Každý administrativní pracovník určitě ocení pracovní prostředí, které je esteticky příjemné, čisté, provoněné a útulné. Značnou část dne, minimálně 8 hodin denně, věnuje práci v kanceláři, takže je téměř nezbytné revidovat aspekty, které přispívají k dobrým pracovním podmínkám. Zaměstnavatel by si měl uvědomit, že pohodlí, čistota, hygiena a dobrý pocit zásadně ovlivňují náladu zaměstnanců v kanceláři, což se téměř vždy promítá na výkonnosti a kvalitě odvedené práce. Protože trend kancelářských prací je stále větší, vyskytly se faktory, které mají velkou váhu na úroveň jejich práce. Jsou jimi pohodlí, zdraví a hygiena. Pojďme se zblízka podívat hlavně na hygienu v administrativním pracovišti.

Obsah článku:


Hygienická rizika v kancelářích

Kanceláře a jiná administrativní pracoviště se většinou jeví jako zcela neškodné a bez rizik. Pravdou však je, že tyto prostory jsou živnou půdou pro viry a bakterie. Sociální zařízení, kuchyňky, jídelní prostory, kliky dveří, koberce, pracovní stoly, ale také klimatizace představují potenciálně riziková místa. 

 • Větrání kanceláří
 • Znečištěná klimatizace
 • Syndrom nemocných budov
 • Neudržované koberce a čalounění
 • Sdílené prostory – Hot desking

Větrání kanceláří

Velkým problémem je větrání kanceláří, protože mnoho lidí si stěžuje na teplotu na pracovišti. Méně větrání znamená, že všechen prach a jiné mikro nečistoty celý den kolují uvnitř kanceláře a všichni pracující je neustále vdechují. Za zmínku stojí také oblasti, kde je přítomna nadměrná a konstantní vlhkost. Často to bývají kuchyně a koupelny, prosakující potrubí nebo střechy ve starších domech, které způsobují růst plísní. Jejich prevalence vede ke kašli, kýchání, chronické pneumonii, svědění, kožním vyrážkám a dokonce i k bolesti hlavy.

Znečištěná klimatizace

Klimatizace bez pochyby pomáhá velkému množství administrativních pracovníků přežít časy extrémních veder. Její znečištění však může způsobit rozšiřování prachu, virů a bakterií. Doporučujeme proto v pravidelných intervalech vyměňovat vzduchové filtry a čistit klimatizační jednotku, včetně přívodu venkovního vzduchu.

Syndrom nemocných budov

Věděli jste, že kancelářské budovy patří k místům, ve kterých se nejčastěji objevuje syndrom nemocných budov? Takové budovy velmi negativně působí na zdraví a pohodu člověka. Co vše se za tímto ne příliš známým fenoménem skrývá? Co říkají odborníci? Přečtěte si velký výtah studií předních světových vědců, ze kterého se dozvíte fakta o tomto alarmujícím problému. Více v článku Syndrom nezdravých (nemocných) budov (SBS). Velký výtah studií předních světových vědců.

Neudržované koberce a čalounění

Pokud se zaměstnavatelé rozhodnou pro koberce a čalounění v kancelářích, ale nejsou schopni udržet krok s čisticími postupy, vystavují své zaměstnance prachu a souvisejícím alergiím. Postupem času se v těchto materiálech shromažďuje prach a roztoči, kteří způsobují alergické reakce, což přispívá k různým chronickým onemocněním. Z dlouhodobého hlediska nic dobrého pro lidské zdraví.

Sdílené prostory – Hot desking

Za velké riziko nákazy virem jsou v posledních letech čím dál více považována sdílená pracovní místa (tzv. Hot desking), např. sdílený pracovní stůl, ale i jídelna, kuchyňka, apod. Administrativní pracovníci si často myslí, že sdílený prostor není nebezpečný, to ale nevědí o tom, že někteří jejich kolegové si nemyjí ruce, nečistí pracovní stoly nebo třeba nepoužívají kapesníky při nachlazení, rýmě a kašli. Takové návyky mohou způsobit nekontrolovatelné šíření bakterií a virů a infikovat ostatní osoby, se kterými je tato nezodpovědná osoba v kontaktu.

Neakceptovatelný stav kanceláře

Jak udržet hygienu na pracovišti na nejvyšší úrovni

Pro udržení dobré hygieny na pracovišti je zásadní nastavení jasných pravidel v podobě interních předpisů. Jedině tak naučíte své zaměstnance dodržovat hygienu a snížíte riziko na minimum. Záměr musí být ale dobře sdělen, aby hygiena na pracovišti byla brána všemi vážně. Můžete zkusit třeba školení zaměstnanců formou e-learningu. Existují ale i další činnosti, které můžete pro zlepšení hygieny na pracovišti, jako zaměstnavatel i zaměstnanec, udělat.

 • Pravidelně uklízejte své pracovišti. Při odchodu z kanceláře by po vás nikde neměly zůstat žádné odpadky.
 • Pravidelně čistěte svůj notebook nebo stolní počítač, zejména klávesnici, ve které je mnoho nečistot.
 • Jezte a pijte pouze ve vyhrazených prostorech. Pokud se najíte na pracovním stole, ihned ho ukliďte.
 • Používejte toaletní potřeby a dezinfekční prostředky. Pomáhá to udržovat čisté pracoviště.
 • Dodržujte přísná hygienická pravidla zejména v kuchyni a sociálních zařízeních.
 • Informujte spolupracovníky o nejlepších hygienických postupech a podporujte hygienickou disciplínu.
 • Proškolte řádně své zaměstnance, jak se zbavit kancelářských kontaminantů a jaká přesně dodržovat hygienická pravidla. Snižuje to absenci, zlepšuje morálku a produktivitu.

Zodpovědnost je na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů

Všechna výše uvedená rizika zvyšují šanci na křížovou kontaminaci mezi zaměstnanci. Hygiena se proto stává nutností. Bakterie se rychle šíří z jedné na druhou, ať už se jedná o bakterie Salmonella a E.coli, nebo viry, jako je chřipka, koronavirus nebo norovirus a další. Pamatujte si, že tyto mikroorganismy se šíří velmi rychle a že za přenos je zodpovědný jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

Dobrý zaměstnavatel by měl:

Dobrý zaměstnanec by měl:

 • dbát na osobní hygienu a dodržování hygienických standardů na pracovišti,
 • dodržovat firemní nařízení týkající se BOZP a hygieny práce,
 • používat čisticí, mycí a dezinfekční prostředky na pracovišti,
 • uklízet a dezinfikovat si po sobě pracoviště, včetně sdíleného,
 • nosit ochranné pomůcky v případě chřipkové či koronavirové epidemie,
 • podrobit se školení týkající se hygieny na pracovišti.