dezinfekci povrchů během pandemie COVID-19 jsou následující:

 • Používejte čisticí a dezinfekční prostředky, které obsahují látky určené pro likvidaci virů a mikroorganizmů. Dezinfekce by měla obsahovat minimálně 70 % alkoholu. Jen takto silný přípravek spolehlivě zahubí virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Vždy se řiďte pokyny výrobce.
 • U často dotýkaných a rizikových povrchů je třeba plánovat pravidelné čištění (TIP: Hygienický úklidový plán – požadavky a návod na zpracování). Tyto povrchy by měly být dezinfikovány – otřeny dvakrát denně. Interval čištění může být v závislosti na intenzitě dotýkání nebo fluktuaci osob vyšší. Pravidelnost by mělo stanovit hodnocení rizik (Hodnocení rizik pro prevenci onemocnění COVID-19 – formulář ke stažení zdarma).
 • Stejně tak byste měli naplánovat a provést hloubkové čištění. Minimálně jednou denně by měly být dezinfikovány podlahy, schody, výtahy.

Zvýšení účinnosti dezinfekce

Aby bylo dezinfikování efektivní, je třeba dodržovat určité pracovní postupy. Jedním z nejúčinnějších je šestistupňová metoda čištění, která spolehlivě odstraní všechny kontaminanty a mikroorganismy.

 1. Předčištění, které zahrnuje odstraňování nečistot jednorázovým ručníkem, zametání nebo opláchnutí.
 2. Hlavní čištění, které zahrnuje použití horké vody a čisticího prostředku k uvolnění látek a nečistot, které nemohly být odstraněny během fáze předčištění.
 3. Oplach horkou vodou, který zahrnuje odstranění uvolněných látek a čisticího prostředku horkou vodou.
 4. Dezinfekce, která zahrnuje zničení mikroorganismů aplikací chemického dezinfekčního prostředku na bázi alkoholu, případně jinou metodou.
 5. Konečné opláchnutí, které zahrnuje odstranění dezinfekčního prostředku pomocí čisté horké vody. Tato fáze nemusí být provedena v závislosti na pokynech dezinfekčního prostředku.
 6. Sušení, například přirozeně vzduchem. Pokud budete povrch sušit ručně, vždy používejte jednorázový ručník nebo utěrku.

Další doporučené techniky dezinfikování povrchů

 • Vždy dezinfikujte od nejčistší oblasti k nejšpinavější.
 • Čistěte od shora dolu – od horní části povrchu do dolní části.
 • Pokud je to možné, použijte při čištění povrchů techniku „S“ (technika stírání).
 • Dávejte pozor, abyste neprojeli dvakrát stejnou oblast jednou utěrkou, protože by to mohlo povrch znovu kontaminovat.

Dezinfekce povrchu po podezření nebo potvrzené nákaze COVID-19

Pokud je na vašem pracovišti podezření nebo dokonce potvrzený nález případu COVID-19, budete muset dodržovat trochu odlišné pokyny, i když výše zmíněnou šestistupňovou techniku čištění lze použít také.

Doporučujeme, aby se všechny povrchy nebo předměty, s nimiž infikovaná osoba prokazatelně přišla do styku, byly důkladně vyčištěny a dezinfikovány. K tomu byste měli vždy použít jednorázové materiály – utěrky či ručníky.

Jaký přípravek použít na dezinfekci povrchů?

 • Pro větší plochy (toalety, dlažbu) můžete použít 0,2% roztok chlornanu sodného. Ten připravíte tak, že do 100 litrů čisté vody přidáte 4 díly chlornanu sodného (Savo Original). Takový roztok odpovídá cca 2 decilitrům Sava v 5 litrech vody. Nemáte-li k dispozici Savo, můžete použít jiný obdobný přípravek obsahující 5% chlornan sodný.
 • Na nábytek, dřevěné povrchy a zdi můžete použít čisticí prostředky, které obsahují kvarterní amoniovou sůl. Ta je obsažena např. v přípravcích, jako je Detton, Sanytol a Ajatin.
 • V průmyslovém prostředí můžete použít ethanol nebo isopropanol, tedy prostředky se 70 – 90 % alkoholu, které mají nejlepší výsledky.

Důležité: Před použitím jakéhokoliv čisticího a dezinfekčního prostředku si vždy nejdříve přečtěte návod a pokyny od výrobce. Ty se týkají zejména bezpečnosti práce, používání osobních ochranných pracovních pomůcek, ale také např. reakce prostředku na různé materiály, které je mohou poškodit.

Jak správně aplikovat dezinfekci na povrch?

Způsob aplikace dezinfekce na kontaminovaný povrch hraje zásadní roli v účinnosti. Je-li nanesen na povrch s mezerami, jeho účinnost nemusí být 100%. Řada úklidových firem dezinfikuje povrchy ručním roztíráním dezinfekce, která je nanesena na utěrku a následně na povrch. Tato metoda není příliš spolehlivá, protože dezinfekce nepokryje celý povrch bez mezer.

Jiné firmy používají nejrůznější aplikátory – postřikovače a rozprašovače. Ty jsou mnohem účinnější, protože postřik má větší šanci na pokrytí celého povrchu. Doporučujeme však používat aplikátory, které jsou přímo navrženy pro dezinfekci povrchů k potlačení a likvidaci mikroorganizmů – virů. Dalším předpokladem je správné používání takového stroje.

Tip: Pokud se rozhodnete pro zakoupení dezinfekčního zařízení (aplikátoru dezinfekce), je to správná cesta, jen pečlivě vybírejte a trvejte na tom, aby pokrýval celý povrch bez mezer.