Účastníte se auditu, jste auditor, nebo hledáte způsob, jak zlepšit systém řízení bezpečné práce včetně návratnosti investice do auditu? Přečtěte si několik našich tipů o posuňte vaše bezpečnostní audity minimálně o úroveň výš.

Audit systému vs. audit pracoviště

Ještě než si řekneme něco o tom, jak zlepšit návratnost investice do auditu systému bezpečné práce, je nutné si ujasnit dva termíny: audit pracoviště a audit systému.

Audit pracoviště se používají k posouzení pracovních a bezpečnostních podmínek, jako je např. úklid, dostupnost a používání OOPP, ostraha zařízení apod.

Audit systému se používá k identifikaci silných a slabých stránek v systému řízení bezpečné práce, např. inspekční a vyšetřovací procesy.

Důležité: Tento článek se věnuje auditu systému bezpečné práce, nikoliv auditu pracoviště. 

Systémové audity jsou velmi efektivní pro hodnocení systémů řízení bezpečnosti práce. V řadě vyspělých zemí je takový audit klíčovým ukazatelem. Ať už se účastníte auditu nebo jste jeho zadavatel, pamatujte si, že existují faktory, které mohou výrazně ovlivnit jeho kvalitu a výsledek. Proto je důležité, aby se každá auditovaná společnost snažila získat ze své investice do systémového auditu maximální užitek. Zde je několik tipů, jak to realizovat a vytěžit co nejvíce.

Mohlo by vás zajímat: Co je audit BOZP

1. Pozor na profesní slepotu a únavu z auditu

Profesní slepotou nebo únavou z auditu trpí zejména firmy, které používají každý rok stejný protokol. Zpráva tak přináší stále dokola ty samé odpovědi na ty samé otázky. Nenabízí žádné nové poznatky a vylepšení. Výsledky těchto auditů jsou často předvídatelné. Byla diagnostikována únava a paralýza auditu. Důvodem je fakt, že nástroje pro hodnocení nenabízí nic nového. V této fázi proces auditu přestává být dobrou investicí. Doporučujeme co nejdříve změňte tento přístup.

  • Najděte si jiného auditora. Možná získáte ve svém systému BOZP jinou perspektivu.
  • Použijte jiný nástroj auditu. Možná zkuste ten, který je propracovanější a náročnější.
  • Použijte jiný systém hodnocení, např. průzkum vnímání bezpečnosti.

2. Prověřte kvalifikaci i zkušenosti auditora

Dobrý auditor umí správně vyhodnotit otázky obsažené v protokolu o auditu. Má perfektní znalosti a zkušenosti, které jsou potřebné k odbornému posouzení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by umět dát na stůl dobrý návrh a pravidelně přicházet s tipy na vylepšení. Jeho auditní zpráva by měla ukázat cestu k cíli dobrým směrem.

Výběr správného auditora nemusí být vždy jednoduchá záležitost. Poptejte jich více, ať můžete porovnat rozdíly už na samém začátku. Prověřte jejich kvalifikaci (certifikaci), ale i zkušenosti (reference). Nespoléhejte se jen na to, co uvádí na svém webu. Vyžádejte si reference a promluvte si s předchozími klienty. Je důležité, aby vedení vaší společnosti považovalo auditora a proces auditu za důvěryhodný. Z tohoto důvodu musíte nastavit kompetenční laťku hodně vysoko.

3. Vyberte nástroj pro hodnocení, který nabízí nejlepší přesnost hodnocení

Pamatujte si, že důsledky selhání systémového auditu mohou být pro firmu významné. Z tohoto důvodu je důležité vědět, že vaše skóre auditu není ovlivněno pouze schopností auditora, ale také obsahem nástroje auditu. Vzhledem k možnosti vybrat si protokol pro audit je vhodné vybrat ten, který nabízí nejpřesnější systém hodnocení otázek.

Protokoly auditu obvykle používají kombinaci dvou typů hodnocení: „bodové„ a „vše nebo nic„.

Při bodovém hodnocení je auditor povinen bodovat otázku na základě počtu nebo procenta pozitiv, které auditor odhalí v odebraných vzorcích (obecně dokumentech a pozorováních). Pokud auditor zkontroloval vzorek deseti vyšetřování incidentů a dospěl k závěru, že šest z nich odvedlo dobrou práci při identifikaci kořenových příčin, skóre pro otázku týkající se analýzy kořenových příčin incidentu by bylo 6 z 10 nebo 60 % pozitivních. Při tomto typu bodování bude auditor otázky přesně vyhodnocovat.

Při hodnocení „vše nebo nic„ dochází k více nepřesnostem. Při tomto typu hodnocení musí auditor určit, obvykle prostřednictvím rozhovoru, zda odpověď dotazovaného na otázku je kladnější než záporná. Pokud zjistí, že odpověď je negativnější než pozitivní, skóre je 0 % pozitivní. Pokud zjistí, že skóre je pozitivnější než záporné, skóre je 100 % pozitivní. Jen málo odpovědí na rozhovor je 0 % nebo 100 % pozitivních. Nejčastěji jsou někde mezi tím. Tento typ bodování nutí auditora, aby vybral jedno ze dvou možných skóre. Nakonec, když jsou všechny odpovědi respondentů spojeny dohromady, kolektivní skóre představuje odhad, který nemusí odrážet realitu. Následující kroky ke zlepšení stavu jsou zavádějící.

Pokud existují významné důsledky pro úspěch nebo neúspěch auditu, měli byste si být vědomi možného dopadu tohoto způsobu hodnocení. Před auditováním si prohlédněte protokol, abyste zjistili, zda se jedná o hodnocení „vše nebo nic„ či nikoliv. Pokud ano, hledejte další upřesnění pokynů pro bodování, které zlepšují přesnost hodnocení. Žádná společnost by nikdy neměla selhat v auditu kvůli nepřesnému procesu bodování.

4. Zkontrolujte protokol auditu a obsah

Obsah mnoha protokolů o auditu je založen na základních prvcích ochrany zdraví a bezpečnosti, jako jsou reakce na mimořádné situace, vyšetřování, inspekce, komunikace atd. Prvky auditu, pokud jsou řádně implementovány, vedou k dobrému systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Současný výzkum ukazuje, že dobře fungující bezpečnostní systém obsahuje další faktory / prvky ovlivňující bezpečnost, např. důvěra vedení, autonomie pracovníků, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, poctivost, spokojenost atd. Tyto kulturní, sociální a psychologické faktory, které jsou zřídka začleněny do auditních protokolů, jsou v oblasti bezpečnosti práce předpokladem úspěchu.

Pokud protokol auditu, který používáte, nabízí stejnou strukturu šesti nebo osmi základních bezpečnostních prvků a ignoruje nejnovější výzkum v oblasti řízení bezpečnosti, může to být čas hledat lepší nástroj pro hodnocení nebo přístup k hodnocení systému.

Je také důležité zkontrolovat obsah vašeho současného protokolu o auditu, abyste se ujistili, že je zaměřen spíše na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví než na legislativu. Pokud jsou otázky auditu zaměřeny na předpisy a legislativu, měl by být takový protokol nazýván spíše „audit shody“ než „systémový audit“.

Zkontrolujte také, zda protokol auditu obsahuje informace o zaměstnancích a o tom, jak dobře fungují různé prvky bezpečnostních programů. Mnoho auditorských protokolů se až moc zaměřuje na to, kolik bezpečnostních schůzek, pozorování a inspekcí se provádí, což jsou samozřejmě také důležité informace, ale přehlíží, jak dobře prvky fungují v systému.

Vaše kontrola obsahu protokolu určí, jaký prospěch bude mít vaše společnost z auditu.

5. Jeden audit, jedna perspektiva. Zjistěte alternativy

Společnost s vynikající úrovní bezpečnosti práce je obvykle hrdá na výsledky měření, případně je vždy ochotná a připravená změnit svůj systém bezpečné práce. Takto zodpovědné firmy často používají různé metody měření, které jim pomáhají identifikovat další příležitosti ke zlepšení. Uznávají, že systémy řízení bezpečnosti práce je třeba posuzovat z více než jedné perspektivy. Systémový audit je jedním z důležitých nástrojů hodnocení, který však nabízí jen jednu perspektivu. Další procesy posuzování, jako jsou průzkumy vnímání bezpečnosti, mohou nabídnout více odlišných poznatků. Prozkoumejte proto i další alternativy měření.

Ať už je vaší hlavní motivací k provádění systémového auditu zvýšení úrovně bezpečnosti práce, snížení či úplné odstranění konkrétního rizika nebo snížení nákladů na kompenzaci pracovníků, musíte zjistit cenový odhad auditu. Audity mohou být velmi drahé. Nedělejte stále dokola ten samý ohraný audit. Další a další audit může být špatná investice. Vyberte si svého auditora na základě jeho znalostí, osobních referencí a reputace. Vyberte si protokol o auditu, který nejlépe vyhodnotí váš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Hledejte nové nástroje a možnosti hodnocení.

Mohlo by vás zajímat: Jak na audit BOZP